Mátyusföldi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

2020-ban szakkönyvtárunk, a Bibliotheca Hungarica helytörténeti cikkadatbázis építésébe kezdett, amelyet a kutatók az online katalóguson keresztül érhetnek el. Ebben az évben a könyvtárosok tizenkettő mátyusföldi, községi kiadású lap helytörténeti jelentőségű cikkeit válogatták ki (3601 darab). Az online katalógusban feldolgozott cikkek adataira szerző, cím és tárgyszó alapján lehet rákeresni, tehát a pontos megjelenési adatok mellett a tárgyszavak segítségével képet kaphatunk a cikk tartalmáról is. Az érdeklődők az online katalógusban megtalálják az egyes sajtótermékek adatlapjait a bennük megtalálható cikkek rekordjaival együtt:

Deáki

Deákiak Lapja

Feketenyéki Hírhozó

Hidaskürti Hírmondó

Nádszegi Hírharang

Jókai Szó

Kosúti Híradó

Nagyfödémesi Láthatár

Nagymácsédi Közlöny

Peredi Újság

Tallósi Hírnök

Vízkeleti Újság

Zsigárdi Újság

2023-ban a „Följegyezték a Mátyusföldön…” című projektnek köszönhetően hét mátyusföldi lap helytörténeti jelentőségű cikkeivel bővült az online katalógus helytörténeti cikkadatbázisa, amelybe újonnan egy regionális lap (Terra Hírújság), egy városi lap (Galántai Újság) és öt községi lap cikkei kerültek be. A Rétei Hírvivő (239 darab), a Rév Mondó (339 darab), a Súri Hírmondó (78 darab), a Taksonyi Szelet (73 darab) és a Varsa (82 darab) című lapok helytörténeti cikkei alább, a címekre kattintva érhetőek el:

Rétei Hírvivő

Rév Mondó

Súri Híradó

Taksonyi Szelet

Varsa

A projektek mindkét évben a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően valósulhattak meg.