Varga Sándor iratai

(*1942) Levéltáros, tudományos kutató, történész. 1968–70 között a Csemadok vezető tisztségviselője volt és munkásságának ekkori korszakát dokumentáló tíz levéltári doboznyi rendezett iratanyagát a Bibliotheca Hungaricának adományozta.
Varga Sándor iratai

I.

 1. Dunaszerdahelyi KB ülés jegyzőkönyve – 1968 jún. 8-9
 2. Nemzetiségi kérdés – 1968-70
 3. Informačný bulletin
 4. A Csemadok Központi Bizottsága elnökségének javaslata
 5. Matica Slovenská, luartin
 6. Pre rokovanie pracovných koomisií
 7. Rady pre národnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky
 8. Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
 9. Matica
  1. Závery z pracovnej porady delegátov miestnych odborov Matice slovenskej v dňoch 16. a 17. novembra 1968 vo Vysokých Tatrách
  2. Zakladanie Matice slovenskej na Slovenskej národnej rade
  3. Úryvky
  4. J. Doruľa: K pojmu štátny jazyk
  5. Ondrej Grieč: Proti výmyslom
  6. Odpis
  7. Stanovisko Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach k návrhu zriadenia maďarského divadelného súboru pri štátnom divadle v Košiciach
  8. Odpis
 10. Matica
  1. Ľud zo dňa 8.8.1969
  2. Redakcia časopisu Doba Pralia
  3. Základné princípy spolupráce KZUP a MS (3-szor)
  4. Állásfoglalás a Matica slovenská irányvonalával kapcsolatban (2-szer)
  5. Odpis
  6. Stanovisko Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach k návrhu zariadenia maďarskehého divadelného súboru pri Štátnom divadle v Košiciach
  7. Matičné čítanie kultúrno spoločenský dvojtýždenník
  8. Zákon Slovenskej národnej rady z 27. júna 1968 o Matice slovenskej
  9. Irányelvek
  10. Odpis
  11. Tárgy: durva, alaptalan, sértő támadás a Hét c. magyar hetilapban

II.

 1. Illyés Gyula: Két levél
 2. Novomeský
 3. Két levél nyomában (Előnyjog – Nyelvjog – Emberjog)
 4. Népművelői segédanyagok
  1. Csizmadia Dezső: A csehszlovákiai – magyar haladó erők két világháború közötti kapcsolatainak problémáihoz
  2. A Csehszlovákiai magyar irodalom fejlődésének története 1918-tól
  3. Ady Endre (1877-1919)
  4. Popély Gyula: A Masaryk akadémia (előadói segédanyag)
  5. Gágyor József: Tájszavak, mondák, adomák, szólások és babonák gyűjtése a tallósi alapfokú kilencéves iskola tanulóival
 5. Társaságok
  1. Felderítő kérdőív
  2. A népművelés munkaformái és eredményei a Csemadokban (1969 márciusától napjainkig)
  3. A felmért személyek
  4. A Csemadok KB elnökségének VII. ülése, Bratislava, 1967 október 30.
  5. A csehszlovákiai magyar dolgozók jelenlegi műveltségi szintje és a Csemadok feladata a műveltségi szint emelésében
  6. A népművelés munkaformái és eredményei a Csemadokban
 6. Kiadvány
  1. Dr. Kulcsár Kálmán: A szociológia Magyarországon
  2. Popély Gyula: A Masaryk Akadémia (előadói segédanyag)
  3. Magyar, szlovák és cseh nyelvű szociológiai irodalom
  4. Végrendelet
  5. A tudományos – népművelési osztály dolgozóinak munkaköre
  6. A Csemadok apparátusának feladatköre és felépítése
  7. P. K. cikkei a SZABAD FÖLDMŰVES-ben 1968-1969 júniusig
  8. A Csemadok népművelési tevékenységének eredményei és problémái

III.

