Digitális levéltár - Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936

Fontes Historiae Hungarorum 1. „Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó, amelyben 109 különböző eredetű dokumentum kerül közlésre a két világháború közötti csehszlovákiai magyar kisebbség 1936 előtti – a pártegyesülést megelőző – időszakának legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötetben levéltári, kézirattári és sajtóforrásból származó dokumentum egyaránt található. A korábban nyomtatásban (sajtó, pártkiadványok) megjelent publikációk közül 57, míg a levéltári és kézirattári forrásból 52 található a kötetben.” Angyal Béla (összeállította: Angyal Béla)

1923. november 11. : A Népakarat című hetilap közli az OKP második kongresszusán elhangzott beszédeket és beszámolókat. Az alábbiakban az országos főtitkár és két kerületi titkár közös beszámolója kerül közlésre.

Részletek

A Népakarat című hetilap közli az OKP második kongresszusán elhangzott beszédeket és beszámolókat. Az alábbiakban az országos főtitkár és két kerületi titkár közös beszámolója kerül közlésre.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312662
Módosítás dátuma2012. november 19.

1923. november 11. : A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP második, Pozsonyban megtartott országos kongresszusáról, amely közvetlenül a párt számára sikeres megyei és községi választások után zajlott ünnepélyes keretek között. Megjelent 756 küldött a magyar, német és szlovák részlegek képviseletében. Megválasztották az új vezetőséget. A párt elnökévé újra Lelley Jenőt választották meg.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása az OKP második, Pozsonyban megtartott országos kongresszusáról, amely közvetlenül a párt számára sikeres megyei és községi választások után zajlott ünnepélyes keretek között. Megjelent 756 küldött a magyar, német és szlovák részlegek képviseletében. Megválasztották az új vezetőséget. A párt elnökévé újra Lelley Jenőt választották meg.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312658
Módosítás dátuma2008. július 8.

1923. október 9. : A pozsonyi megyei zsupán politikai helyzetjelentése a Szlovákia ügyeivel megbízott teljhatalmú miniszter részére a megyében tapasztalt viszonyokról 1923 szeptember havában. Ismerteti a megyei, járási és községi választások eredményeit és kitér az egyes pártok által kifejtett aktivitás értékelésére is.

Részletek

A pozsonyi megyei zsupán politikai helyzetjelentése a Szlovákia ügyeivel megbízott teljhatalmú miniszter részére a megyében tapasztalt viszonyokról 1923 szeptember havában. Ismerteti a megyei, járási és községi választások eredményeit és kitér az egyes pártok által kifejtett aktivitás értékelésére is.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312654
Módosítás dátuma2008. július 8.

1923. május 10. : A Komáromi Lapok tudósítása a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének május 6-án Munkácson megtartott kongresszusáról, amelyen több mint kétezer küldött vett részt 117 ruszinszkói község magyar szervezeteinek képviseletében. Beszámolók hangzottak el főleg a földművelő népesség helyzetéről. Az elfogadott határozatban Kárpátalja részére autonómia létrehozását követelték. A földreform végrehajtása során pedig az őslakosok földhöz juttatását szorgalmazták.

Részletek

A Komáromi Lapok tudósítása a Ruszinszkói Magyar Pártok Szövetségének május 6-án Munkácson megtartott kongresszusáról, amelyen több mint kétezer küldött vett részt 117 ruszinszkói község magyar szervezeteinek képviseletében. Beszámolók hangzottak el főleg a földművelő népesség helyzetéről. Az elfogadott határozatban Kárpátalja részére autonómia létrehozását követelték. A földreform végrehajtása során pedig az őslakosok földhöz juttatását szorgalmazták.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312650
Módosítás dátuma2008. július 8.

1923. május 6. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az ellenzéki pártok Vezérlő bizottságának üléséről, ahol foglalkoztak a lapot kiadó részvénytársaság ügyeivel, megerősítve egy korábbi elhatározást, „hogy a PMH a szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok politikai napilapja” legyen.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az ellenzéki pártok Vezérlő bizottságának üléséről, ahol foglalkoztak a lapot kiadó részvénytársaság ügyeivel, megerősítve egy korábbi elhatározást, „hogy a PMH a szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok politikai napilapja” legyen.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1923
Rövid URL
ID312646
Módosítás dátuma2008. július 8.

