Új könyvhagyatékok a Bibliotheca Hungarica gyűjteményei között

Új könyvhagyatékok a Bibliotheca Hungarica gyűjteményei között

A Bibliotheca Hungarica könyvállományának értékes részét képezik azok a könyvhagyatékok, amelyek egykor jeles szlovákiai magyar személyiségek tulajdonában álltak. Könyvtárunkba évente egy-két ilyen gyűjtemény érkezik, amely sok esetben az elhunyt könyvein kívül rendkívül fontos levéltári anyagokat is tartalmaz.

2019-ben a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően öt személyiség könyvhagyatékának szakszerű feldolgozására került sor a könyvtár online katalógusában. A projekt során megvalósult a hagyatékok rendszerezése, gyarapodási jegyzékbe vétele, bibliográfiai és tartalmi feltárása.

Jakab István nyelvész hagyatékának jelentős részét nyelvészeti szakkönyvek, tanulmánykötetek és a szlovákiai magyar településekkel foglalkozó helytörténeti tárgyú kiadványok képezik. Dobos László író, politikus könyvtárából hozzánk került gyűjtemény a szlovákiai magyarokkal, illetve azok történelmével, politikai életével, helytörténetével foglalkozók számára lehet érdekes. Id. Tuba Lajos református lelkész, helytörténész könyvhagyatéka elsősorban a Komárom és környékére vonatkozó helytörténeti irodalom miatt fontos. Szalatnai Rezső (irodalomtörténész) hagyatékát a magyar szépirodalom, kisebbségi irodalom, kisebbségtörténet és történelem témájában megjelent kötetek alkotják, amelyek között jelentős a dedikált könyvek száma. Vigh Károly történész hagyatéka értékes köteteket tartalmaz a 20. századi szlovák–magyar kapcsolatokkal foglalkozó történészek számára. Ezen hagyatékok feldolgozásával állományunk több mint 2 500 kötettel bővült. Az egyes személyiségek könyvhagyatékának listái külön-külön megtalálhatóak a Szlovákiai Magyar Adatbank Gyűjtemények menüpontja alatt az Egyéni hagyatékoknál (https://adatbank.sk/gyujtemenyek/egyeni-hagyatekok/).

Rövid URL
ID555946
Módosítás dátuma2020. április 27.

Hibát talált?

Üzenőfal