Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1941. június 21–22.

A Kárpáti Magyar Hírlap írta: „A gimnáziumi tanárok gyakori változásának megakadályozása és így a tanítás folytonosságának biztosítása végett, továbbá abból a célból, hogy a magyar anyanyelvű tanárok minél nagyobb számban iparkodjanak a nemzetiségi nyelveket elsajátítani, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a nemzetiségi tannyelvű gimnáziumokban működő magyar anyanyelvű tanárokat havi 30 pengő pótdíjban részesíti. Ugyanennyi pótdíjban részesíti azonban azokat a nemzetiségi anyanyelvű tanárokat is, akik valamely nemzetiségi tanítási nyelvű gimnázium magyar tagozatában is tanítanak. Ugyanakkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter arról is intézkedett, hogy a magyar anyanyelvű tanárok számára az illető nemzetiségi nyelv elsajátításának lehetővé tétele végett tanfolyamokat rendezzenek és minden úton gondoskodjanak arról, hogy ezek a tanfolyamok megfelelő eredménnyel járjanak.”

Hibát talált?

Üzenőfal