Lexicon

582329
1. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370488|https://adatbank.sk/lexikon/1956-es-a-szlovakiai-magyarok/|Az 1956-os forradalom, bár Csehszl. területét közvetlenül nem érintette, mégis jelentős hatást gyakorolt a szlovákiai magyarok sorsára. Az okt. 23-án kezdődő eseményeket a csehszlovák állami és pártvezetés ellenforradalomnak minősítette, s az egész ország területén, különösen Szl. déli határvonalán szigorú belügyi intézkedéseket vezetett be. Az intézkedések fő célja az volt, hogy megakadályozzák a forradalmi események átterjedését a szlovákiai magyarok közé. A szigorú határőrizet ellenére Mo. felől sok illegális határátlépés történt. A pártfunkcionáriusok forradalmi megtorlástól tartva menekültek, mások a családjukat igyekeztek szlovákiai rokonaikhoz menekíteni, míg sokan élelmiszerekért, gyógyszerekért lépték át a határt. Ennek és a budapesti rádiónak köszönhetően a szlovákiai magyarok naprakész információkkal rendelkeztek a forradalom eseményeiről. A prágai és a pozsonyi vezetés ugyan tartott attól, hogy a szlovákiai magyarok nyíltan a magyar forradalom mellé állnak, s D-Szl.-ban is elégedetlenség üti fel a fejét, a szigorú belügyi intézkedések miatt azonban erre nem került sor. Sőt a dél-szlovákiai települések pártszervezetei, a munkáskollektívák – a központi utasításoknak eleget téve – tucatszámra küldték a magyarországi eseményeket elítélő és a párt iránti hűségüket kifejező nyilatkozatokat Pozsonyba és Prágába. Okt. 29-én pedig a Csemadok országos elnöksége is a forradalmat elítélő, a Szovjetunió iránti hűségét kifejező nyilatkozatot fogadott el. A Csemadok-tagság és a szlovákiai magyarok döntő többsége azonban szimpatizált a forradalommal. A demokratikus megnyilvánulás lehetőségeinek teljes hiányában a szlovákiai magyarok a forradalommal való rokonszenvüket és a forradalom által kiváltott nemzeti büszkeséget csak szimbolikus cselekedetekkel fejezhették ki. A forradalom alatt 1945 után első ízben több dél-szlovákiai településen elénekelték a magyar himnuszt, megkoszorúzták a világháborús hősi halottak emlékműveit, a diákok pedig több helyen is fekete gyászszalag kitűzésével fejezték ki együttérzésüket a forradalom iránt. A csehszlovák rendőrség azonban minden nyilvános fellépést keményen megtorolt, s a forradalom alatt, ill. után több tucat szlovákiai magyart tartóztattak le. A szigorú intézkedések révén Csehszl. nagyobb megrázkódtatások nélkül élte át a forradalom napjait. És bár a CSKP elégedetten nyugtázta a szlovákiai magyarok magatartását a forradalom alatt, a következő időkben több olyan intézkedésről döntött, amelyek célja az volt, hogy az addiginál is jobban elszigetelje őket Mo.-tól, ill. a magyarországi társadalmi és kulturális élettől. – Ir. Simon Attila: A szlovákiai magyarok és az 1956-os forradalom. In: Ivaničková, Edita–Simon Attila (szerk.): Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia (2006); Az 1956-os komáromi diákok (Új Szó, 2001. okt. 23.)|1956 és a szlovákiai magyarok
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Történelem ) |||SA - |2004-06-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e563'

END

2. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370491|https://adatbank.sk/lexikon/ab-art-konyvkiado/|1995-ben irodalmi könyvkiadóként alakult Pozsonyban. Fő profilja: a kortárs szlovákiai magyar alkotók szépirodalmi műveinek kiadása, a pályakezdők, a gyermekirodalom, a nőalkotók és a ritkán megszólaló írók preferálása, de néprajzi és képzőművészeti tárgyú könyveket is megjelentet. Eddig több mint 200 könyvet adott ki. Az ~ jelenteti meg a Szőrös Kő irodalmi folyóiratot. A kiadó igazgatója Balázs F. Attila, művészeti igazgatója Haraszti Mária.|AB-ART KönyvkiadóArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |TK - |2008-01-13 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e564'