1922. augusztus 11. : A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP szlovák osztálya országos választmányának Zsolnán tartott üléséről, amelyen kimondták, hogy az OKP szlovák részlege nem olvad be a Hlinka-féle szlovák néppártba mivel az „sovén politikát folytat”.

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP szlovák osztálya országos választmányának Zsolnán tartott üléséről, amelyen kimondták, hogy az OKP szlovák részlege nem olvad be a Hlinka-féle szlovák néppártba mivel az „sovén politikát folytat”.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1922
Rövid URL
ID312642
Módosítás dátuma2008. július 8.

1922. július 1. : A Föld Népe című kétheti lapban a szerző kifejti az OKP által képviselt álláspontot a földreformmal kapcsolatban. Nem a reform ténye ellen szólnak, hanem a végrehajtás elhibázott voltát bírálják. Elsősorban azt, hogy nem a rászoruló vagyontalan földmunkásoknak juttatnak földeket, hanem olyan telepeseknek akik már vagyonnal rendelkeztek, azt eladták és a feloszlatott nagybirtokból, szülőföldjüktől távol szereznek újabb földbirtokot.

Részletek

A Föld Népe című kétheti lapban a szerző kifejti az OKP által képviselt álláspontot a földreformmal kapcsolatban. Nem a reform ténye ellen szólnak, hanem a végrehajtás elhibázott voltát bírálják. Elsősorban azt, hogy nem a rászoruló vagyontalan földmunkásoknak juttatnak földeket, hanem olyan telepeseknek akik már vagyonnal rendelkeztek, azt eladták és a feloszlatott nagybirtokból, szülőföldjüktől távol szereznek újabb földbirtokot.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1922
Rövid URL
ID312638
Módosítás dátuma2008. július 8.

1922. március 14. : A Komáromi Lapok c. hetilap tudósítása az ellenzéki magyar és német pártok központi irodájának megnyitásáról Losoncon, valamint az irodának a közigazgatási szervek általi elismeréséről.

Részletek

A Komáromi Lapok c. hetilap tudósítása az ellenzéki magyar és német pártok központi irodájának megnyitásáról Losoncon, valamint az irodának a közigazgatási szervek általi elismeréséről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1922
Rövid URL
ID312634
Módosítás dátuma2008. július 8.

1922. január 11. : A Prágai Magyar Hírlap alapítói aláírással felhívás jelent meg az induló lap támogatására és az előfizetők toborzására. Az alapítók célja „a szlovenszkói és mszinszkói magyarság érdekeinek a világsajtóba bekapcsolódó védőorgánumát megteremteni s a szlovenszkói és ruszinszkói magyarság kezébe megbízható, független , komoly, higgadt és fővárosi színvonalon álló napilapot adni.”

Részletek

A Prágai Magyar Hírlap alapítói aláírással felhívás jelent meg az induló lap támogatására és az előfizetők toborzására. Az alapítók célja „a szlovenszkói és mszinszkói magyarság érdekeinek a világsajtóba bekapcsolódó védőorgánumát megteremteni s a szlovenszkói és ruszinszkói magyarság kezébe megbízható, független , komoly, higgadt és fővárosi színvonalon álló napilapot adni.”

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1922
Rövid URL
ID312630
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. október 2. : A Népakarat c. hetilap tudósítása Masaryk elnök látogatásáról a pozsonyi városházán, ahol a szlovák keresztényszocialista városatyák tiltakozó memorandumot nyújtottak át az elnöknek címezve. Ebben felsorolták a szlovákság panaszait és sérelmeit a prágai kormányzattal szemben.

Részletek

A Népakarat c. hetilap tudósítása Masaryk elnök látogatásáról a pozsonyi városházán, ahol a szlovák keresztényszocialista városatyák tiltakozó memorandumot nyújtottak át az elnöknek címezve. Ebben felsorolták a szlovákság panaszait és sérelmeit a prágai kormányzattal szemben.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312626
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. július 10. : A Híradó című napilap terjedelmes tudósítása Lelley Jenő nemzetgyűlési képviselőnek a szlovenszkói ellenzéki pártok vezérlő bizottsági ülésén Pőstyénben elmondott beszédéről, amely az ellenzéki pártok együttműködésének problémáival foglalkozott.

