Digitális levéltár - Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936

Fontes Historiae Hungarorum 1. „Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó, amelyben 109 különböző eredetű dokumentum kerül közlésre a két világháború közötti csehszlovákiai magyar kisebbség 1936 előtti – a pártegyesülést megelőző – időszakának legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötetben levéltári, kézirattári és sajtóforrásból származó dokumentum egyaránt található. A korábban nyomtatásban (sajtó, pártkiadványok) megjelent publikációk közül 57, míg a levéltári és kézirattári forrásból 52 található a kötetben.” Angyal Béla (összeállította: Angyal Béla)

1928. március 8. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Végrehajtó Bizottságának március 6-án Pozsonyban tartott üléséről, amelyen a párt elnöke, Szüllő Géza tartott politikai elemző beszédet. Foglalkozott szinte minden aktuális közéleti, gazdasági és politikai kérdéssel.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Végrehajtó Bizottságának március 6-án Pozsonyban tartott üléséről, amelyen a párt elnöke, Szüllő Géza tartott politikai elemző beszédet. Foglalkozott szinte minden aktuális közéleti, gazdasági és politikai kérdéssel.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1928
Rövid URL
ID312782
Módosítás dátuma2008. július 8.

1928. március 1. : Máriássy Zoltánnak, a prágai magyar követség titkáránakjelentése a magyar külügyminiszter részére, amelyben beszámol a Magyar Nemzeti Párt és az OKP parlamenti klubjának elmaradt prágai értekezletéről. Ezen az együttműködésről szóló megállapodást kellett volna véglegesíteni.

Részletek

Máriássy Zoltánnak, a prágai magyar követség titkáránakjelentése a magyar külügyminiszter részére, amelyben beszámol a Magyar Nemzeti Párt és az OKP parlamenti klubjának elmaradt prágai értekezletéről. Ezen az együttműködésről szóló megállapodást kellett volna véglegesíteni.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1928
Rövid URL
ID312778
Módosítás dátuma2008. július 8.

1927. szeptember 21. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása arról, hogy a Magyar Nemzeti Párt és az OKP között megszületett az egyezség a kiírt községi választásokra közös listák felállításáról.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása arról, hogy a Magyar Nemzeti Párt és az OKP között megszületett az egyezség a kiírt községi választásokra közös listák felállításáról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1927
Rövid URL
ID312774
Módosítás dátuma2008. július 8.

1927. március 19. : A Prágai Magyar Hírlap tudósít Szüllő Géza kassai látogatásáról, ahol helyi pártvezetőséggel tárgyalt. Az ülésen elmondott beszédét ismerteti a lap.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósít Szüllő Géza kassai látogatásáról, ahol helyi pártvezetőséggel tárgyalt. Az ülésen elmondott beszédét ismerteti a lap.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1927
Rövid URL
ID312770
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. november 22. : Jegyzőkönyv a Magyar Nemzeti Párt és az Országos Keresztényszocialista Párt Kürthy István vezette közös bizottságának Pozsonyban megtartott üléséről, amelyen a két párt politizálásában meglévő különbségeket próbálták közös nevezőre hozni az egységes fellépés érdekében.

Részletek

Jegyzőkönyv a Magyar Nemzeti Párt és az Országos Keresztényszocialista Párt Kürthy István vezette közös bizottságának Pozsonyban megtartott üléséről, amelyen a két párt politizálásában meglévő különbségeket próbálták közös nevezőre hozni az egységes fellépés érdekében.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312766
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. augusztus 8. : Prónay György magyar külügyi államtitkár által készített jegyzőkönyv a két felvidéki párt vezetője, Szent-Ivány József és Szüllő Géza között kötött megállapodásról.

