Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Intézmények

Toldy Kör

Toldy Kör
Toldy Kör műkedvelői (FI)

Konzervatív keresztény szemléletű pozsonyi magyar kulturális egyesület. Az akkoriban még többségében német nyelvű Pozsony magyar kultúrájának megerősítését célul kitűző ~ 1874-ben alakult meg, s az államfordulatig jelentős szerepet játszott a város szellemi és kulturális életében. Miután Pozsonyt Csehszl.-hoz csatolták az egyesület működése egy időre megbénult, s csak 1921-ben kezdődött újra. A szlovák hatóságok hosszú ideig halasztgatták az egyesület alapszabályának az elfogadását, így a ~ egy ideig Katolikus Kaszinó néven tartotta összejöveteleit. Az egyesület működése a húszas évek közepén lendült fel, amiben nagy szerepe volt az 1925-ben elnökké választott Jankovich Marcellnek. Ebben az időben a polgári, konzervatív szemléletével a pozsonyi és a nyugat-szlovákiai magyarság szellemi életének egyik központjává vált. Megalakult az énekkara, amely 1930-tól Bartók Béla Dalegyesület néven komoly rangot vívott ki magának. Az énekkar mellett színjátszó kör, női szakosztály és a nyelvrokonság kutatásának kérdéseivel foglalkozó finnugor bizottság is működött az egyesületen belül. Tevékenységének középpontjában művelődéstörténeti témájú előadások, kultúrműsorok, színházi esték szervezése állt. A harmincas években a ~ már országos feladatokat is felvállalt, többek között részt vállalt a pozsonyi rádió magyar adásának a szerkesztéséből. Támogatásával jelent meg 1922 és 1933 között az Új Auróra. Az első bécsi döntést követően a Szl.-ban maradt magyarság szinte egyedüli művelődési szervezete maradt. 1939-ben az elnöki tisztségről leköszönő Jankovich Marcelltől Aixinger László vette át a vezetését. A hagyományos művelődési és oktatási feladatok mellett a korabeli Szl.-ban a ~ képviselte a magyar nyelvű könyvkiadást is, hiszen hét sorozatot gondozva, a háborús években összesen 42 kiadványt adott ki. A tekintélyelvű első Szlovák Köztársaság időszakában nehéz körülmények között működött, az új hatalom gátolta az egyesület nyilvános akcióinak megrendezését. A háború utolsó hónapjaiban már csak formálisan működött, és 1945 tavaszán az újjászervezett csehszlovák állam hatóságai a többi magyar szervezethez és egyesülethez hasonlóan feloszlatták.

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Intézmények
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID380523
Módosítás dátuma2015. március 28.

Hibát talált?

Üzenőfal