Részletek

A Híradó című napilap terjedelmes tudósítása Lelley Jenő nemzetgyűlési képviselőnek a szlovenszkói ellenzéki pártok vezérlő bizottsági ülésén Pőstyénben elmondott beszédéről, amely az ellenzéki pártok együttműködésének problémáival foglalkozott.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312622
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. július. : Rakovszky Iván, a Felvidékről Magyarországra települt politikus tervezete a szlovenszkói magyarság gondozására megalakítandó társadalmi szervezet, a Rákóczi Szövetség megalakítására. A tervezet Bethlen István miniszterelnök megbízásából készült.

Részletek

Rakovszky Iván, a Felvidékről Magyarországra települt politikus tervezete a szlovenszkói magyarság gondozására megalakítandó társadalmi szervezet, a Rákóczi Szövetség megalakítására. A tervezet Bethlen István miniszterelnök megbízásából készült.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312618
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. április 28. : Jegyzőkönyv az Országos Keresztényszocialista Párt Elnöki Tanácsának és az ülésre meghívott pártvezetőségi tagoknak a tanácskozásáról, amelyen a magyar, szlovák és a német vezetőségi tagok vettek részt. A tanácskozás témája a szlovákiai autonómia kérdése, valamint az ellenzéki pártok lehetséges együttműködése.

Részletek

Jegyzőkönyv az Országos Keresztényszocialista Párt Elnöki Tanácsának és az ülésre meghívott pártvezetőségi tagoknak a tanácskozásáról, amelyen a magyar, szlovák és a német vezetőségi tagok vettek részt. A tanácskozás témája a szlovákiai autonómia kérdése, valamint az ellenzéki pártok lehetséges együttműködése.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312614
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. április 12. : Tuka Béla jelentése a szlovákiai politikai helyzetről és a magyar támogatási összegek felhasználásáról, Lukinich Imre által leírva a magyar külügyminisztérium részére. A jelentéshez mellékletként csatolták az Országos Keresztényszocialista Párt 1921. évi első negyedévi működéséről szóló részletes összefoglalót, amelyet a párt tisztségviselői készítettek.

Részletek

Tuka Béla jelentése a szlovákiai politikai helyzetről és a magyar támogatási összegek felhasználásáról, Lukinich Imre által leírva a magyar külügyminisztérium részére. A jelentéshez mellékletként csatolták az Országos Keresztényszocialista Párt 1921. évi első negyedévi működéséről szóló részletes összefoglalót, amelyet a párt tisztségviselői készítettek.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312610
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. március 3. : Tuka Béla részletes jelentése a szlovákiai keresztényszocialista mozgalom kezdeteiről és kibontakozásáról 1918-1920 között. A jelentés a magyar külügyminisztérium részére Lukinich Imre közreműködésével jutott el.

Részletek

Tuka Béla részletes jelentése a szlovákiai keresztényszocialista mozgalom kezdeteiről és kibontakozásáról 1918-1920 között. A jelentés a magyar külügyminisztérium részére Lukinich Imre közreműködésével jutott el.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312606
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. (?) : Rendőrségi jelentés Gál István volt megyei jegyző, a fordulat után sajtó tudósító, rimaszombati lakásán tartott rendőrségi házkutatás eredményéről. Az itt talált dokumentumok alapján felderítették az Ellenzéki Sajtóosztály tudósítói hálózatának szerkezetét Kassától Prágáig.

Részletek

Rendőrségi jelentés Gál István volt megyei jegyző, a fordulat után sajtó tudósító, rimaszombati lakásán tartott rendőrségi házkutatás eredményéről. Az itt talált dokumentumok alapján felderítették az Ellenzéki Sajtóosztály tudósítói hálózatának szerkezetét Kassától Prágáig.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312602
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. február 19. : A Szepesi Híradó – Zipser Boté című hírlap tudósítása a szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok második pőstyéni találkozójáról, ahol megválasztották az első ülésen létrehozott Közös Bizottság végrehajtó szerveit és tételesen foglalkoztak az egyes népcsoportok sérelmeivel.

