Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1931. március 22.

A krakkói Illustrowany Kurjer Codzienny című lap cikket közölt Vladimir Bem de Cosben tollából A kárpátaljai rutén földet Magyarországhoz kell csatolni címmel. A cikkíró hivatkozott Felix de Gerandonak a rutén kérdésről Párizsban megjelent könyvére, s felhívta a lengyel közvélemény figyelmét arra a veszedelemre, amelyet a csehszlovák politika idéz elő azzal, hogy a rutén földet Ukrajna vagy Oroszország részére akarja előkészíteni. A csehszlovák kormány támogatja a lengyelellenes ukrán propagandát is. E káros politika megakadályozására az egyetlen megoldás Ruténföldnek Magyarországhoz való csatolása.

Hibát talált?

Üzenőfal