Zalabai Zsigmond hagyatéka

(Ipolypásztó, 1948. január 29. – Somorja, 2002. december 26.) Író, szerkesztő, kritikus, egyetemi tanár. Irodalomtörténettel, irodalomelmélettel, stilisztikai kérdésekkel, művelődéstörténettel és helytörténettel is foglalkozott. Hagyatéka kritikusi, szerkesztői, tanári, művelődéstörténeti és helytörténészi munkáinak kéziratain, levelezésén kívül tartalmazza a Bibliotheca Hungarica alapításával kapcsolatos dokumentumokat, a szlovákiai magyarok deportálásával és kitelepítésével kapcsolatos gyűjtés anyagait, az 1990-es évek nyelvhasználati vitáival kapcsolatos újságkivágatok gyűjteményét, valamint sokrétű irodalom- és művelődésszervezői tevékenységének további dokumentumait.

teljes hagyaték

dokumentumok

fotók

kéziratok

levelezés

nyomtatványok

egyéb