END

3. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370494|https://adatbank.sk/lexikon/abafalva-abovce/|Község a Rimaszombati járásban, a Rima-medence D-i részén, a Sajó folyó bal parti teraszán, Tornaljától D-re, a szlovák–magyar határon. L: [1921] – 656, ebből 623 (95,0%) magyar, 6 (0,9%) szlovák; [2011] – 593, ebből 397 (66,9%) magyar, 135 (22,8%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 461 (77,7%) magyar, 117 (19,7%) szlovák. V: [2011] – 435 r. k., 86 ev., 22 ref. – Magyar lakosainak egy részét a második vh. után Mo.-ra telepítették, helyükre romániai, kárpátaljai és közép-szlovákiai szlovákok települtek. R. k. (Szűz Mária mennybevétele) temploma 1907-ben neogótikus, az Abaffy-kastély 1800–1810 között barokk-klasszicista stílusban épült. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. – 1975–1990 között közigazgatásilag Sajószentkirályhoz tartozott. |Abafalva (Abovce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Abafalva [Abovce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abafalva [Abovce]%' OR post_title LIKE '%[Abafalva [Abovce]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 13691 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e565'

END

4. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370497|https://adatbank.sk/lexikon/abara/|Négy oszlopon nyugvó, szabályozható magasságú, sátortetős szénatároló építmény, amely a Kárpát-medence magyar, ukrán és szlovák lakosságú északkeleti részére, így DK-Szl. magyar területeire, az Ung-vidékre és a Bodrogközre volt jellemző (a magyar nyelvterület egyéb részein lényegében ismeretlen). A kutatás mai állása szerint valószínűsíthető, hogy az építmény Ny-Európából a középkor folyamán terjedt el kelet felé; a Bodrogközben helységnévként már a 13. sz.-ban fölbukkan.|abara
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2006-01-09 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e566'

END

5. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370500|https://adatbank.sk/lexikon/abara-oborin/|Község a Nagymihályi járásban, az Alföldön, a Laborc folyó jobb partján, Nagykapostól Ny-ra.L: [1921] – 723, ebből 667 (92,2%) magyar, 8 (1,1%) szlovák; [2011] – 719, ebből 413 (57,4%) magyar, 265 (36,9%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 446 (62,0%) magyar, 228 (31,7%) szlovák. V: [2011] – 382 ref., 187 r. k., 66 gör. kat. – Barokk stílusú ref. temploma 1796-ban épült egy 15. sz.-i gótikus templom alapjain. A csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok 1966-ban itt rendezték meg a II. Nyári Ifjúsági Találkozót. Határában az 1959–61 között végzett ásatások során neolit, bronz-, vas- és római kori leleteket tártak fel. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. – 1960-ban közigazgatásilag hozzácsatolták Mészpestet.|Abara (Oborín)Array ( [0] => Abara [Oborín] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abara [Oborín]%' OR post_title LIKE '%[Abara [Oborín]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21752 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 21752 [code] => 528633 [shortcode] => MI-AB [latitude] => 48.5433 [longitude] => 21.8842 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Nagymihály [district_sk] => Michalovce [title2011_hu] => Abara [title2011_sk] => Oborín [exp_title2011_hu] => Abara [exp_title2011_sk] => Oborín [territorial_unit] => 1 [szid] => 2917 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e567'