Részletek

Prónay György magyar külügyi államtitkár által készített jegyzőkönyv a két felvidéki párt vezetője, Szent-Ivány József és Szüllő Géza között kötött megállapodásról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312762
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. augusztus 3. : A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Géza terjedelmes nyilatkozatát, amelyet Genfben adott a budapesti Újság című lapnak a magyar-csehszlovák viszonyról és a magyar kisebbség politikájáról.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Géza terjedelmes nyilatkozatát, amelyet Genfben adott a budapesti Újság című lapnak a magyar-csehszlovák viszonyról és a magyar kisebbség politikájáról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312758
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. május 29. : A Prágai Magyar Hírlap beszámolója az OKP ótátrafiiredi pártvezetőségi ülésén megtárgyalt témákról. A vezetőség áttekintette a párt sajtójának kérdéseit, majd egyházpolitikai kérdésekben foglalt állást.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap beszámolója az OKP ótátrafiiredi pártvezetőségi ülésén megtárgyalt témákról. A vezetőség áttekintette a párt sajtójának kérdéseit, majd egyházpolitikai kérdésekben foglalt állást.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312754
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. május 8. : A Prágai Magyar Hírlap közli a keresztényszocialista párt parlamenti klubjának közleményét, amelyben megindokolják, hogy miért nem támogatják a kormány előterjesztését a fix agrárvámok ügyében.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap közli a keresztényszocialista párt parlamenti klubjának közleményét, amelyben megindokolják, hogy miért nem támogatják a kormány előterjesztését a fix agrárvámok ügyében.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312750
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. május 8. : A pozsonyi Rendőrigazgatóság bizalmas jelentése a zsupáni hivatal részére az OKP és a Magyar Nemzeti Párt vezetőinek tárgyalásairól egy „egységes magyar front kialakításáról” és a két párt között meglevő ellentétek elsimításának kísérletéről.

Részletek

A pozsonyi Rendőrigazgatóság bizalmas jelentése a zsupáni hivatal részére az OKP és a Magyar Nemzeti Párt vezetőinek tárgyalásairól egy „egységes magyar front kialakításáról” és a két párt között meglevő ellentétek elsimításának kísérletéről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312746
Módosítás dátuma2008. július 8.

1926. február 12. : A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Gézának, az OKP elnökének a párt végrehajtó bizottsági ülésén elmondott beszédét, amelyben a magyar pártok együttműködését szorgalmazta.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap közli Szüllő Gézának, az OKP elnökének a párt végrehajtó bizottsági ülésén elmondott beszédét, amelyben a magyar pártok együttműködését szorgalmazta.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1926
Rövid URL
ID312742
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. november 22. : A Népakarat című hetilap közli a nyugat-szlovenszkói keresztényszocialisták vezetőinek visszavonulását bejelentő szózatot, amelyet ennek az OKP-ból szeptember 27-én kivált csoportnak, a november 15-iki választásokon elszenvedett kudarca váltott ki.

Részletek

A Népakarat című hetilap közli a nyugat-szlovenszkói keresztényszocialisták vezetőinek visszavonulását bejelentő szózatot, amelyet ennek az OKP-ból szeptember 27-én kivált csoportnak, a november 15-iki választásokon elszenvedett kudarca váltott ki.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312738
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. október 26. : A magyar külügyminiszter bizalmas tájékoztatást küld Masirevich Szilárd prágai magyar követnek, amelyben közli Szent-Ivány Józseffel, a Magyar Nemzeti Párt elnökével és Szüllő Gézával, az OKP elnökével a külügyminisztériumban folytatott egyeztetés tartalmát.

Részletek

A magyar külügyminiszter bizalmas tájékoztatást küld Masirevich Szilárd prágai magyar követnek, amelyben közli Szent-Ivány Józseffel, a Magyar Nemzeti Párt elnökével és Szüllő Gézával, az OKP elnökével a külügyminisztériumban folytatott egyeztetés tartalmát.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312734
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. október 6. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Kassán megtartott kongresszusáról, ahol Sziillő Géza a párt új elnöke tartotta a megnyitó beszédet. A tudósítás tartalmazza az elfogadott határozatokat is.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP Kassán megtartott kongresszusáról, ahol Sziillő Géza a párt új elnöke tartotta a megnyitó beszédet. A tudósítás tartalmazza az elfogadott határozatokat is.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312730
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. október 4. : A Népakarat című hetilap tudósítása a szloven-szkói keresztényszocialista párt nyugati híveinek Pozsonyban 1925. szeptember 27-én megtatott nagygyűléséről, majd kongresszussá alakulásáról, amelyen többek között kimondták Lelley Jenő pártelnök májusi lemonda-tásának érvénytelenségét.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása a szloven-szkói keresztényszocialista párt nyugati híveinek Pozsonyban 1925. szeptember 27-én megtatott nagygyűléséről, majd kongresszussá alakulásáról, amelyen többek között kimondták Lelley Jenő pártelnök májusi lemonda-tásának érvénytelenségét.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312726
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. augusztus 30. : A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségi üléséről, ahol Szüllő Gézát megválasztották a párt elnökévé.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségi üléséről, ahol Szüllő Gézát megválasztották a párt elnökévé.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312722
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. május 19. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása a Szlovensz-kói és Ruszinszkói Ellenzéki Pártok Vezérlőbizottságának Pőstyénben tartott üléséről. Teljes terjedelemben közlik Bittó Dénes elnök beszédét. A tanácskozás tárgya a pártok szoros együttműködése a kisebbségi érdekvédelem terén.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása a Szlovensz-kói és Ruszinszkói Ellenzéki Pártok Vezérlőbizottságának Pőstyénben tartott üléséről. Teljes terjedelemben közlik Bittó Dénes elnök beszédét. A tanácskozás tárgya a pártok szoros együttműködése a kisebbségi érdekvédelem terén.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312718
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. május 24. : A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségi üléséről, amelyen Lelley Jenőt pártbeli ellenzéke lemondásra bírta. A párt vezetését a kongresszus összehívásáig egy öt tagból álló bizottságra bízták.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségi üléséről, amelyen Lelley Jenőt pártbeli ellenzéke lemondásra bírta. A párt vezetését a kongresszus összehívásáig egy öt tagból álló bizottságra bízták.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312714
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. április 14. : Matuška Péter prágai magyar követségi tanácsos jelentése a magyar külügyminiszter részére egy felvidéki magyar nemzeti párt megalakulásáért elindult mozgalomról, valamint a keresztényszocialista pártban kialakult, pártszakadással fenyegető ellentétekről.

