Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Intézmények
Sarló
Sarlósok Rozsnyón 2008 − Boross Zoltán, Sándor László, Horváth Ferenc, dr. Nagyidai Ernő (FI)

Baloldali magyar ifjúsági mozgalom a két vh. között. 1928. aug. 3–13. között a gombaszögi cserkésztáborban prágai magyar egyetemisták alapították. A részben a prágai Szent György Kör falujáró mozgalmából és a Losoncon megjelenő A Mi Lapunk c. folyóirat szellemi holdudvarából kinövő kezdeményezés bölcsője felett a szlovákiai magyar szellemi élet olyan egyéniségei bábáskodtak, mint Győry Dezső, Szalatnai Rezső vagy Szombathy Viktor. Jelentős hatással voltak a sarlósokra a 20. sz. első felének kimagasló magyar írói, Szabó Dezső, Ady Endre és Móricz Zsigmond. A ~ első szakasza az etnográfiai és szociográfiai indíttatású falujáró és falukutató tevékenység jegyében telt, amely úttörő jellegűnek számított az egész Kárpát-medencében, s mint ilyen, hatással volt az akkoriban kibontakozó népi írók mozgalmára is. A sarlósok szociográfiai vándorlásainak eredménye a Tíz nap Szegényországban c. falujárási napló. Később egyre inkább a politika felé fordulva a kisebbségi kérdés megoldásának és a Kárpát-medencei nemzetek együttélésének új útjait próbálták meghonosítani. Élénk kapcsolatokat építettek ki a cseh és szlovák szellemi élet kimagasló alakjaival. A ~ vezéralakjai közé többek között Balogh Edgár, Boross Zoltán, Brogyányi Kálmán, Dobossy Imre, Jócsik Lajos, Peéry Rezső tartoztak. Bár a kezdeti időszakban korrekt kapcsolatokat ápolt az ellenzéki magyar pártokkal, különösen a Magyar Nemzeti Párttal, az 1930-as évek elején a mozgalom a korábbi mérsékelt baloldaliság helyett a kommunista párthoz kezdett közeledni. A szélsőbaloldali orientáció miatt a korábban a mozgalom köré csoportosuló értelmiség nagy része eltávolodott a ~tól. Ez a ~ jelentőségének leértékelődését és fokozatos elhalását vonta maga után. A ~ fórumának a Vetés c. időszaki röpirat számított, amelynek 1928–29-ben összesen 4 száma jelent meg. – Ir. Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén (1967); Sándor László (szerk.): Ez volt a Sarló (1978).

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Intézmények
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID379131
Módosítás dátuma2014. december 29.

Hibát talált?

Üzenőfal