Digitális levéltár - Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936

Fontes Historiae Hungarorum 1. „Egy dokumentumválogatást vesz a kezébe az olvasó, amelyben 109 különböző eredetű dokumentum kerül közlésre a két világháború közötti csehszlovákiai magyar kisebbség 1936 előtti – a pártegyesülést megelőző – időszakának legnagyobb pártjáról, az Országos Keresztényszocialista Pártról. A kötetben levéltári, kézirattári és sajtóforrásból származó dokumentum egyaránt található. A korábban nyomtatásban (sajtó, pártkiadványok) megjelent publikációk közül 57, míg a levéltári és kézirattári forrásból 52 található a kötetben.” Angyal Béla (összeállította: Angyal Béla)

1929. február 4.

A Keresztényszocialista Naptár (1930) rövid beszámolója az OKPIV. Országos Kongresszusáról, amelyet Pozsonyban tartottak 339 hivatalos küldött részvételével. Szüllő Géza országos elnök beszédének és a szónokok felszólalásainak ismertetését követően a naptár szó szerint közli a párt programját, amelynek „sarkalatos célkitűzése a Szlovenszkó és Ruszinszkó közjogi autonómiájának kivívása”.

KategóriaDokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
Év1929
Rövid URL
ID312794
Módosítás dátuma2008. július 8.

Hibát talált?

Üzenőfal