Részletek

Matuška Péter prágai magyar követségi tanácsos jelentése a magyar külügyminiszter részére egy felvidéki magyar nemzeti párt megalakulásáért elindult mozgalomról, valamint a keresztényszocialista pártban kialakult, pártszakadással fenyegető ellentétekről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312710
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. március 23. : A Pozsonyi Redőrigazgatóság elnökének bizalmas úton szerzett információk alapján írott jelentése Pozsony megye zsupánja részére a magyar keresztényszocialista párt vezetésében tapasztalható politikai belharcokról. A jelentés írója két irányzatot különböztet meg, a Lelley Jenő által képviselt mérsékeltebb csoportot, valamint a Dr. Jaloniczky vezette, a csehszlovák kormánnyal szembeni radikális csoportot.

Részletek

A Pozsonyi Redőrigazgatóság elnökének bizalmas úton szerzett információk alapján írott jelentése Pozsony megye zsupánja részére a magyar keresztényszocialista párt vezetésében tapasztalható politikai belharcokról. A jelentés írója két irányzatot különböztet meg, a Lelley Jenő által képviselt mérsékeltebb csoportot, valamint a Dr. Jaloniczky vezette, a csehszlovák kormánnyal szembeni radikális csoportot.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312706
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. január 8. : A Komáromi Lapok tudósítása a január 6-án Érsekújvárban megkötött pártközi egyezségről, amely az OKP és az Magyar Kisgazda, Földműves és Kisiparos Párt vezérkara közt jött létre, egységes politikai fellépést szorgalmazva a magyarság és a kisebbségek érdekében.

Részletek

A Komáromi Lapok tudósítása a január 6-án Érsekújvárban megkötött pártközi egyezségről, amely az OKP és az Magyar Kisgazda, Földműves és Kisiparos Párt vezérkara közt jött létre, egységes politikai fellépést szorgalmazva a magyarság és a kisebbségek érdekében.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312702
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. január 4. : A Népakarat című hetilap tudósítása a szövetkezett ellenzéki pártok Losoncon székelő központi irodája prágai részlegének létrehozásáról. Célja, hogy segítse a pártok parlamenti munkáját, tartsa a kapcsolatot más ellenzékiekkel, tudósítson a magyarság sérelmeiről, főleg külföld felé, jogsegélyszolgálatot nyújtson és megszervezze a prágai magyar diákságot. A prágai iroda vezetőjévé Flachbarth Ernőt nevezték ki.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása a szövetkezett ellenzéki pártok Losoncon székelő központi irodája prágai részlegének létrehozásáról. Célja, hogy segítse a pártok parlamenti munkáját, tartsa a kapcsolatot más ellenzékiekkel, tudósítson a magyarság sérelmeiről, főleg külföld felé, jogsegélyszolgálatot nyújtson és megszervezze a prágai magyar diákságot. A prágai iroda vezetőjévé Flachbarth Ernőt nevezték ki.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312698
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. október 21. : Masirevich Szilárd prágai magyar nagykövet jelentése Kánya Kálmán külügyminiszterhez arról a politikai küzdelemről, amellyel a csehszlovák kormány igyekszik a magyar pártok vezetőt maga mellé állítani.

