Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem

jogfosztó intézkedések

Az 1945–1948 közötti időszakban a →kassai kormányprogrammal összhangban Csehszl.-ban kísérlet történt a szláv nemzetállam kiépítésére, aminek fő eszközét a német és a magyar etnikum teljes felszámolásában látták. Akassai kormányprogram által meghirdetett célok eléréséhez az államot ilyen intézkedésekre felhatalmazó jogszabályok kidolgozására volt szükség. Ezek a jogszabályok a köztársasági elnök dekrétumaiban (→Beneš-dekrétumok), ill. a →jogfosztó rendeletek által testesültek meg. A ~ következtében a szlovákiai magyarok elveszítették állampolgárságukat, ami a nyugdíj és más állami járulékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. A ~nek fontos célja volt a magyar kézben lévő földtulajdon és ipari üzemek megszerzése, valamint a szlovákiai magyarok vagyonfosztása. A rendeletek szinte az élet valamennyi területén hátrányosan érintették a magyarokat. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, bezárták a magyar nyelvű iskolákat, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, a városokban (különösen Pozsonyban és Kassán) mindennapossá vált a magyarok internálása. A ~ következményeinek részbeni felszámolása csupán 1948 őszén kezdődött meg.

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Történelem
SzerzőSA - Simon Attila
Rövid URL
ID374760
Módosítás dátuma2014. november 12.

Hibát talált?

Üzenőfal