Bibliográfiák - Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában készült a Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia szinte teljes feldolgozása 1819-től napjainkig. Az internetes feldolgozás lehetővé teszi a gyors keresést időrend, helynevek, személynevek, tárgymutató, szerzők és kifejezések alapján. (összeállították: L. Juhász Ilona, Liszka József)

15 találat

VIGA Gyula: Kézművesáru – népi kereskedelem. (A hagyományos kézműves tevékenység és az árucsere kapcsolatának néhány néprajzi vonatkozása). In: A Hermán Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc 1993. 211-217. p.

MAKOLDINÉ PAPP Gizella: Hímestojások Gömörben. Gömör Néprajza XLIII. KLTE, Néprajzi Tanszék, Debrecen 1994. 204 p. 138 ill. bibi. 196-200. p. Rec: Radetzky Jenőné: Ethnographia 1995/1, 397-398. p.

Részletek

KategóriaSzlovákiai magyar néprajzi bibliográfia
CímkeRozsnyó (Rožňava) / Rožňava / Naptári ünnepek / Lice (Licince) / Licince / Meliata / Melléte (Meliata) / HÁZIIPAR, MESTERSÉGEK, NÉPMŰVÉSZET / Barka (Bôrka) / Bôrka / Csetnek (Štítnik) / Dobsina (Dobšiná) / Dobšiná / Štítnik / Zsére (Žirany) / Žirany / Balog nad Ipľom / Losonc (Lučenec) / Lucska (Lúčka) / Lučenec / Lúčka / Rimaszombat (Rimavská Sobota) / Rimavská Sobota / ÁLTALÁNOS MUNKÁK / Tamási / Tomášovce / Alsóbalog / Berzéte (Brzotín) / Brzotín / Felsőbalog / Nagybalog (Veľký Blh) / Veľký Blh / Pádár (Pádár) / Péterfala (Petrovce) / Rimatamási / Tamási (Tomášovce) / Uzapanyit (Uzovská Panica) / Uzovská Panica / Ipolybalog (Balog nad Ipľom) / Večelkov / Vecseklő (Večelkov) / Medvesalja / Balogtamási / Interetnikus kapcsolatok / SZÖVEGES FOLKLÓR / Líra, népköltészet / Gömör (Gemer) / Balogpádár
Fejezet0. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 1.2. Interetnikus kapcsolatok 5. HÁZIIPAR, MESTERSÉGEK, NÉPMŰVÉSZET 10.2. Naptári ünnepek 12. SZÖVEGES FOLKLÓR 12.2. Líra, népköltészet
TelepülésAlsóbalog [Nižný Blh] / Balogpádár [Padarovce] / Balogtamási [Tomášovce] / Barka [Bôrka] / Berzéte [Brzotín] / Csetnek [Štítnik] / Dobsina [Dobšiná] / Dobsina [Dobšiná] / Felsőbalog [Vyšný Blh] / Ipolybalog [Balog nad Ipľom] / Lice [Licince] / Losonc [Lučenec] / Lucska [Lúčka] / Melléte [Meliata] / Rimaszombat [Rimavská Sobota] / Rozsnyó [Rožňava] / Uzapanyit [Uzovská Panica] / Vecseklő [Večelkov] / Zsére [Žirany]
Kiadás éve1994
SzerzőMAKOLDINÉ PAPP Gizella
Rövid URL
ID6900
Módosítás dátuma2019. augusztus 8.

CSÁKY Károly: ”Jaj, pártám, jaj, pártám…” Párválasztási, lakodalmi szokások és hiedelmek az Ipoly menti palócoknál. Nap Kiadó Dunaszerdahely 1993. 184 p., 13 kép, bibi. 174-177. p. Rec: Turczi Árpád: Honti Lapok, 1995/3. sz. 4. p., Halász Péter, Honismeret 1994/4. sz. 96. p. 218. Isten házai és szolgái. Ipolymente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1993. 157 p. 40 kép, 2 térkép. Rec: Liszka József, Hét 1994/5. sz. 11.p., Motesiky Árpád, Keleti Napló 1994/3. sz. 4. p.

