Fábry Zoltán hagyatéka

Fábry Zoltán (1897 - 1970) író, irodalomkritikus publicista

Hagyatéka 95 levéltári dobozt tölt meg. Az anyag egy jelentős része Fábry irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből és újságcikkekből áll, másik részét a magánéletével kapcsolatos dokumentumok, levelek, fotók alkotják. A hagyaték különálló csoportját képezi Fábry Zoltán kiterjedt levelezése. A hagyatékban megtalálhatók még a Fábry életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok is. A teljes állományt a következő adatbázisokban lehet áttekinteni:

teljes hagyaték

levelezés

kultusz

nyomtatvány

kézirat

jegyzetek

személyes

fotók

[pvfw-embed viewer_id=”580156″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltán 1914 és 1970 közötti évekből származó, a családjával, barátaival, pályatársaival, kiadókkal és szerkesztőségekkel folytatott levelezése

[pvfw-embed viewer_id=”580153″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltán életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok

[pvfw-embed viewer_id=”580157″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltán írásait, vagy a róla szóló írásokat tartalmazó újságok, lapok, illetve a Fábry által összegyűjtött különböző témájú újságcikk-kivágatok

[pvfw-embed viewer_id=”580158″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltán 1919 és 1970 közötti teljes irodalmi tevékenységét felölelő autográf vagy géppel írott kéziratok, azok különböző változatai, köztük az egyes Fábry-kötetek szerzői, kiadói és/vagy nyomdai kéziratai

[pvfw-embed viewer_id=”580159″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltánnak a saját és mások írásaival, illetve olvasmányaival kapcsolatos jegyzetei, vázlatai, repertóriumok, naplótöredékek

[pvfw-embed viewer_id=”580160″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

Fábry Zoltán családjával, magánéletével, anyagi helyzetével, egészségi állapotával kapcsolatos 1909 -1970 között keletkezett dokumentumok

[pvfw-embed viewer_id=”580161″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]

1890 és 1970 között Fábry Zoltánról, stószi otthonáról, barátairól, családtagjairól, pályatársairól készült amatőr és professzionális felvételek

[pvfw-embed viewer_id=”580171″ width=”100%” height=”800″ zoom=”auto” pagemode=”none”]