Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Néprajz

gyermekfolklór

Azon műfajok, jelenségek, közösségi hagyományok összessége, amelyek, ha nem is kizárólag, de jellemzően a kiskorúak körében élnek. A gyermekfolklór egyik markáns jellegzetessége az alkotóelemek, műfajok rendkívül erős összefonódottsága. A gyermekfolklórt kitevő egyes műfajok, jelenségek eredetüket tekintve lehetnek a felnőttek gyermekeknek szánt alkotásai, a felnőttek kultúrájából a gyermekvilágba „leszállott” kultúrjavak, ill. lehetnek a gyermekek körében keletkezett alkotások. A gyermekek és a felnőttek folklórja közt nincsen éles határ, bizonyos műfajoknak (mese, találós stb.) vannak felnőtteknek, ill. gyermekeknek szánt típusai is. Ide szokás sorolni a különféle ügyességi gyermekjátékokat is (mancsozás, pilickézés, pitykövezés stb.). A többi folklórműfaj kutatásához képest a magyar gyermekfolklór iránti tudományos érdeklődés valamivel később bontakozott ki. Kis Áron gyermekjáték-gyűjteménye az első, amely nemzetközi párhuzamok fölvillantásával országos áttekintést ad (Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest 1891). Bár elszórt folyóiratbeli közlésekként korábbi gyermekmondóka-adatokkal is rendelkezünk, az első, térségünket érintő, módszeres gyermekjátékgyűjtés Bakos József nevéhez fűződik. Az érsekújvári gimnázium tanáraként, 1939–1945 között, önképzőkört vezetve, diákjaival is gyűjtetett ilyen szövegeket, majd ezeket, saját gyűjtéseivel ötvözve, külön kötetben is megjelentette. Erőssége, hogy a mátyusföldi magyar mellett, összehasonlításként (jórészt saját gyűjtésű) mátyusföldi szlovák anyagot is közöl. Bakos munkáját néhány évtizeddel később, részben az általa kutatott területet is lefedve, részben attól kissé nyugatabbra Gágyor József folytatta, és végezte el a gyermekjátékok összegyűjtését. Ily módon a szlovákiai magyar nyelvterületnek ebből a nyugati szegletéből igazán példás adatközlésekkel rendelkezünk. B. Kovács István baracai közlését kell itt megemlíteni, valamint Géczi Lajos Ung-vidéki publikációit. Ir.: Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok (1953); Gágyor József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák I–II. (1982); Gágyor József: Kislibáim, gyertek haza! Népi mondókák és gyermekjátékok (1999).

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Néprajz
FejezetNéprajz
SzerzőLJ - Liszka József
Rövid URL
ID373770
Módosítás dátuma2015. május 4.

Hibát talált?

[gravityform id=”1″]