Részletek

A Szepesi Híradó – Zipser Boté című hírlap tudósítása a szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok második pőstyéni találkozójáról, ahol megválasztották az első ülésen létrehozott Közös Bizottság végrehajtó szerveit és tételesen foglalkoztak az egyes népcsoportok sérelmeivel.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312598
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. január 20. : A Híradó című napilap részletes tudósítása a szlovenszkói ellenzéki pártok képviselőinek január 19-én Pőstyénben megtartott tanácskozásáról, ahol elemezték a magyar és német lakosságot érő sérelmeket. Az értekezleten nem fogadtak el határozatot mivel több küldött hiányzott, köztük a bizottság elnöke Szilassy Béla is, akit Nyitra megye zsupánja az értekezlet idejére kitiltott Nyitra vármegye területéről.

Részletek

A Híradó című napilap részletes tudósítása a szlovenszkói ellenzéki pártok képviselőinek január 19-én Pőstyénben megtartott tanácskozásáról, ahol elemezték a magyar és német lakosságot érő sérelmeket. Az értekezleten nem fogadtak el határozatot mivel több küldött hiányzott, köztük a bizottság elnöke Szilassy Béla is, akit Nyitra megye zsupánja az értekezlet idejére kitiltott Nyitra vármegye területéről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312594
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. január 17. : magyar külügyminisztérium egyik illetékes munkatársa szószerinti másolatban, levélben átküldi Kürthy Lajos miniszter részére pozsonyi megbízottjuknak, Tuka Bélának a számjel táviratát, amelyben többek között az ellenzéki magyar és szlovák pártok leendő együttműködéséről ír.

Részletek

magyar külügyminisztérium egyik illetékes munkatársa szószerinti másolatban, levélben átküldi Kürthy Lajos miniszter részére pozsonyi megbízottjuknak, Tuka Bélának a számjel táviratát, amelyben többek között az ellenzéki magyar és szlovák pártok leendő együttműködéséről ír.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312590
Módosítás dátuma2008. július 8.

1921. január 1-10. : A Pozsonyban székelő Országos Keresztényszocialista Központ 1920. évi bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatása. Mellékelve továbbá a bevételek és kiadások előirányzata az 1921. évre. Mindkét kimutatáshoz tájékoztató magyarázat tartozik és a párt tisztségviselőinek aláírásával látták el. A kimutatás itt közölt példánya a magyar külügyminisztériumban található, ahová Tuka Béla révén került.

Részletek

A Pozsonyban székelő Országos Keresztényszocialista Központ 1920. évi bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatása. Mellékelve továbbá a bevételek és kiadások előirányzata az 1921. évre. Mindkét kimutatáshoz tájékoztató magyarázat tartozik és a párt tisztségviselőinek aláírásával látták el. A kimutatás itt közölt példánya a magyar külügyminisztériumban található, ahová Tuka Béla révén került.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1921
Rövid URL
ID312586
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. december 11. : Az Egyesült Szepesi Hírnök - Szepesi Lapok című hírlap tudósítása a szlovenszkói magyar és német pártok képviselőinek ótátrafüredi tanácskozásáról, ahol a kisebbségek panaszait sorolták fel és megbeszélték a közös fellépés lehetőségeit a választások idején. Létrehoztak egy 68 tagból álló bizottságot és elfogadták a 17 pontból álló határozati javaslatot.

Részletek

Az Egyesült Szepesi Hírnök – Szepesi Lapok című hírlap tudósítása a szlovenszkói magyar és német pártok képviselőinek ótátrafüredi tanácskozásáról, ahol a kisebbségek panaszait sorolták fel és megbeszélték a közös fellépés lehetőségeit a választások idején. Létrehoztak egy 68 tagból álló bizottságot és elfogadták a 17 pontból álló határozati javaslatot.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312582
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. november 25. : A magyar külügyminisztérium munkatársának, Matuška Péternek a jelentése csehszlovákiai kiküldetéséről. Nevezett részt vett az Union of Democratic Control csehszlovákiai fiókjának alakuló ülésén Karlsbadban (Karlovy Vary) ahol a csehszlovákiai kisebbségi szervezetek több mint háromszáz képviselője volt jelen. Nevezett továbbá beszámol a csehszlovákiai magyar küldöttekkel folytatott megbeszéléseiről, valamint Abauj és Szepes megyék zsupánjával történt találkozójáról, amelyen a zsupán ecsetelte a szlovákok politikai érdekeit.

