A Szlovákiai Magyar Adatbankot több más szlovákiai magyar intézménnyel együttműködve a Fórum Kisebbségkutató Intézet működteti. Az adatbank célja, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézetben az évek során a szlovákiai magyar közösség múltjával és jelenével kapcsolatban felhalmozott tudásanyagot, információkat, digitalizált tartalmakat, amit joggal nevezhetünk a szlovákiai magyarok kulturális örökségének, mindenki számára elérhetővé tegye.


 • Hét mátyusföldi lap négyezer helytörténeti cikkleírásával bővült a Bibliotheca online katalógusa

  Bővebben

 • A 2023-as évben feldolgozásra került Schleicher László hagyatéka, aki Pozsony 20. századi zenei életének meghatározó alakja

  Bővebben

 • Arany A. László nyelvész, tanár, néprajzkutató gazdag levéltári anyaga

  Bővebben

 • Már kutatható Tóth Mihály publicista könyvhagyatéka

  Bővebben

Tudástár

Az Adatbank célja, hogy korszerű tudásanyaggal segítsük a szlovákiai magyarsággal foglalkozó kutatókat, szakembereket és pedagógusokat, valamint az általunk felhalmozott, alkalmazott és ajánlott tudásanyagot széles körben hozzáférhetővé tegyük elektronikus formában is. Lexikonunk és kronológiánk a Csehszlovákiában, ill. Szlovákiában élő magyarokkal kapcsolatos információk, adatok lehető legszélesebb körű összegyűjtésére vállalkozott.

Gyűjtemények

A Bibliotheca Hungarica, az Etnológiai Központ és a Szlovákiai Magyar Levéltár törzsállományának fontos részét képezik a különböző könyvtári és levéltári jegyzékek, hagyatékok és tematikus gyűjtemények (fotóarchívum, hangarchívum , CD-gyűjtemény, videokazetták, szakdolgozatok, néprajzi adattár, katalógusok, naptárak, plakátok, stb.). 2011-től egyes gyűjtemények feldolgozása már a HUNTÉKA program segítségével történik. Célunk a gyűjtemények folyamatos bővítése, feldolgozása és digitalizálása.

Könyvtár

A kutatókönyvtár gyűjtőkörét a (Cseh)Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai magyarság és kisebbségek történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és más nyelvű kiadványok alkotják. A menüpont alatt különböző bibliográfiákat, repertóriumokat és a könyvtárkatalógusok elérhetőségét találhatják.

Levéltár

A Levéltár a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

Kép-Hang

Archív fotók, a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényeinek, a szlovákiai magyar vizuális nyelvhasználat, az Etnológiai Központ és a Digitális Emlékezet fotó gyűjteménye. Rádiós beszélgetések és interjúk, nyelvjárásgyűjtések és a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényeinek hangarchívuma. A Fórum Kisebbségkutató Intézet dokumentumfilmjei, kisfilmjei és videoüzenetei.

Digitális levéltár

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Digitális Levéltár projektje olyan dokumentumokat kíván közkinccsé tenni, amelyek nélkülözhetetlenek saját múltunk megismeréséhez: elsősorban levéltári forrásokat, kéziratos szövegeket, visszaemlékezéseket, amelyekből a szlovákiai magyar múlt egy-egy mozzanata bontakozik ki. A Digitális levéltárunk célja kettős: egyrészt a kutatóknak kívánunk segíteni, akiknek ezentúl nem feltétlenül kell prágai vagy pesti levéltári dobozok tucatjait feltúrniuk egy-egy fontos dokumentum miatt, de eléri azokat online is. Másrészt mindazok számára kívánunk eddig nem létező betekintést nyújtani múltunk mélyére, akik az átlagostól jobban érdeklődnek ez iránt.

Digitális Tár

A Digitális Tár olyan digitalizált sajtótermékeket, könyveket és könyvtári gyűjteményket, kiadványokat kíván közkinccsé tenni, amelyek nélkülözhetetlenek saját múltunk megismeréséhez. Ezen tevékenyég során többek között elérhetővé tettük az Új Szó teljes anyagát 1948-tól napjainkig, a Hét c. folyóirat összes példányát és a két háború közötti időszak legfontosabb csehszlovákiai magyar sajtótermékét, a Prágai Magyra Hírlapot is. Ezen kívül 136 szlovákiai magyar kézikönyvet, a levéltárban található kisnyomtatványtárból digitalizált aprónyomtatványok gyűjteményének egy részét, Fábry Zoltán levelezésének egy részét magánszemélyekkel, írókkal, irodalomtudósokkal és újságok szerkesztőségével, 1945 előtt kiadott magyar naptárakat és iskolai értesítőket és az Etnológiai Központ Szakrális Kisemlék Archívum és a Temető Dokumentáció gyűjteményét.

Települések

A település adatbázis egy mindenki számára áttekinthető webes felület, amely tartalmazza a mai Szlovákia területén 1880 és 2011 között létező összes település népesedési, nemzetiségi adatait, illetve amely segítségével végigkövethetők a szlovákiai települések közigazgatási demográfiai változásai. Egy helyen találhatjuk továbbá a településre vonatkozó alapadatokat és az adatbankban található településhez kapcsolódó egyéb információkat (rendezvényeket, lexikon szócikkeket, intézményeket, stb....). Egy olyan egyedülálló adatbázis jött létre, amely további demográfiai, történelmi, társadalmi kutatások fontos forrásbázisa lehet.

Intézmények, szervezetek

Csemadok alapszervezetek és területi választmányok, községi hivatalok, művészeti és népművészeti együttesek, kézművesek.

Rendezvények

2003-tól kezdődően gyűjtünk minden olyan magyar vonatkozású rendezvénnyel kapcsolatos információt, szórólapot vagy plakátot, amely internetes oldalon vagy e-mail formájában is megjelent. Ez a munka hozzá tartozik ahhoz a gyűjtő és dokumentációs tevékenységhez, amelyet a Bibliotheca Hungarica vállalt fel. Manapság a rendezvények interneten történő hirdetése jelentős mértékben előtérbe került, viszont a legtöbb ilyen jellegű publikáció idővel elveszik, ezért tartjuk fontosnak ezek egy helyen való gyűjtését nemcsak a dokumentálás szempontjából, hanem aktuális információs értékük miatt is.
A digitalisemlekezet.eu célja az, hogy archív fotók által mutassa be a felvidéki magyar közösség elmúlt 100 évét, Dél-Szlovákia térségének az átalakulását, az itt élők hétköznapjait, ünnepeit, a mindennapok történetét. A gyűjteményben az adott évszámra kattintva illetve a keresőmezőkbe beírt településnévvel vagy szabadszavas kereséssel lehet böngészni, keresni. Az oldalra felkerült fotók, amelyek zöme gyűjtőktől és magánszemélyektől származnak, illetve a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményéből kerültek ki, az adott fotó tulajdonosának engedélyével, ingyen tölthetők le.

Fórum Kisebbségkutató Intézet
Park utca 4.
931 01 Somorja/Šamorín
WEB: www.foruminst.sk
E-mail: foruminst@foruminst.sk