END

6. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370503|https://adatbank.sk/lexikon/abaszeplak-szeplak-krasna/|1976- ban Kassához csatolt község a Kassai-medence D-i részén, a Hernád folyó partján, Kassa belterületétől DK-re. L: [1921] – 1044, ebből 586 (56,1%) magyar, 363 (34,8%) szlovák, 61 (5,8%) roma; [2011] – 4420, ebből 3609 (81,7%) szlovák, 78 (1,8%) roma, 51 (1,2%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 3280 (74,2%) szlovák, 330 (7,5%) roma, 77 (1,7%) magyar. V: [2011] – 2722 r. k., 166 gör. kat., 82 ref., 72 ev. – A 18. sz. végén szlovákokkal újranépesített ~ a 20. sz. első felében nagyrészt még kétnyelvű lakossága a sz. közepére szlovákká vált. A klasszicista stílusú Meskó-kastély 1780-ban, rokokó és klasszicista kúriái a 18. sz. második felében, r. k. (Szt. Cirill és Metód-) temploma 1935-ben épült. Határában 1971-ben 10. sz.-i kétélű kardot találtak. 1953-ban panelgyártó üzeme létesült. – 1942-ben ~hoz csatolták Széplakapátit.|Abaszéplak; Széplak (Krásna)Array ( [0] => Abaszéplak [1] => Széplak [Krásna] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abaszéplak%' OR post_title LIKE '%[Abaszéplak]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 18758 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18758 [code] => 599794 [shortcode] => KE [latitude] => 48.6724 [longitude] => 21.3186 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Kassa IV [district_sk] => Košice IV [title2011_hu] => Abaszéplak [title2011_sk] => Krásna [exp_title2011_hu] => Kassa - Abaszéplak [exp_title2011_sk] => Košice - Krásna [territorial_unit] => 1 [szid] => 2785 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e568'

END

7. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370506|https://adatbank.sk/lexikon/abauj-torna/|Néprajzi tájegység. A Palócföld keleti, az egykori Torna és Abaúj megyék területén található térség kulturálisan lazán kapcsolódik a klasszikus értelemben vett Palócföldhöz. A térséget valamivel szűkítőbb értelemben Bódva-völgyként is szokás emlegetni. |Abaúj-Torna
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2005-12-02 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e569'

END

8. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370509|https://adatbank.sk/lexikon/abaujrakos-rakos-rakos/|Község a Kassa-környéki járásban, az Eperjes–Tokaji-hegység Ny-i lejtőin, Kassától DK-re. L: [1921] – 222, ebből 166 (74,8%) szlovák, 56 (25,2%) magyar; [2011] – 353, ebből 280 (79,3%) szlovák, 4 (1,1%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 293 (83,0%) szlovák, 4 (1,1%) magyar. V: [2011] – 190 r. k., 70 ref., 15 gör. kat., 3 ev. – A 18. sz.-ban nagyrészt szlovákokkal újranépesített falu részben magyar lakossága a 20. sz. közepére szlovákká vált. R. k. (Jézus szíve) kápolnája 1965-ben, ref. temploma az 1990-es években épült. |Abaújrákos; Rákos (Rákoš)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Abaújrákos [1] => Rákos [Rákoš] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abaújrákos%' OR post_title LIKE '%[Abaújrákos]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 23345 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56a'

END

9. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370512|https://adatbank.sk/lexikon/abaujszina-szina-sena/|Község a Kassa-környéki járásban, a Kassai-medence D-i részén, a Szakály-patak völgyében, Kassától D-re, a szlovák–magyar határ közelében.L: [1921] – 1580, ebből 1104 (69,9%) magyar, 327 (20,7%) szlovák; [2011] – 2091, ebből 1703 (81,4%) szlovák, 252 (12,1%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 1529 (73,1%) szlovák, 407 (19,5%) magyar. V: [2011] – 1390 r. k., 294 ref., 108 gör. kat., 8 ev. – Ref. temploma a 13. sz. közepén épült korai gótikus, r. k. (Szt. Péter és Pál-) temploma 1869-ben neoklasszicista, a Teleki-kastély a 19. sz. elején klasszicista stílusban. Gazdag régészeti lelőhely: határában az 1950-es években diluviális ősemberi maradványokat és kőeszközöket találtak. A 21. sz. elején vegyes, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. 1986–90 között hozzá tartozott Kenyhec, 1986–92 között Miglécnémeti. |Abaújszina; Szina (Seňa)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Abaújszina [1] => Szina [Seňa] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abaújszina%' OR post_title LIKE '%[Abaújszina]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 23936 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56b'

