Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1929. december 5.

Tizenöt év fegyházra ítélték kémkedés, hadititok Magyarországnak történt kiszolgáltatása, Szlovákia elszakításáért szőtt tervek vádjával Vojtech Tuka jogászprofesszort, aki a köztársaság megalakulásának 10. évfordulója előtt a Szlovák Néppárt hivatalos lapjában azt állította, hogy az 1918. október 30-i turócszentmártoni csatlakozó nyilatkozatnak volt egy titkos záradéka, amely szerint a megállapodás csak tíz év próbaidőre szól, utána a szlovákok visszanyerik önrendelkezési jogukat.

Hibát talált?

Üzenőfal