Szlovákiai Magyar Adatbank » pozsonyi hídfő pozsonyi hídfő – Szlovákiai Magyar Adatbank
Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem

pozsonyi hídfő

A szlovák–magyar államhatár vonalán a trianoni békeszerződés óta eltelt évtizedek során csupán a ~ három falujának Csehszl.-hoz csatolásával történt jelentősebb változás. A párizsi békekonferencia 1919. jún.-i döntése alapján Pozsonynál a Duna képezte volna a államhatárt, a csehszlovák diplomáciának azonban sikerült elérnie, hogy egy utólagos döntéssel a Duna jobb partján, Pozsonnyal szemben elterülő és többségében németek által lakott Ligetfalut (németül Engerau) is Csehszl.-hoz csatolják, s ezt a Trianonban aláírt békeszerződés is rögzítse. Az így kialakult több mint 30 négyzetkilométer nagyságú hídfő 1938. okt. 10-ig tartozott Csehszl.-hoz, amikor is azt német csapatok szállták meg, s a Harmadik Birodalomhoz csatolták. Pozsony 1945. ápr.-i felszabadulásával Ligetfalu ismét csehszlovák ellenőrzés alá került, s itt rendezték be azokat a gyűjtőtáborokat, ahová a pozsonyi németeket és magyarokat hurcolták el lakásaikból a háború utáni első hetekben (jogfosztó intézkedések). 1945 nov.-ében már hivatalos formában is megfogalmazódott a csehszlovák katonai körökben már a két háború közötti időszakban is létező javaslat, hogy a ligetfalui hídfőt legalább olyan mértékben kellene kiszélesíteni, hogy az államhatárok Pozsonytól az eddigi 6 helyett legalább 25 km távolságba, vagyis a tüzérségi lövegek hatáskörén kívül kerüljenek. A végleges csehszlovák javaslat 5 magyarországi (Bezenye, Dunacsuny, Horvátjárfalu, Oroszvár és Rajka), valamint két ausztriai (Berg és Köpcsény) település megszerzését irányozta elő. Az 1946-ban összeülő párizsi békeszerződés döntése értelmében végül Mo. három falut volt kénytelen Csehszl.-nak átadni. (A békekonferencia az akkor még négyhatalmi megszállás alatt lévő Ausztria ügyét nem tárgyalta.) A Csehszl.-nak ítélt Dunacsúny, Horvátjárfalu és Oroszvár településeket Mo. 1947 okt.-ében adta át a csehszlovák hatóságoknak. A kivonuló magyar közigazgatással együtt a helyi magyar lakosság egy része is Mo.-ra költözött. Az évszázadokon keresztül magyar, német és horvát lakosságú falvak etnikai összetétele teljesen megváltozott. A ~ három községének lakosságát ma nagyrészt szlovákok alkotják. – Ir. Fogarassy László: Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története (1995).

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID378591
Módosítás dátuma2014. december 29.

Hibát talált?

Üzenőfal