Bibliográfiák - Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában készült a Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia szinte teljes feldolgozása 1819-től napjainkig. Az internetes feldolgozás lehetővé teszi a gyors keresést időrend, helynevek, személynevek, tárgymutató, szerzők és kifejezések alapján. (összeállították: L. Juhász Ilona, Liszka József)

21 találat

MOHAY Tamás: Franciások. Szlovákiai magyar vendégmunkások franciaországi falvakban a két világháború között. Népi kultúra – népi társadalom XIX. Társadalomnéprajzi tanulmányok. Budapest 1998, 173-190. p., bibl.

LISZKA József: Etnikai és kulturális folyamatok a Pannon térség északi határidékén. Problémafelvetés és előzetes megjegyzések. In Katona Judit – Viga Gyula szerk.: interetnikus kapcsolatok kutatásának legújabb eredményei. Miskolc 1996, 201-207. p., bibl.

21 találat