Digitális levéltár - Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936

Fontes Historiae Hungarorum 1. „Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó, amelyben 109 különböző eredetű dokumentum kerül közlésre a két világháború közötti csehszlovákiai magyar kisebbség 1936 előtti – a pártegyesülést megelőző – időszakának legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötetben levéltári, kézirattári és sajtóforrásból származó dokumentum egyaránt található. A korábban nyomtatásban (sajtó, pártkiadványok) megjelent publikációk közül 57, míg a levéltári és kézirattári forrásból 52 található a kötetben.” Angyal Béla (összeállította: Angyal Béla)

1 2 3 4
109 találat

1936. március 18. : A pozsonyi Rendőrigazgatóság bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal Elnökségének a magyar pártok egyesülésének körülményeiről.

Részletek

A pozsonyi Rendőrigazgatóság bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal Elnökségének a magyar pártok egyesülésének körülményeiről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1936
Rövid URL
ID312902
Módosítás dátuma2008. július 8.

1936. március. : Esterházy János jelentése a magyar külügyminisztérium részére az OKP pártvezetőségének üléséről, amelyen kimondták a két magyar párt egyesülését.

Részletek

Esterházy János jelentése a magyar külügyminisztérium részére az OKP pártvezetőségének üléséről, amelyen kimondták a két magyar párt egyesülését.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1936
Rövid URL
ID312898
Módosítás dátuma2008. július 8.

1936. február 1. : A Komáromi Lapok tudósítása a nyugat-szlovenszkói katolikus papság Komáromban megtartott értekezletéről, ahol állást foglaltak az OKP-nak az egységes magyar pártba való beolvasztása ellen.

Részletek

A Komáromi Lapok tudósítása a nyugat-szlovenszkói katolikus papság Komáromban megtartott értekezletéről, ahol állást foglaltak az OKP-nak az egységes magyar pártba való beolvasztása ellen.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1936
Rövid URL
ID312894
Módosítás dátuma2008. július 8.

1936. január 14. : A pozsonyi magyar konzulátus jelentése a magyar külügyminisztérium részére a két magyar párt egyesülését szorgalmazó felhívást követően. A jelentéshez csatolták Esterházy János által készített két jelentést is ugyanerről.

Részletek

A pozsonyi magyar konzulátus jelentése a magyar külügyminisztérium részére a két magyar párt egyesülését szorgalmazó felhívást követően. A jelentéshez csatolták Esterházy János által készített két jelentést is ugyanerről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1936
Rövid URL
ID312890
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. december. : Szüllő Géza nemzetgyűlési képviselő által készített feljegyzés E. Beneš elnökké választása körül felmerült bonyodalmakról a magyar képviselők között.

Részletek

Szüllő Géza nemzetgyűlési képviselő által készített feljegyzés E. Beneš elnökké választása körül felmerült bonyodalmakról a magyar képviselők között.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312886
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. december 19. : A prágai magyar követ jelentése a magyar külügyminisztérium részére azon bonyodalmakról, amelyek E. Beneš köztársasági elnökké választása körül felmerültek a magyar képviselők között.

Részletek

A prágai magyar követ jelentése a magyar külügyminisztérium részére azon bonyodalmakról, amelyek E. Beneš köztársasági elnökké választása körül felmerültek a magyar képviselők között.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312882
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. december 17. : A magyar nemzetgyűlési képviselők követelései, amelyek a magyar nemzetiségnek biztosítanák „a nemzetközi kisebbségi szerződésekben garantált kulturális és szabad nemzeti fejlődést”. A pontokba foglalt követeléseket E. Beneš elnökhöz juttatták el.

Részletek

A magyar nemzetgyűlési képviselők követelései, amelyek a magyar nemzetiségnek biztosítanák „a nemzetközi kisebbségi szerződésekben garantált kulturális és szabad nemzeti fejlődést”. A pontokba foglalt követeléseket E. Beneš elnökhöz juttatták el.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312874
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. december 13. : Szerző feltüntetése nélküli javaslat a magyar külügyminisztérium részére arra vonatkozólag, hogy miként viszonyuljanak a magyar képviselők a prágai nemzetgyűlésben E. Beneš köztársasági elnökké választásához.

Részletek

Szerző feltüntetése nélküli javaslat a magyar külügyminisztérium részére arra vonatkozólag, hogy miként viszonyuljanak a magyar képviselők a prágai nemzetgyűlésben E. Beneš köztársasági elnökké választásához.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312870
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. június 4. : A kassai Rendőrigazgatóság jelentése a Tartományi Hivatal részére a magyar ellenzéki pártok belső viszonyairól Kelet-Szlovákiában a nemzetgyűlési választások után.

