Kategória - Bibliográfiák
1 2
15 találat

Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában készült a Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia szinte teljes feldolgozása 1819-től napjainkig. Az internetes feldolgozás lehetővé teszi a gyors keresést időrend, helynevek, személynevek, tárgymutató, szerzők és kifejezések alapján. (összeállították: L. Juhász Ilona, Liszka József)

Arany A. László bibliográfiája

(1909–1967) Nyelvész, tanár, néprajzkutató. A Komenský Egyetemen szlovák nyelvészetet és filozófiát tanult. 1937-ben doktori címet szerzett, a szlovákiai magyar nyelvjárások gyűjtését irányította. 1946-ban magyar nemzetisége miatt elbocsátották állásából. 1947-ben bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség munkájába. 1949-ben letartóztatták és 8 évi kényszermunkára ítélték, amelyet különböző munkatáborokban töltött le. 1955-ben elnöki amnesztiával szabadult. 1958-től különböző pozsonyi munkahelyeken dolgozott, majd a munkatáborban szerzett súlyos betegsége miatt visszaköltözött Rozsnyóra. (összeállította: Végh László)

Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája

Számos helytörténeti és néprajzi munka, falutörténeti és várostörténeti monográfia jelent meg a Csallóközről és településeiről 1918-tól kezdve napjainkig (Cseh)szlovákiában. A bibliográfiában ezek megjelenési adatait gyűjtöttük össze. (összeállította: Végh László)

Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája

A Bibliotheca Hungarica főgyűjtőkörét többek között az egyre gyarapodó, Szlovákiában kiadott, a magyar kisebbséget érintő helytörténeti irodalom alkotja. 1990 után ezek leggyakrabban önkormányzatok, illetve társulások által megjelentetett kiadványok azonban nemcsak a helytörténet szempontjából jelentősek, hanem fontos források lehetnek néprajzi, szociológiai, természetrajzi, művészeti stb. szempontból is. A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében megtalálható helytörténeti kiadványok bibliográfiai leírása mellett tárgyszavak segítenek a publikációk tartalmának feltárásában. (összeállította: Roncz Melinda, Sebő Beáta és Vermes Annamária)

Csallóköz és Mátyusföld városi kiadású lapjainak helytörténeti cikkadatbázisa

2021-ben a Somorja és Vidéke (4274 darab), a Dunaszerdahelyi Hírnök (3959 darab), a Nagymegyeri Hírmondó (1504 darab) és a Diószegi Élet (2144 darab) című városi kiadású lapok cikkeinek adatai kerültek fel a 2020-ban feldolgozott negyven csallóközi és mátyusföldi községi lap helytörténeti cikkei mellé. Az online katalógusban feldolgozott cikkek adataira szerző, cím és tárgyszó alapján lehet rákeresni, tehát a pontos megjelenési adatok mellett a tárgyszavak segítségével képet kaphatunk a cikk tartalmáról is. Az érdeklődők az online katalógusban megtalálják az egyes sajtótermékek adatlapjait a bennük megtalálható cikkek rekordjaival együtt.

Mátyusföldi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében fellelhető, tizenkettő kiválasztott mátyusföldi községben megjelent lap helytörténeti cikkeinek bibliográfiája. A feldolgozott folyóiratok: Deákiak Lapja; Deáki; Feketenyéki Hírhozó; Hidaskürti Hírmondó; Hírharang; Jókai Szó; Kosúti Híradó; Nagyfödémesi Láthatár; Nagymácsédi Közlöny; Peredi Újság; Tallósi Hírnök; Vízkeleti Újság és Zsigárdi Újság.

Csallóközi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében megtalálható, a Csallóközben kiadott huszonhét községi lap helytörténeti cikkeinek bibliográfiája. A feldolgozott folyóiratok: Alistáli Értesítő; Bősi Hírmondó; Csicsói Hírmondó; Csiliznyáradi Szemle; Ekecsi – Apácaszakállasi Híradó; Falu,templom és iskola; Falunapló; Fél; Féli Hírlap; Gútori Hírmondó; Hírmondó; Hírnök; Hodos; Jányoki Hírmondó; Jányoki Hírnök; Keszegfalva Hangja; Keszi Kisbíró; Légi Hírnök; Nádasdi Napló; Nagypakai Újság; Nagyudvarnoki Hírnök; Nyárasdi Újság; Nyékvárkony lapja; Patonyföld; Pozsonyeperjesi Hírnök; Szapi Hírnök és Vajkai Újság.

Gyönyör József bibliográfiája

(1920–2003) Jogász, jogtörténész, politológus és közíró. Gyönyör József hagyatéka halála után került a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtárához. E bibliográfia a szerző műveinek és publicisztikájának, valamint a róla szóló irodalomnak a feldolgozása. (összeállította: Végh László)

Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája

(1904–1977) Tanár, kritikus, irodalomtörténész. 1926-ban szerzett filozófia-földrajz szakos tanári oklevelet. A pozsonyi magyar tanítóképzőben, majd a magyar gimnáziumban tanított 1945-ig. 1945–1948 között a szlovákiai magyarság jogfosztottsága ellen küzdött. Az egyik szervezője és szellemi irányítója volt a Magyar Végrehajtó Bizottság néven működő illegális szervezetnek és az üldözött szlovákiai magyarokat segítő Segélybizottságnak. 1948-ban Magyarországon telepedett le. Itt először a Kelet-európai Tudományos Intézet tanára volt, majd 1950-től nyugdíjazásáig, az Egyetemi Könyvtár tájékoztatási osztályán dolgozott. E bibliográfia az író hagyatékából Szalatnai R. Judit által a Bibliotheca Hungaricának adományozott könyv- és folyóirat-gyűjtemény, valamint újságkivágások teljes feldolgozása. (összeállították: Bereck Zsuzsanna, Sebőné Bugár Beáta és Végh Annamária közreműködésével 2004 szeptemberében)
1 2
15 találat