Jogszabályok - a Szlovák Köztársaság Kormánya

Vláda Slovenskej republiky | Government of the Slovak Republic

1 találat

Nariadenie vlády č. 221/1999 ktorým sa vydáva zoznam obcí v ktorých tvoria občania SR patriaci k národnostnej menšine najmenej 20%

Részletek

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:

§ 1

Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20 % obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Kormányrendelet / a Szlovák Köztársaság Kormánya
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / Közigazgatási jog / kissebbségi jogok / nemzetiségi kisebbségek / település / népszámlálás / közigazgatás
Törvény száma221
A törvény kelte1999-08-31
RészletRészlet
Hatálybalépés dátuma1999-09-01
AláírásMikuláš Dzurinda v. r.
Rövid URL
ID397692
Módosítás dátuma2013. május 30.

1 találat