Részletek

A kassai Rendőrigazgatóság jelentése a Tartományi Hivatal részére a magyar ellenzéki pártok belső viszonyairól Kelet-Szlovákiában a nemzetgyűlési választások után.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312866
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. május 24. : A pozsonyi magyar konzul jelentése a magyar külügyminisztérium részére, amelyben beszámol a szlovákiai magyar pártok tárgyalásairól a nemzetgyűlési képviselői helyek elosztását illetően.

Részletek

A pozsonyi magyar konzul jelentése a magyar külügyminisztérium részére, amelyben beszámol a szlovákiai magyar pártok tárgyalásairól a nemzetgyűlési képviselői helyek elosztását illetően.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312862
Módosítás dátuma2008. július 8.

1935. február 1. : A pozsonyi magyar konzulátus továbbítja a magyar külügyminisztériumba Koszti1 fedőnevű személy jelentését aki többször tárgyalt a Szlovák Néppárt vezetőivel, Tisoval és Sidorral a szlovák autonómia tervezetről.

Részletek

A pozsonyi magyar konzulátus továbbítja a magyar külügyminisztériumba Koszti1 fedőnevű személy jelentését aki többször tárgyalt a Szlovák Néppárt vezetőivel, Tisoval és Sidorral a szlovák autonómia tervezetről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1935
Rövid URL
ID312858
Módosítás dátuma2008. július 8.

1934. július 11. : K prágai magyar követség levele a magyar külügyminiszterhez a Prágai Magyar Hírlapra nehezedő cseh kormányzati nyomásról, amelyeket ugyan nem hivatalosan közöltek az illetékesekkel. Személyi változásokat és hangnembeli változást várnak el a laptól.

Részletek

K prágai magyar követség levele a magyar külügyminiszterhez a Prágai Magyar Hírlapra nehezedő cseh kormányzati nyomásról, amelyeket ugyan nem hivatalosan közöltek az illetékesekkel. Személyi változásokat és hangnembeli változást várnak el a laptól.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1934
Rövid URL
ID312854
Módosítás dátuma2008. július 8.

1933. március 31. : A Csehszlovák Minisztertanács Elnökségének titkársága által készített rövid összefoglaló egy részletesebb jelentésből. A szlovákiai magyar pártok politikai törekvéseit és céljait foglalja össze. Kitér a Szlovák Néppárthoz fűződő viszonyukra és az autonomista törekvések támogatottságára is.

Részletek

A Csehszlovák Minisztertanács Elnökségének titkársága által készített rövid összefoglaló egy részletesebb jelentésből. A szlovákiai magyar pártok politikai törekvéseit és céljait foglalja össze. Kitér a Szlovák Néppárthoz fűződő viszonyukra és az autonomista törekvések támogatottságára is.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1933
Rövid URL
ID312850
Módosítás dátuma2008. július 8.

1932. december 16. : A Prágai Magyar Hírlap közli Esterházy Jánosnak az OKP megválasztott új elnökének székfoglaló beszédét, amelyet a pártvezetőségi ülésen mondott el, közvetlen megválasztása után.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap közli Esterházy Jánosnak az OKP megválasztott új elnökének székfoglaló beszédét, amelyet a pártvezetőségi ülésen mondott el, közvetlen megválasztása után.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312846
Módosítás dátuma2008. július 8.

1932. december 1. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP új pártvezetőségének első, Ótátrafüreden tartott üléséről, amelyen szavazás nélkül közfelkiáltással, egyhangúlag Esterházy Jánost választották meg a párt elnökévé. Előtte Szüllő Géza javaslatára tiszteletbeli pártelnökké választották Franciscy Lajos prépost-kanonokot.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP új pártvezetőségének első, Ótátrafüreden tartott üléséről, amelyen szavazás nélkül közfelkiáltással, egyhangúlag Esterházy Jánost választották meg a párt elnökévé. Előtte Szüllő Géza javaslatára tiszteletbeli pártelnökké választották Franciscy Lajos prépost-kanonokot.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312842
Módosítás dátuma2012. november 19.

1932. december 1. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Érsekújvárott tartott országos kongresszusáról, amelyen több mint kétezer ember vett részt. Az ünnepi külsőségekkel kísért ülésen elhangzott előadások és üdvözlő beszédek után megválasztották a 155 tagú új pártvezetőséget, amelynek egyik első feladata lesz az új országos elnök megválasztása.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Érsekújvárott tartott országos kongresszusáról, amelyen több mint kétezer ember vett részt. Az ünnepi külsőségekkel kísért ülésen elhangzott előadások és üdvözlő beszédek után megválasztották a 155 tagú új pártvezetőséget, amelynek egyik első feladata lesz az új országos elnök megválasztása.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312838
Módosítás dátuma2008. július 8.