Részletek

KategóriaSzlovákiai magyar néprajzi bibliográfia
CímkeLéva (Levice) / Levice / Bussa (Bušince) / Bušince / Ipolyvarbó (Vrbovka) / Varbó / Vrbovka / Néphit / Kamenín / Kéménd (Kamenín) / Kisújfalu (Nová Vieska) / Nová Vieska / Ifjúkor / Demandice / Deménd (Demandice) / Ipolyság (Šahy) / Šahy / Babonák / Ipolynyék (Vinica) / Vinica / Balog nad Ipľom / Kelenye (Kleňany) / Kleňany / Veľká Čalomija / Losonc (Lučenec) / Lučenec / TÁPLÁLKOZÁS / Hídvég / Ipeľské Predmostie / Preseľany nad Ipľom / Tesmag (Tešmák) / Ipeľské Úlany / Ipolyfödémes (Ipeľské Úľany) / Szécsénke (Sečianky) / Ipeľský Sokolec / Ipolypásztó (Pastovce) / Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec) / Mechenice / Pastovce / Pásztó / Podhorany / ÁLTALÁNOS MUNKÁK / Dolinka / Inam (Dolinka) / Alsószemeréd (Dolné Semerovce) / Dolné Semerovce / Palást (Plášťovce) / Plášťovce / Veľké Túrovce / Ebeck (Obeckov) / Obeckov / Szklabonya (Sklabiná) / Esküvő, lakodalom / Horné Túrovce / Jelka / Jóka (Jelka) / Bakabánya (Pukanec) / Pukanec / Salka / Veľká nad Ipľom / Menyhe (Podhorany, Mechenice) / Ipolybalog (Balog nad Ipľom) / Ipolypereszlény / Ipolyvisk (Vyškovce nad Ipľom) / Vyškovce nad Ipľom / Bori (Bory) / Felsőtúr (Horné Túrovce) / Pereszlény (Presľany nad Ipľom) / Malá Čalomija / Seľany / Szelény (Seľany) / Hont / Ipolyszécsénke / Szálka (Salka) / Ipolyszalka / Nagytúr (Veľké Turovce) / Középtúr / Kistúr / Visk / Szete (Kubáňovo) / Kubáňovo / Líra, népköltészet / Ipolyhĺdvég (Ipeľské Predmostie) / Ipolynagyfalu (Veľká nad Ipľom) / Kiscsalomja / Nagycsalomja (Veľká Čalomja)
Fejezet0. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 4. TÁPLÁLKOZÁS 10.1.2. Ifjúkor 10.1.3. Esküvő, lakodalom 11.4. Néphit 11.4.2. Babonák 12.2. Líra, népköltészet
TelepülésAlsószemeréd [Dolné Semerovce] / Bakabánya [Pukanec] / Bori [Bory] / Bussa [Bušince] / Deménd [Demandice] / Ebeck [Obeckov] / Felsőtúr [Horné Turovce] / Hontudvarnok [Dvorníky] / Inám [Dolinka] / Ipolybalog [Balog nad Ipľom] / Ipolyfödémes [Ipeľské Úľany] / Ipolynyék [Vinica] / Ipolypásztó [Pastovce] / Ipolyság [Šahy] / Ipolyszakállos [Ipeľský Sokolec] / Ipolyszalka [Salka] / Ipolyvarbó [Vrbovka] / Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom] / Jóka [Jelka] / Kelenye [Kleňany] / Kéménd [Kamenín] / Kiscsalomja [Malá Čalomija] / Kistúr [Dolné Turovce] / Kisújfalu [Nová Vieska] / Középtúr [Stredné Turovce] / Léva [Levice] / Losonc [Lučenec] / Nagytúr [Veľké Turovce] / Palást [Plášťovce] / Pásztorzávod [Paština Závada] / Podhorany [Podhorany] / Szelény [Seľany] / Szete [Kubáňovo] / Szklabonya [Sklabiná] / Tesmag [Tešmák] / Viskó [Vyškovce]
Kiadás éve1994
SzerzőCSÁKY Károly
Rövid URL
ID6342
Módosítás dátuma2019. augusztus 8.

15 találat