 1. Határozatok – Elnökség + Titkárság
 2. IV. KB ülés – 1970 május 11.
  1. Meghívó a Csemadok KB IV. ülésére
  2. A Csemadok KB 1970 május 11-i ülésének határozata
  3. Határozati javaslat a népművelési munka folytatásához
  4. Határozati javaslat a Csemadok 1968-69 évi munkájának értékelése című anyaghoz
  5. A Csemadok 1968-69-es munkájának értékelése a Csemadokban
  6. Javaslat a Csemadok 1968-69-es munkájának értékelése
 3. KB pártcsoport ülés – 1969 november 8, Bratislava
  1. Ústredný výbor komunistickej strany Slovenska
  2. Jegyzőkönyv
  3. A Csemadok KB november 8-án megtartott pártcsoport ülésének állásfoglalása
 4. Csemadok KB III. ülés – 1969 november 9, Pozsony
  1. meghívó központi bizottsági ülésére
  2. A Csemadok KB III. ülésére, 1969 november 9.
  3. A Csemadok központi Bizottságának
  4. Irányelv
  5. A Csemadok KB dokumentumai és határozatai 1968 januárjától a X. országos közgyűlésig
  6. Javaslat a Csemadok 1970-es évi munkatevére
  7. Irányelv a Csemadok kollektív tagságára
  8. Beszámoló a Csemadok központi Bizottságának III. ülésére 1969 nov. 9.
  9. Elnökségi ülések 1968/69
  10. Varga Bélának A Csemadok KB III. ülésének
  11. Uznesenie
  12. Határozati javaslat
  13. Határozat a Csemadok KB 1969. november 9-i üléséről
 5. II. KB ülés 1969 május 17. Komárom
  1. Meghívó a Csemadok KB ünnepi ülésére
  2. Határozat a Csemadok központi Bizottságának II. üléséről
  3. Beszámoló a Csemadok KB munkaülésére
  4. Határozati javaslat
  5. Jegyzőkönyv
  6. Javaslat
 6. A Csemadok KB első ülése 1969 március 18.
  1. Meghívó
  2. A Csemadok KB elnökségének tagjai

IV.

 1. Elnökségi XI. ülés – 1970.május 6.
 2. Elnökség – Rendkívüli ülés – 1970 április 13.
  1. Határozatok
  2. Beszámoló a Csemadok KB elnökségének és titkárságának a X. rendkívüli közgyűlése óta végzett munkájáról
  3. A KB IV. ülésének biztosítása
  4. Kimutatás
  5. A népművelés munkaformái és eredményei a Csemadok – ban
 3. Elnökség X. ülése – 1970. március 24.
  1. Határozatok
  2. Meghívó
  3. Dohoda
  4. Javaslat a Csemadok KB mellett működő SHOW – EGYÜTTES megalakítására
  5. Javaslat a járási bizottságok munkájának ellenőrzésére
  6. Előterjesztés
  7. A helyi szervezetek 1969-es évzáró közgyűléseinek értékelése
  8. Csemadok Járási Bizottsága Nyitrán
  9. A nyitrai JB elnökségének és a KB titkárságának javaslatai
  10. Beszámoló a Csemadok galántai járási bizottság tevékenységéről az 1968 – 69-es évről a KB elé
  11. Beszámoló a Csemadok KB mellett működő CsMTKÉ 1969-es évi működéséről
 4. Rendkívüli elnökség – 1970.március 5.
  1. A Csemadok KB elnökségének állásfoglalása a Szlovákiai Sajtó és Tájékoztatási Hivatal által készített, a Hét-tel foglalkozó értékeléshez
  2. Határozatok
 5. IX. elnökség – 1970. február 10.
  1. Meghívó az elnökségi ülésre
  2. A Csemadok KB titkárságának véleménye a terebesi járási bizottság munkájáról
  3. Összesített statisztikai jelentés 1969. január 1-től 1969. december 31-ig
  4. A Csemadok terebesi járás munkájának értékelése
  5. Javaslat
  6. Javaslat a Csemadok dolgozóinak kitüntetésére
  7. Határozat
  8. Irányelv
 6. VIII. elnökség – 1970. január 12.
 7. VII. elnökség – 1969. december 12.
 8. VI. elnökségi ülés – 1969 november 5.

V.