1932. november 1. : Masirevich Szilárd prágai magyar követ kísérőlevéllel küldi Böhrn Rudolf szenátor „ szlovenszkói helyzetjelentését” a magyar külügyminisztérium részére.

Részletek

Masirevich Szilárd prágai magyar követ kísérőlevéllel küldi Böhrn Rudolf szenátor „ szlovenszkói helyzetjelentését” a magyar külügyminisztérium részére.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312834
Módosítás dátuma2008. július 8.

1932. szeptember 7. : A pozsonyi Rendőigazgatóság bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal Elnökségének az OKP Végrehajtó Bizottságának és szűkebb pártvezetőségének Zsolnán megtartott üléséről. Elsősorban az új pártelnök megválasztása köriili vitát ismerteti. Tájékoztat arról is kik lehetnek esélyesek az elnöki posztra.

Részletek

A pozsonyi Rendőigazgatóság bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal Elnökségének az OKP Végrehajtó Bizottságának és szűkebb pártvezetőségének Zsolnán megtartott üléséről. Elsősorban az új pártelnök megválasztása köriili vitát ismerteti. Tájékoztat arról is kik lehetnek esélyesek az elnöki posztra.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312830
Módosítás dátuma2008. július 8.

1932. augusztus 19. : A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Géza levelét, amelyet Aixinger Lászlóhoz, az OKP országos igazgatójához címzett és amelyben közli, hogy egészségi okokból lemond az OKP országos elnöki tisztségéről.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Géza levelét, amelyet Aixinger Lászlóhoz, az OKP országos igazgatójához címzett és amelyben közli, hogy egészségi okokból lemond az OKP országos elnöki tisztségéről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1932
Rövid URL
ID312826
Módosítás dátuma2008. július 8.

1931. december. : Szüllő Géza címzett nélküli fogalmazványa az OKP nehéz anyagi helyzetéről, amelyet a Budapestről jövő támogatások lecsökkentése idézett elő.

Részletek

Szüllő Géza címzett nélküli fogalmazványa az OKP nehéz anyagi helyzetéről, amelyet a Budapestről jövő támogatások lecsökkentése idézett elő.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1931
Rövid URL
ID312822
Módosítás dátuma2008. július 8.

1931. október 30. : A pozsonyi Rendőrigazgatóság elnökének bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal részére az OKP belső viszonyairól és Szüllő Géza várható lemondásáról, akinek lehetséges utódjaként Esterházy János jöhet szóba.

Részletek

A pozsonyi Rendőrigazgatóság elnökének bizalmas jelentése a Tartományi Hivatal részére az OKP belső viszonyairól és Szüllő Géza várható lemondásáról, akinek lehetséges utódjaként Esterházy János jöhet szóba.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1931
Rövid URL
ID312818
Módosítás dátuma2008. július 8.

1930. október 28. : Részlet a Prágai Magyar Hírlap beszámolójából az OKP, a Magyar Nemzeti Párt és a Zipser Deutsche Partéi vezetőségeinek Losoncon megtartott közös értekezletéről, ahol a jövőre vonatkozó együttműködési irányelveket fogadták el. Elhatározták, hogy megkísérlik a Hlinka-féle Szlovák Néppárt bevonását is az együttműködésbe, s ha ez nem sikerül, akkor a három párt megkezdi „az egész őslakosság egységes szervezését a szlovenszkói kulturális és gazdasági önvédelem céljaira”.

Részletek

Részlet a Prágai Magyar Hírlap beszámolójából az OKP, a Magyar Nemzeti Párt és a Zipser Deutsche Partéi vezetőségeinek Losoncon megtartott közös értekezletéről, ahol a jövőre vonatkozó együttműködési irányelveket fogadták el. Elhatározták, hogy megkísérlik a Hlinka-féle Szlovák Néppárt bevonását is az együttműködésbe, s ha ez nem sikerül, akkor a három párt megkezdi „az egész őslakosság egységes szervezését a szlovenszkói kulturális és gazdasági önvédelem céljaira”.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1930
Rövid URL
ID312814
Módosítás dátuma2008. július 8.

1930. január 28 /február 22. : Masirevich Szilárd prágai magyar követ és Apor Gábor, a magyar külügyminisztérium politikai osztályvezetőjének levélváltása a két felvidéki magyar párt, az OKP és a Magyar Nemzeti Párt, Budapest által összekovácsolt parlamenti együttműködési megállapodásáról.

Részletek

Masirevich Szilárd prágai magyar követ és Apor Gábor, a magyar külügyminisztérium politikai osztályvezetőjének levélváltása a két felvidéki magyar párt, az OKP és a Magyar Nemzeti Párt, Budapest által összekovácsolt parlamenti együttműködési megállapodásáról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1930
Rövid URL
ID312810
Módosítás dátuma2008. július 8.

