Digitális levéltár - A lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946)

A gyűjtemény annak a mintegy 184–185 000 szlovákiai magyarnak a névjegyzékeit tartalmazza, akiket Csehszlovákia a II. világháború utáni csehszlovák—magyar lakosságcsere keretében át szándékozott telepíteni Magyarországra. A magyar Külügyminisztériumnak a Magyar Országos Levéltárban elhelyezett iratanyaga között fellelt névsort Csehszlovákia 1946. augusztus 26-án adta át Magyarországnak. A névjegyzékek külön csoportosításban sorolják fel az 1946. február 27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény V. cikkelye alapján, vagyis a paritásos csere keretében áttelepítésre kijelölt személyeket, külön az egyezmény VIII. cikkelye alapján kijelölt egyoldalúan áttelepíthető ún. nagy háborús bűnösöket (1–4. §), valamint a VIII. cikkely alapján ugyancsak egyoldalúan áttelepíthető ún. kis háborús bűnösöket (5. §). A névjegyzékeket az azokban szereplő települések szerint tettük kereshetővé. A gyűjtemény kb. 95%-ban tekinthető teljesnek, egyes települések listái ugyanis csupán töredékesen voltak megtalálhatóak. (Összeállította: Popély Árpád)

Ezek a dokumentumok már csak kutatási célból használhatóak és tekinthetők meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában vagy regisztrált kutatók számára.

Kutatói regisztráció

Kutató regisztráció
  • egyéb (kérjük feltüntetni)

  • YYYY slash MM slash DD

    kérjük jelölje be a hozzáférés kezdő dátumát, amelytől kezdődően 14 napon keresztül tud hozzáférni a jegyzékhez.