 1. Csemadok KB elnöksége, V. ülés – 1969. október 21.
 2. Elnökség Rendkívüli ülése – 1969. szeptember 10.
 3. Csemadok KB elnöksége – 1969. szeptember 4. – IV. ülés
 4. Elnökség Rendkívüli ülése – 1969. augusztus 26.
 5. Csemadok KB elnöksége – 1969. június 19. – III. ülés
 6. Csemadok KB elnökségének II. ülése – 1969. május 15.
 7. A Csemadok KB elnökségének I. ülése – 1969. április 10.

VI.

 1. Csemadok – értékelései – 1969 – 1969
  1. Áttekintés a Csemadok KB elnökségének munkájáról 1968 – 1969-ben
  2. A Csemadok 1968 – 1969-es munkájának értékelése
  3. A Csemadok X. rendkívüli közgyûlésén elfogadott program és szervezeti szabályzat
  4. Vyhlásenie
  5. Jelentés a Csemadok Központi Bizottsága elnökségének munkájáról
  6. Hodnotenie èinnosti Spoloèenského a kultúrneho zväzu Maïarov v ÈSSR – CSEMADOK-u
  7. A Csemadok 1968 – 1969-es évi tevékenységének értékelése
  8. Správa, pripomienky

VII.

 1. Hét – értékelése – 1968 – 1970
  1. Stanovisko ÚV Csemadok-u k vyhodnoteniu, zaoberajúceho sa Hét-om, ktoré vyhotovil Slovenský úrad pre tlaè a informácie
  2. A Csemadok KB elnökségének állásfoglalása a Szlovákiai Sajtó és Tájékoztatási Hivatal Által készített, a Héttel foglalkozó értékeléshez.
  3. A Hét értékelése
  4. Rövid megjegyzések a Hét értékeléséhez
 2. Vegyes – 1968 – 1969
  1. dr. Szabó Rezsõ felszólalása a Csemadok KB 1969. november 8.-i pártcsoport ülésén
  2. Dobos László megnyitója – KB ülés 1968. október 20. Galánta
  3. A csehszlovákiai magyar kultúra képviselõinek országos értekezlete
  4. A Csemadok szerveinek társadalmi tevékenysége a X. országos közgyûlés óta eltelt idõszakban
  5. Vyriešenie ptoblematiky mládeže
  6. Návrh stanov Slovenskej historickej spoloènosti
  7. Útmutató a járási népmûvelési szakbizottságok munkájához
  8. Szülõk hangja
  9. Stanovisko
  10. Csemadok Spoloèenský a kultúrny zväz Maïarov v Èeskoslovensku
 3. Ötven év a statisztika tükrében – Janics Kálmán

VIII.

 1. Klubfórum
  1. Népmûvelés – A népmûvelési intézet folyóirata
  2. A magyar ifjúsági klubok címeinek jegyzéke
  3. A Magyar Ifjúság Központi Tanácsa V. plenáris ülésének határozata
  4. Tervjavaslat az önálló Magyar Ifjúsági Szövetség megalapítására
  5. A csehszlovákiai magyar fiatalok a Csemadokban
  6. Klubestek – Zenei estek
  7. Gondolatok a klubmozgalomról
  8. Szlovákiai Magyar Diáknapok
 2. Diákforradalom

IX.

 1. Könyvjegyzék – ( Széchényi k. adománya ) – 1970
 2. Kiadvány
  1. Kisebbségtől a nemzetiségig
  2. Turczel Lajos: A progresszív értelmiség problémája és szerepe kisebbségi életünkben
 3. Csemadok anyag – III. példány
  1. Fábry Zoltán: Rang és hűség
  2. Ötven év a statisztika tükrében
  3. Turczel Lajos: A progresszív értelmiség problémája és szerepe kisebbségi életünkben
  4. Csanda Sándor: A csehszlovákiai magyar irodalom
  5. Zárónyilatkozat
  6. Dr. Szabó Rezső: A nemzetiségi kérdés és államjogi megoldása
  7. Dobos László: Felmérjük erőnket, szellemi erőnlétünket
  8. A Csehszlovákiában élő nemzeti kisebbségek ( politikai ) helyzetének eddigi fejlődése
  9. Kardos István: A csehszlovákiai magyar társadalom néhány szociológiai vonatkoztatású
   kérdése