Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem

Csehszlovákia megalakulása

Csehszlovákia megalakulása
Tomáš GarrigueMasaryk bejelenti Csehszlovákia megalakulását 1918-ban (FI)

Az Osztrák-Magyar Monarchia osztrák részében élő csehek és a Mo. északi vármegyéit lakó szlovákok közös államának terve az első vh. kitörését követő időszakban merült fel a cseh politikában. Kiváltó oka elsősorban az egyre erősödő német nacionalizmus volt, amely fokozatosan szembefordította a Monarchiával az Ausztriához addig lojális cseheket. A cseh-szlovák állam tervét azonban sokáig csak egy szűk réteg támogatta, mivel ez ellentmondott a cseh politika addigi meghatározó elképzelésének, a történelmi határokra épülő cseh állam eszméjének. Propagálója az emigrációban élő cseh politikus, Tomáš Garrigue Masaryk volt, aki a szintén cseh Edvard Benešsel és a szlovák Milan Rastislav Štefánikkal együtt 1916-ban Párizsban létrehozta a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot (CSNT). A CSNT célja a nyugati hatalmak támogatásának megszerzése volt, amelynek érdekében Franciaországban, Olaszországban és Oroszországban az antanthatalmak oldalán harcoló csehszlovák légiókat szerveztek. A csehszlovák állam terve 1918 nyarán kapott realitást, amikor a nyugati hatalmak korábbi háborús céljaikat felülbírálva elfogadták a Monarchia feldarabolásának tervét. Ezt követően szövetségesüknek ismerték el az emigráns kormányként működő Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. A külföldi események hatására a korábban a Mo.-on belüli autonómiát szorgalmazó szlovák politika is az önálló Csehszl. terve mellé állt. A Monarchia háborús kapitulációjának hírére a prágai Csehszlovák Nemzeti Bizottság 1918. okt. 28-án bejelentette ~t, s kiadta a csehszlovák állam első törvényét. A szlovák politikai erők 1918. okt. 30-án Turócszentmártonban tartottak tanácskozást, ahol létrehozták a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely a szlovák nemzet önrendelkezési jogára hivatkozva a közös csehszlovák állam létrehozása mellett foglalt állást. Csehszlovákia kikiáltásával azonban a folyamat még nem zárult le. Az új állam politikai intézményrendszerének kialakítása, valamint az államhatárok kijelölése az ezt követő hónapok feladata volt (→államfordulat).

Kategória
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID371928
Módosítás dátuma2014. november 25.

Hibát talált?

Üzenőfal