Részletek

A magyar külügyminisztérium munkatársának, Matuška Péternek a jelentése csehszlovákiai kiküldetéséről. Nevezett részt vett az Union of Democratic Control csehszlovákiai fiókjának alakuló ülésén Karlsbadban (Karlovy Vary) ahol a csehszlovákiai kisebbségi szervezetek több mint háromszáz képviselője volt jelen. Nevezett továbbá beszámol a csehszlovákiai magyar küldöttekkel folytatott megbeszéléseiről, valamint Abauj és Szepes megyék zsupánjával történt találkozójáról, amelyen a zsupán ecsetelte a szlovákok politikai érdekeit.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312578
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. október 31. : A Népakarat című hetilap tudósítása a csehszlovák katolikus néppárt képviselőjének, Tománek Flórián katolikus papnak a keresztényszocialista párttal szemben kifejtett ellenséges tevékenységéről.

Részletek

A Népakarat című hetilap tudósítása a csehszlovák katolikus néppárt képviselőjének, Tománek Flórián katolikus papnak a keresztényszocialista párttal szemben kifejtett ellenséges tevékenységéről.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312574
Módosítás dátuma2012. november 19.

1920. október 31. : A Népakarat c. hetilap tudósítása a Keresztényszocialista Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett első kurzusról, amelyen három előadás hangzott el. Lelley Jenő nemzetgyűlési képviselő a csehszlovák állam parlamenti rendszerét bírálta. Körmendy-Ékes Lajos képviselő pedig a magyarságot ért igazságtalan feldarabolás mondvacsinált okait cáfolta. Gregorovits Lipót j okai plébános a földművelők tarthatatlan helyzetére világított rá mivel azok nem tudnak földhöz jutni. Állításait Szlovákiára vonatkozó számadatokkal támasztotta alá.

Részletek

A Népakarat c. hetilap tudósítása a Keresztényszocialista Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett első kurzusról, amelyen három előadás hangzott el. Lelley Jenő nemzetgyűlési képviselő a csehszlovák állam parlamenti rendszerét bírálta. Körmendy-Ékes Lajos képviselő pedig a magyarságot ért igazságtalan feldarabolás mondvacsinált okait cáfolta. Gregorovits Lipót j okai plébános a földművelők tarthatatlan helyzetére világított rá mivel azok nem tudnak földhöz jutni. Állításait Szlovákiára vonatkozó számadatokkal támasztotta alá.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312570
Módosítás dátuma2012. november 19.

1920. október 31. : A Népakarat c. hetilap tudósítása az Országos Keresztényszocialista Párt elnöki tanácsának október 24-én Pozsonyban megtartott üléséről, amelynek legfőbb tárgya a párt új programjának megvitatása volt. A testület a programot elfogadta és a legközelebbi pártvezetőségi ülésre beterjeszti.

Részletek

A Népakarat c. hetilap tudósítása az Országos Keresztényszocialista Párt elnöki tanácsának október 24-én Pozsonyban megtartott üléséről, amelynek legfőbb tárgya a párt új programjának megvitatása volt. A testület a programot elfogadta és a legközelebbi pártvezetőségi ülésre beterjeszti.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312566
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. október 3. : A Nyitramegyei Szemle című hetilap elemző írásban fejti ki, hogy az Országos Keresztényszocialista Párt „felvesz mindenkit nemzeti és osztálykülönbség nélkül ... aki a keresztény erkölcsi elveket akarja érvényesíteni a politikai és közgazdasági téren...” Megállapítja, hogy az utóbbi időben „szlovák testvéreink” csatlakoztak a párthoz. így az országos vezetőségben már három párt, a magyar, a német és a szlovák keresztényszocialisták egyenlő arányban vesznek részt.

