Győry Dezső hagyatéka

(1900–1974) Költő, író, újságíró. Győry Dezső hagyatéka öt levéltári dobozból áll. Ezekben elsősorban olyan újságok találhatók, amelyekben megjelentek versei, illetve a róla írt cikkek, ezen kívül a kutatóknak rendelkezésére áll egy doboznyi fényképanyag Győry Dezső családi és más fényképeivel, illetve Bartók Bélané Pásztory Ditta és családja fotóalbuma is.

Wallentínyi Erzsébet által összegyűjtött, többnyire levelekből álló hagyatékban a legtöbb levél címzettje Wallentínyi Erzsébet (Kálnyné, majd Wahlné), Győry Dezső huga, azaz Böbe. Jópár levelet találhatunk Böbe tollából is. A leveleket egyrészt első férjének, Kálny Józsefnek címezte (többnyire szerelmes levelek), másrészt anyukának, valamint a testvéreinek írta. Mindez kiegészül özv. Bartók Béláné, szül. Pásztory Ditta édesanyjával, valamint Wallentínyi Idyvel, Böbe nővérével folytatott levelezésével, melyet Böbe özv. Pásztory Gyulánétól, Bartókné édesanyjától kapott megőrzésre.

Családi levelezésről lévén szó kultúrtörténeti szempontból javarészt kevésbé értékes levelek. A levelekből ugyanakkor élethű képet kap az olvasó arról a korról, amelyben ezek a levelek születtek, arról az értékrendről, amelyet ezek az emberek képviseltek.

Irodalomtörténeti szempontból értékesnek bizonyultak azok a levelek, amelyek Wallentínyi Erzsébet (Böbe) és özv. Wallentínyi Dezsőné (anyuka), valamint Győry Dezső (Dodó) levelezéseiből származnak. Feljegyzéseim is többnyire ezekből valók.

A levelek alapján többé-kevésbé nyomon követhető az író pályafutása; könyvei születésének, megjelentetésének és fogadtatásának körülményei. Figyelemre méltó az anyuka néhány igényesen megfogalmazott levele, amelyekben beszámol családfakutató munkájának eredményeiről – pontos adatokkal szolgálva -, különös tekintettel a Nagyapukaként emlegetett ősükre, aki főhadnagyként szolgált a szabadságharcban. Nagyapuka naplójából idézve számos 48-as csatára is kiterjed a figyelme (11. levél).

A hagyatékban találhatók továbbá azok a képeslapok, amelyeket a Wallentínyi család számára címeztek, s Böbe gyűjtött össze. Köztük feltehetően van néhány értékes századeleji fotó, s valószínűleg értékesek a bélyegek is.

Külön dossziéba gyűjtöttük össze azokat az újságcikkeket, rádióműsorokat, amelyek Győry Dezső szerepléseivel, könyveinek fogadtatásaival, kritikáival foglalkoznak.

A hagyatékban találunk néhány Győry-verset (1920-ból), valamint a Talmud magyar nyelvű fordítását, amelyet Szentesy Alfonz fordított és adott ki.

Győry Dezső családfájának kutatói számára bizonyára értékesek lehetnek a Böbe által megőrzött születési, házassági, halotti anykönyvi kivonatok, keresztlevelek és egyéb dokumentumok.