Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1937. április 15.

A képviselőház megkezdte a polgári törvénykönyv reformjáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Ivan Dérer igazságügy-miniszter bevezető beszédéből: „A reform az annak idején érvényben volt osztrák általános törvénykönyv módosításán alapszik, amely azonban jelentős mértékben érvényre juttatja a modern jogelveket. […] Egységessé tesszük a jogelveket a történelmi országokban, Szlovenszkóban és Ruszinszkóban egyaránt.” A miniszter szerint „Szlovenszkó és Ruszinszkó számára ez az első együttes törvényalkotás”.

Hibát talált?

Üzenőfal