Kronológiák - A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája (1918–1944)

Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938–1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott. (összeállította: Fedinec Csilla)

1920. július 12.

Munkácson Gagatko Andrij és I. Curkanovics megalakította Kárpátorosz Munkapártot, amely az autonómia, a szepesi, sárosi, zempléni ruszin területek Podkarpatszka Ruszhoz csatolása, minden nép egyenjogú nemzeti-kulturális fejlődése mellett foglaltak állást. A párt hivatalos lapja a &#1056&#1095&#1089&#1089&#1082&#1072˙ &#1079&#1077&#1084&#1083˙ (Orosz Föld) lett. Szerkesztő: Nicsaj Vladimir.

Hibát talált?

Üzenőfal