1929. szeptember 28. : A Komáromi Lapok tudósítása a keresztényszocialista párt képviselői klubjának üléséről, ahol Szüllő Géza bejelentette, hogy a párt egyik képviselője, Franciscy Lajos szenátor lemondott mandátumáról.

Részletek

A Komáromi Lapok tudósítása a keresztényszocialista párt képviselői klubjának üléséről, ahol Szüllő Géza bejelentette, hogy a párt egyik képviselője, Franciscy Lajos szenátor lemondott mandátumáról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1929
Rövid URL
ID312806
Módosítás dátuma2008. július 8.

1929. : szeptember 21. Szüllő Géza politikai elemzése, amelyben bírálólag szól a magyar kormányköröknek a felvidéki magyar pártokkal szembeni politizálásáról. Ismerteti saját törekvéseit és céljait a keresztényszocialista párt élén.

Részletek

szeptember 21. Szüllő Géza politikai elemzése, amelyben bírálólag szól a magyar kormányköröknek a felvidéki magyar pártokkal szembeni politizálásáról. Ismerteti saját törekvéseit és céljait a keresztényszocialista párt élén.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1929
Rövid URL
ID312802
Módosítás dátuma2008. július 8.

1929. : március 24/27. Velics László müncheni magyar konzul és a magyar külügyminisztérium levélváltása Flachbarth Ernőnek a felvidéki magyar ellenzéki pártok prágai irodaigazgatójának Münchenbe való távozásáról, mert a Tuka-ügygyel összefüggésben őt is kihallgatták és várható volt az őrizetbe vétele is.

Részletek

március 24/27. Velics László müncheni magyar konzul és a magyar külügyminisztérium levélváltása Flachbarth Ernőnek a felvidéki magyar ellenzéki pártok prágai irodaigazgatójának Münchenbe való távozásáról, mert a Tuka-ügygyel összefüggésben őt is kihallgatták és várható volt az őrizetbe vétele is.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1929
Rövid URL
ID312798
Módosítás dátuma2008. július 8.

1929. február 4. : A Keresztényszocialista Naptár (1930) rövid beszámolója az OKPIV. Országos Kongresszusáról, amelyet Pozsonyban tartottak 339 hivatalos küldött részvételével. Szüllő Géza országos elnök beszédének és a szónokok felszólalásainak ismertetését követően a naptár szó szerint közli a párt programját, amelynek „sarkalatos célkitűzése a Szlovenszkó és Ruszinszkó közjogi autonómiájának kivívása”.

Részletek

A Keresztényszocialista Naptár (1930) rövid beszámolója az OKPIV. Országos Kongresszusáról, amelyet Pozsonyban tartottak 339 hivatalos küldött részvételével. Szüllő Géza országos elnök beszédének és a szónokok felszólalásainak ismertetését követően a naptár szó szerint közli a párt programját, amelynek „sarkalatos célkitűzése a Szlovenszkó és Ruszinszkó közjogi autonómiájának kivívása”.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1929
Rövid URL
ID312794
Módosítás dátuma2008. július 8.

1928. november 12. : Szüllő Géza levelének másolata, amelyet Máriássy Zoltán magyar követségi titkárnak küldött. Nehezményezi, hogy Budapesten a legmagasabb kormánykörök nem hajlandók őt fogadni és nem kap a tevékenységéhez kellő anyagi támogatást sem. Ezért kilátásba helyezi lemondását és a politikai életből való visszavonulását.

Részletek

Szüllő Géza levelének másolata, amelyet Máriássy Zoltán magyar követségi titkárnak küldött. Nehezményezi, hogy Budapesten a legmagasabb kormánykörök nem hajlandók őt fogadni és nem kap a tevékenységéhez kellő anyagi támogatást sem. Ezért kilátásba helyezi lemondását és a politikai életből való visszavonulását.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1928
Rövid URL
ID312790
Módosítás dátuma2008. július 8.

1928. (?). : Szüllő Géza keltezetlen, címzett nélküli fogalmazványa, amelyben őszinte vallomást tesz politikai céljairól. Élesen bírálja Szent-Ivány József politikai tevékenységét és a köreihez tartozó bizalmi embereit.

Részletek

Szüllő Géza keltezetlen, címzett nélküli fogalmazványa, amelyben őszinte vallomást tesz politikai céljairól. Élesen bírálja Szent-Ivány József politikai tevékenységét és a köreihez tartozó bizalmi embereit.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1928
Rövid URL
ID312786
Módosítás dátuma2008. július 8.

1 2 3 4
109 találat