Részletek

A Nyitramegyei Szemle című hetilap elemző írásban fejti ki, hogy az Országos Keresztényszocialista Párt „felvesz mindenkit nemzeti és osztálykülönbség nélkül … aki a keresztény erkölcsi elveket akarja érvényesíteni a politikai és közgazdasági téren…” Megállapítja, hogy az utóbbi időben „szlovák testvéreink” csatlakoztak a párthoz. így az országos vezetőségben már három párt, a magyar, a német és a szlovák keresztényszocialisták egyenlő arányban vesznek részt.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312562
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. július 21. : Malcomes Béla memoranduma a magyar kormányhoz, amelyben elemzi a Magyarországról irányított és finanszírozott propaganda késedelmeit és hibáit. Főleg azt kifogásolja, hogy nem arra megfelelő emberek végzik ezt a Felvidéken. Konkrét neveket is említ. Megállapítja, hogy Szlovákiában igen nagy a zűrzavar és bizonytalanság, ezért most lenne alkalmas egy katonai akcióval véget vetni a magszállásnak.

Részletek

Malcomes Béla memoranduma a magyar kormányhoz, amelyben elemzi a Magyarországról irányított és finanszírozott propaganda késedelmeit és hibáit. Főleg azt kifogásolja, hogy nem arra megfelelő emberek végzik ezt a Felvidéken. Konkrét neveket is említ. Megállapítja, hogy Szlovákiában igen nagy a zűrzavar és bizonytalanság, ezért most lenne alkalmas egy katonai akcióval véget vetni a magszállásnak.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312558
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. július 7. : A Komáromi Lapok c. lap terjedelmes tudósítása a Magyar Népszövetség Komáromban Pünkösd napján megtartott alakuló közgyűléséről, ahol a tudósító szerint mintegy háromezer, magyarságát büszkén vállaló, lelkes résztvevő volt jelen a Felvidék magyarlakta városaiból és községeiből. A szervezet elfogadott céljai között a felvidéki magyarság kultúrájának, művelődésének gyarapítása, az anyanyelvi oktatás megtartása és a magyarság perifériára szorításának megakadályozása szerepel. Mindezt politika mentesen, pártok feletti összefogással kívánják végezni, a megalakuló helyi szervezeteik révén. A szervezet elnökévé Kürthy Istvánt, Komárom megye nyugalmazott főispánját választották meg.

Részletek

A Komáromi Lapok c. lap terjedelmes tudósítása a Magyar Népszövetség Komáromban Pünkösd napján megtartott alakuló közgyűléséről, ahol a tudósító szerint mintegy háromezer, magyarságát büszkén vállaló, lelkes résztvevő volt jelen a Felvidék magyarlakta városaiból és községeiből. A szervezet elfogadott céljai között a felvidéki magyarság kultúrájának, művelődésének gyarapítása, az anyanyelvi oktatás megtartása és a magyarság perifériára szorításának megakadályozása szerepel. Mindezt politika mentesen, pártok feletti összefogással kívánják végezni, a megalakuló helyi szervezeteik révén. A szervezet elnökévé Kürthy Istvánt, Komárom megye nyugalmazott főispánját választották meg.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312554
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. június 20. : Tuka Bélának, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem tanárának jelentése Teleki Pál magyar külügyminiszter részére a felvidéki magyarbarát szlovák pártok cseh ellenes politikai szervezkedéséről és a szervezkedés kudarcairól. A jelentés Jehlicska Ferenc szlovák politikussal való bécsi találkozáson elhangzott információk alapján készült.

Részletek

Tuka Bélának, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem tanárának jelentése Teleki Pál magyar külügyminiszter részére a felvidéki magyarbarát szlovák pártok cseh ellenes politikai szervezkedéséről és a szervezkedés kudarcairól. A jelentés Jehlicska Ferenc szlovák politikussal való bécsi találkozáson elhangzott információk alapján készült.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312550
Módosítás dátuma2008. július 8.

1920. június 9. : A Budapesten székelő Felvidéki Liga tisztségviselőinek levele a magyar miniszterelnökhöz a felvidéki keresztényszocialista párt pénzbeli támogatását kérve, hogy sikeresen felvehessék a harcot „a szociáldemokraták és a csehek által fizetett egyéb agitátorok magyarellenes propagandájával” szemben.

Részletek

A Budapesten székelő Felvidéki Liga tisztségviselőinek levele a magyar miniszterelnökhöz a felvidéki keresztényszocialista párt pénzbeli támogatását kérve, hogy sikeresen felvehessék a harcot „a szociáldemokraták és a csehek által fizetett egyéb agitátorok magyarellenes propagandájával” szemben.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1920
Rövid URL
ID312546
Módosítás dátuma2008. július 8.