Részletek

Masirevich Szilárd prágai magyar nagykövet jelentése Kánya Kálmán külügyminiszterhez arról a politikai küzdelemről, amellyel a csehszlovák kormány igyekszik a magyar pártok vezetőt maga mellé állítani.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312694
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. október 7. : Szent-Ivány József kisgazda párti politikus, országgyűlési képviselő jelentése a magyar ellenzéki pártok belső viszályáról és a külön Intéző Bizottság létrehozásának politikai előkészítéséről. A jelentésben tudósít továbbá a Hlinka párthoz lecsatlakozott Tuka Béla magyar kapcsolatainak a cseh hírszerzés általi felderítéséről.

Részletek

Szent-Ivány József kisgazda párti politikus, országgyűlési képviselő jelentése a magyar ellenzéki pártok belső viszályáról és a külön Intéző Bizottság létrehozásának politikai előkészítéséről. A jelentésben tudósít továbbá a Hlinka párthoz lecsatlakozott Tuka Béla magyar kapcsolatainak a cseh hírszerzés általi felderítéséről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312690
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. október 3. : A pozsonyi Rendőrigazgatóság elnökének jelentése a Pozsony megyei zsupánnak a keresztényszocialista pártban tapasztalt belső viszályokról és szakadásról.

Részletek

A pozsonyi Rendőrigazgatóság elnökének jelentése a Pozsony megyei zsupánnak a keresztényszocialista pártban tapasztalt belső viszályokról és szakadásról.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312686
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. augusztus 31. : A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségének rendkívüli üléséről, amelynek tárgya a vezetőség egyes tagjai által kezdeményezett közös Intéző Bizottság felállítása és az arról történő szavazás.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP vezetőségének rendkívüli üléséről, amelynek tárgya a vezetőség egyes tagjai által kezdeményezett közös Intéző Bizottság felállítása és az arról történő szavazás.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312682
Módosítás dátuma2008. július 8.

1925. augusztus 17. : A. Prágai Magyar Hírlap tudósítása arról a Szloveszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok vezetői által kezdeményezett akcióról, amelynek során írásbeli szavazattal kérik ki ezen pártok Közös Bizottsága tagjainak a véleményét egy olyan, öt személyből álló Intéző Bizottság létrehozásáról, amely biztosítaná a pártok egységes működését és az ehhez szükséges fegyelmet. A lap szó szerint közli az ez ügyben kiküldött körlevelet.

Részletek

A. Prágai Magyar Hírlap tudósítása arról a Szloveszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok vezetői által kezdeményezett akcióról, amelynek során írásbeli szavazattal kérik ki ezen pártok Közös Bizottsága tagjainak a véleményét egy olyan, öt személyből álló Intéző Bizottság létrehozásáról, amely biztosítaná a pártok egységes működését és az ehhez szükséges fegyelmet. A lap szó szerint közli az ez ügyben kiküldött körlevelet.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1925
Rövid URL
ID312678
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. május 28. : Masirevich Szilárd prágai magyar nagykövet jelentése a magyar külügyminiszter részére. Beszámol a keresztényszocialista párton belüli ellentétekről. Szerinte a Lelley Jenő elnök körüli konzervatív csoport és a Petrogallit és Körmendy-Ékest támogató liberálisok között húzódik a törésvonal.

Részletek

Masirevich Szilárd prágai magyar nagykövet jelentése a magyar külügyminiszter részére. Beszámol a keresztényszocialista párton belüli ellentétekről. Szerinte a Lelley Jenő elnök körüli konzervatív csoport és a Petrogallit és Körmendy-Ékest támogató liberálisok között húzódik a törésvonal.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312674
Módosítás dátuma2008. július 8.

1924. május 23. : Szinyei Merse István, a Rákóczi Szövetség ügyvezetője a miniszterelnökségi irodához terjeszt elő javaslatot a szövetség megszüntetésére és az általa folytatott tevékenység ésszerű folytatására más keretek között, kisebb költségekkel.

Részletek

Szinyei Merse István, a Rákóczi Szövetség ügyvezetője a miniszterelnökségi irodához terjeszt elő javaslatot a szövetség megszüntetésére és az általa folytatott tevékenység ésszerű folytatására más keretek között, kisebb költségekkel.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1924
Rövid URL
ID312670
Módosítás dátuma2008. július 8.

1923. november 11. : A Népakarat című hetilap közli Lelley Jenő pártelnöknek az OKP kongresszusa után tartott vezetőségi ülésen elmondott beszédét.

Részletek

A Népakarat című hetilap közli Lelley Jenő pártelnöknek az OKP kongresszusa után tartott vezetőségi ülésen elmondott beszédét.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312666
Módosítás dátuma2012. november 19.