Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1936. november 30.

A képviselőházban a költségvetési vita során felszólaló Korláth Endre kárpátaljai képviselő elmondta: „Még Ruszinszkó mai közigazgatási területén is közel 150 000 azoknak a magyaroknak a száma, akiknek nevében törvényhozói kötelességemnek tartom, hogy a ruszin önkormányzat kérdését, azt a kérdést, amely hovatovább a be nem váltott nemzetközi ígéret iskolapéldája lesz, szóvá tegyem.”

Hibát talált?

Üzenőfal