Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem

rendszerváltás

rendszerváltás
Rendszerváltás − magyar szervezetek és értelmiségiek tanácskozása a Csemadok pozsonyi nagytermében 1989. nov. 25-én (FI)

Szűkebb értelemben Csehszl. történetének a bársonyos forradalomtól az 1990 jún.-ában megtartott demokratikus parlamenti választásokig tartó korszakát jelöli. Ebben az időszakban rakták le annak a jóval hosszabb ideig tartó változásnak az alapjait, amely során a korábbi szocialista berendezkedést többpárti plurális demokrácia, piacgazdaság és polgári társadalom váltotta fel. A rendszerváltás kezdetét a bársonyos forradalom indította el, s első fontos lépését a többpártrendszer kialakulása és a plurális politikai rendszer megteremtése jelentette. A bársonyos forradalmat a Prágából szervezőCivil Fórum (OF) szlovákiai megfelelője a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (Verejnosť proti násiliu – VPN) nevezetű mozgalom volt, amelybe a kezdeti időszakban nagy számban léptek be szlovákiai magyarok is, egyes dél-szlovákiai településekben pedig ők voltak a vezető személyiségei. A VPN kezdetben minden a pártállam ellen fellépő irányzatot magában foglalt, a rendszerváltás későbbi heteiben azonban fokozatosan váltak ki belőle a különböző ideológiák mentén szerveződő politikai pártok. A bársonyos forradalom első óráiban alakult meg a második vh. utáni időszak első szabad magyar pártja, a Független Magyar Kezdeményezés, amelyből kinőve a későbbiekben létrejött az Együttélés Politikai Mozgalom és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom. A rendszerváltó mozgalmak által szervezett tüntetések hatására a csehszlovák parlament nov. 29-én törölte az alkotmányból a CSKP vezető szerepére vonatkozó kitételeket, dec. 10-én pedig létrejött az 1948 utáni első olyan kormány, amelybe a polgári ellenzék is bekerült. A politikai rendszerváltás fontos mozzanata volt a prágai Szövetségi Gyűlésnek és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Tanácsnak volt ellenzékiekkel való feltöltése (kooptált parlament), amelynek eredményeként a Szövetségi Gyűlés elnökének a prágai tavasz szimbolikus személyiségét, Alexander Dubčeket, köztársasági elnökké pedig a Charta 77 ellenzéki mozgalom és az OF vezéralakját, Václav Havelt választották meg. Ezt követően a nemzeti bizottságokban és más választott testületekben is megkezdődött a CSKP különböző szintű funkcionáriusainak a rendszerváltást támogató személyekkel való lecserélése. Mindezzel párhuzamosan már dec. első napjaiban megtörtént a Csehszl.-t Ausztriától és Németországtól elválasztó vasfüggöny felszámolása – szabaddá vált az utazás nyugatra. A ~ a politikai pluralizmus mellett megteremtette a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és társulás szabadságát, alkotmányba iktatta az emberi szabadságjogokat, meghirdette a szabad választást, s megkezdődtek a szocialista tervgazdálkodásról a kapitalista piacgazdaságra való áttérés első lépései is. Ezzel egy időben azonban a rendszerváltás folyamata felszínre hozta a korábban mesterségesen szőnyeg alá söpört nemzetiségi ellentéteket is. A szlovák politika színpadán megjelentek a nyíltan cseh- és magyarellenes erők, előre jelezve, hogy a következő évek egyik fontosabb problémáját a csehek és szlovákok, ill. a szlovákok és a szlovákiai magyarok közötti viszony fogja jelenteni. A későbbiekben bekövetkező államjogi változások első jeleként a Szövetségi Gyűlés Csehszl. nevét a szlovák emancipációs törekvéseknek jobban megfelelő kötőjeles Cseh-Szlovák Szövetségi Köztársaság formára változtatta. A szlovákiai magyar intézményekben is megkezdődött a rendszerváltás folyamata. Megújult a Csemadok vezetése, s egymás után alakultak az olyan magyar társadalmi és szakmai szervezetek, amelyek a mai napig a szlovákiai magyar civil társadalom alapját képezik. A szűkebb értelemben vett csehszlovákiai rendszerváltás folyamatának lezárását az 1990 jún.-ában megtartott első szabad választások jelentették, melynek következtében az ország élére demokratikusan megválasztott legitim parlament és kormány került, amely tovább folytathatta a politikai, gazdasági és társadalmi életnek a bársonyos forradalom napjaiban megkezdett átalakítását.

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID378858
Módosítás dátuma2014. december 12.

Hibát talált?

Üzenőfal