Kronológiák - A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992)

A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a történettudomány. Hatványozottan érvényes ez a megállapítás a második világháború végén kezdődő s jelen kronológia tárgyát is képező második kisebbségi korszakára, amelyből a szakirodalom eddig jobbára csupán történetének legfájóbb szakaszát, 1944 és 1948 közötti jogfosztásának eseményeit tárgyalta. A felvidéki magyarság történetének feltárását célzó kutatási program részét képezi – s remélhetőleg a további kutatások támpontjául is szolgál majd – a (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének kronologikus feldolgozása. (összeállította: Popély Árpád)

1 2 3 108
3214 találat

1992. november 7. : Dunaszerdahelyen megtartja alakuló országos közgyűlését a Magyar Asszonyok Ligája. Megalakulását azzal indokolják, hogy a magyar nők problémáinak megoldását egyetlen magyar párt vagy mozgalom sem vállalta fel. Elnökévé Laczkóné Erdélyi Margitot választják. Az MKDM támogatásával megalakul Kovácspatakon a Magyar Ifjú Kereszténydemokraták Szövetsége. Elnöke Varga Mária, országos központja Érsekújvár. Az Együttélés Országos Tanácsának Český Téšín-i ülésén bejelentik, hogy az államszövetség megszűnése után a mozgalom is kettéválik, s csehországi része Coexistentia néven működik tovább. Az Országos Tanács határozatot hoz a magyar vállalkozók országos összejövetelének, valamint a magyar nemzetiségű parlamenti képviselőkés polgármesterek találkozójának megszervezéséről. A szeptember l-jén elszenvedett autóbalesete következtében Prágában elhunyt Alexander Dubček.

1 2 3 108
3214 találat