Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1944. május 3.

Elmaradt Ungváron az ez évi kálváriai búcsú. – Beregszászban Bereg és Ugocsa vármegye területére kiterjedő hegyközségi tanács alakult. Elnök: Benda Kálmán. – A munkácsi polgármesteri hivatalban tartott tanácskozáson elhangzott: mintegy 34 ezer zsidó van a város környéki táborokba és gettókba gyűjtve.

Hibát talált?

Üzenőfal