Csallóközi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében megtalálható, a Csallóközben kiadott huszonhét községi lap helytörténeti cikkeinek bibliográfiája. A feldolgozott folyóiratok: Alistáli Értesítő; Bősi Hírmondó; Csicsói Hírmondó; Csiliznyáradi Szemle; Ekecsi – Apácaszakállasi Híradó; Falu,templom és iskola; Falunapló; Fél; Féli Hírlap; Gútori Hírmondó; Hírmondó; Hírnök; Hodos; Jányoki Hírmondó; Jányoki Hírnök; Keszegfalva Hangja; Keszi Kisbíró; Légi Hírnök; Nádasdi Napló; Nagypakai Újság; Nagyudvarnoki Hírnök; Nyárasdi Újság; Nyékvárkony lapja; Patonyföld; Pozsonyeperjesi Hírnök; Szapi Hírnök és Vajkai Újság.

A cikkek adatai elérhetőek