END

10. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370515|https://adatbank.sk/lexikon/abovce/|Község a Rimaszombati járásban, a Rima-medence D-i részén, a Sajó folyó bal parti teraszán, Tornaljától D-re, a szlovák–magyar határon. L: [1921] – 656, ebből 623 (95,0%) magyar, 6 (0,9%) szlovák; [2011] – 593, ebből 397 (66,9%) magyar, 135 (22,8%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 461 (77,7%) magyar, 117 (19,7%) szlovák. V: [2011] – 435 r. k., 86 ev., 22 ref. – Magyar lakosainak egy részét a második vh. után Mo.-ra telepítették, helyükre romániai, kárpátaljai és közép-szlovákiai szlovákok települtek. R. k. (Szűz Mária mennybevétele) temploma 1907-ben neogótikus, az Abaffy-kastély 1800–1810 között barokk-klasszicista stílusban épült. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. – 1975–1990 között közigazgatásilag Sajószentkirályhoz tartozott. |Abovce -> Abafalva (Abovce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Abovce ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Abovce%' OR post_title LIKE '%[Abovce]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 13691 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2007-04-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56c'

END

11. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370518|https://adatbank.sk/lexikon/acta-ethnologica-danubiana/|A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának az évkönyve, megjelenik 2000-től. Amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája kutatásának legfrissebb eredményeiről ad számot, rendszeresen közöl a Duna-medence népeinek népi kultúráját bemutató írásokat is. Különös súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok, továbbá a változásvizsgálatok és a szakrális néprajz kutatási eredményeinek a közreadására. Magyar, szlovák, német és angol nyelven közöl írásokat. Jelentős az annotációs, recenziós rovata, amely egy-egy számban sokszor a százat is megközelítő közép-európai néprajzi jellegű publikációt ismertet. – Szerk. Liszka József.|Acta Ethnologica DanubianaArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 24863 [code] => 501905 [shortcode] => DS-SO [latitude] => 48.0281 [longitude] => 17.3087 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Somorja [title2011_sk] => Šamorín [exp_title2011_hu] => Somorja [exp_title2011_sk] => Šamorín [territorial_unit] => 1 [szid] => 454 ) ) |LJ - |2005-12-05 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56d'

END

12. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370521|https://adatbank.sk/lexikon/acta-museologica/|A komáromi Duna Menti Múzeum Szlovákiai Magyar Nemzetiségi Osztálya évkönyvszerű közleménye. Egy kötete jelent meg 1994-ben, amelyben az 1991-ben Komáromban megrendezett, Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén c. konferencia előadásai olvashatóak. Az évkönyv tartalmaz továbbá egy, az időszerű néprajzi eseményekről tájékoztató rovatot (Hírek), valamint egy könyvismertetési blokkot (Könyvszemle). – Szerk. Liszka József.|Acta MuseologicaArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények [2] => Néprajz ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18512 [code] => 501026 [shortcode] => KN-KM [latitude] => 47.7574 [longitude] => 18.1295 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Komárom [district_sk] => Komárno [title2011_hu] => Komárom [title2011_sk] => Komárno [exp_title2011_hu] => Komárom [exp_title2011_sk] => Komárno [territorial_unit] => 1 [szid] => 123 ) ) |LJ - |2005-12-05 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56e'

