Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1931. október

Kárpátalján még mindig folyik a tavaly decemberi népszámlálás adatainak ellenőrzése. Munkácson többeket idéztek be kihallgatásra, mert zsidó vagy görög katolikus létükre magyaroknak vallották magukat. Emiatt pénzbírságot róttak ki rájuk. – A munkácsi városi képviselő-testület kérelemmel fordult az iskolaügyi minisztériumhoz, hogy a munkácsi állami ruszin és cseh tannyelvű tanítóképző intézetben magyar tanítói érettségi vizsgálóbizottságot is hozzon létre.

Hibát talált?

Üzenőfal