Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1943. január 18.

A Kárpátaljának nyilatkozott Csánk György, az Egyesült Felső-magyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár Rt. és Szundy Zoltán, a Bereg–Máramarosi Kereskedelmi Bank Rt. beregszászi fiókjának igazgatója a város 1942. évi gazdasági életéről. Fontosabb megállapítások: Beregszászban nagyon kevés az ipar, az „iparéletet” a téglagyárak adják, az előző évihez képest lényegesen emelkedett a lakossági betétállomány, minimális a hiteligénylés.

Hibát talált?

Üzenőfal