Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1937. május 27.

A Kárpátaljai Általános Magyar Tanító Egyesület Beregszászban megtartotta évi rendes közgyűlését. A felszólaló Kormos Gerő ungvári református tanító megnyitó beszédében ismertette a magyar tanítóság célkitűzéseit és követeléseit. A közgyűlés követelte, hogy minden községben, ahol a magyarság száma eléri a húsz százalékot, állítsanak fel magyar óvodát. Ezenkívül minden községben, ahol legalább 40 magyar nemzetiségű tanköteles gyermek van, nyissanak magyar iskolát. Tiltakozott a közgyűlés amiatt, hogy az árvaházakban és a lelencintézetekben a magyar anyanyelvű gyermekek nem részesülnek magyar nyelvű nevelésben. Állást foglaltak az állami iskolák dologi terheinek a községekre való hárítása ellen. Megállapítást nyert, hogy a magyar iskolákban ugyanannyi tanterem hiányzik, mint amennyi rendelkezésre áll és hogy éppen „a legmagyarabb vidéken”, a Beregszászi járásban a legnagyobb a tanteremhiány. Foglalkozott a közgyűlés azzal a tarthatatlan állapottal, miszerint a magyar iskolákban nem magyar nemzetiségű tanítók működhetnek, sőt igazgatói állást is betölthetnek. A közgyűlés szükségesnek mondta ki, hogy Ungváron az Országos Hivatal keretén belül magyar ügyosztályt hozzanak létre. A tanítói utánpótlás megoldására a közgyűlés követelte, hogy a munkácsi állami tanítóképzőben nyissanak magyar párhuzamos osztályokat.

Hibát talált?

Üzenőfal