Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1933. december

Az iskolaügyi minisztérium rendelkezésére a népiskolákban tankönyv- és tanszerrevíziót tartottak. „Az iskolák vezetőségeinek át kell vizsgálniuk a tankönyveket és törölniük kell azokból mindent, ami esetleg államellenes tendenciájú. El kell távolítani a tankönyvekből olyan képeket is, melyek nincsenek összhangban az állam érdekeivel és történelmével. El kell távolítani a falakról az olyan térképeket, melyeken a helységeket nem hivatalos nevükön jelölték meg, hanem régi nevükön szerepelnek, vagy a mai határokat helytelenül tüntetik fel.” – Az Ungvári Katolikus Kultúrházban keresztény népkonyhát nyitottak. – Tarnócon megalakult a magyar kultúregyesület helyi szervezete. Elnök: Schuszky József. – A kárpátaljai Országos Hivatal kormánybiztost nevezett ki a munkácsi zsidó hitközség élére, majd annak lemondása után háromtagú direktóriumot állított fel. – A prágai parlamentben felszólaló Bródy András Kurtyák-párti képviselő többek között elmondta, hogy Kárpátalján az összes közigazgatási alkalmazott 73 százaléka cseh vagy szlovák, 3,03 százaléka ukrán, 1,09 százaléka orosz, 12,09 százaléka ruszin, 8 százaléka magyar nemzetiségű. Az elmúlt 15 év alatt a területen 49 ruszin, 20 cseh és 1 magyar iskola épült. A nép elszegényedésére jellemző, hogy Kárpátaljáról 1926-ban 4 978 732 915 K egyenes adó folyt be, 1932-ben pedig 2 322 329 066 K.

Hibát talált?

Üzenőfal