END

13. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370524|https://adatbank.sk/lexikon/adventi-koszoru/|Örökzöldből, rendesen fenyőágakból készített koszorú, négy gyertyával. Ezeket a gyertyákat az adventi időszak egyes vasárnapjain egyenként, fokozatosan növelve a számukat gyújtják meg, ezzel is jelezve a növekedő fényt, a Megváltó eljövetelének a közeledtét. Az adventi koszorú protestáns észak-német területen alakult ki a 19. században (első konkrét adatunk 1833-ból származik), majd fokozatosan terjedt el Kelet-Közép-Európa római katolikus lakossága körében is. A szlovákiai magyar nyelvterületen az 1989-es rendszerváltás után jelent meg, s hódított teret néhány év alatt (karácsonyi szokáskör). Ir.: Liszka József: Az adventi koszorú. Egy felmérés előzetes eredményei (FTSZ 2000/1).|adventi koszorú
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2008-02-29 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e56f'

END

14. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370527|https://adatbank.sk/lexikon/ady-endre-diakkor/|Prágai magyar diákklub. Az első Csehszlovák Köztársaság időszakára jellemző élénk prágai magyar diákélet a második vh. alatt és az azt követő évek során szinte teljesen megszűnt. A diákélet az 50-es években éledt újjá. Az eleinte szórványosan, később rendszeresen összejáró egyetemisták 1957-ben vették fel az ~ nevet, a kör azóta folyamatosan működik. Tagjai közül több neves tudós, művész, tanár, mérnök, politikus került ki. Csehszl. szétválása súlyos érvágást jelentett az ~ számára, mivel a Szl.-ból érkezők számára bevezették a tandíj-kötelezettséget. A Csehország és Szl. között létrejött oktatási egyezménynek és a tandíj eltörlésének köszönhetően taglétszáma újabban ismét növekszik. Az ~ rendszeresen szervez kulturális összejöveteleket. 1969–1975 között Homokóra c. időszakos irodalmi folyóiratot adott ki. Knédli névű lapja 1994 óta rendszertelenül jelenik meg. Moldva, majd később Nyitnikék néven néptánccsoportot működtet. Az ~ öt alkalommal rendezte meg a magyar egyetemisták részére az aug.-i Kovácspataki Diáktábort. – Ir. Lacza Tihamér: Sziget a szárazföldön. A prágai Ady Endre Diákkör története 1957–2011 (2012).|Ady Endre Diákkör
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) |||TK - |2004-07-22 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e570'

END

15. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370530|https://adatbank.sk/lexikon/ag-tibor-obenau/|(* 1928. ápr. 13. Pozsony, † 2013. aug. 29. Nagymegyer) Népzenegyűjtő, karnagy, szakíró. Szülővárosában érettségizett, bölcsészdiplomát a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett. 1953-tól különféle szlovákiai magyar népművészeti együttesek (Népes, Ifjú Szivek) tagja, vezetője, később a Csemadok népzenei szakelőadója (1967), a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság titkára (1969), majd nyugdíjba vonulásáig a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Ház szakreferense. A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnöke (1989), a Társaság Népzenei Munkaközösségének vezetője (1993). A szlovákiai magyar kórusmozgalom kiemelkedő alakja, mozgatórugója. A legeredményesebb szlovákiai magyar népzenegyűjtő, több mint 16 000 dallamot gyűjtött. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2012). Főbb díjai, kitüntetései: A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Életfa Díja (1995); a Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért Díja (1997); Pro Probitate – A Helytállásért Díj (1999); Posonium Irodalmi Díj Életműdíja (2001); Ľudovít Štúr díj III. fokozata (2002); Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2008), Harmónia Életműdíj. – Fm. Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok (1974, 1995); Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar balladák (Sima Ferenccel közösen, 1979); Az Aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok (1999); Felsütött a nap sugára. Kelet-szlovákiai népdalok (1999); Csináltassunk hírharangot. Nyitra-vidéki népballadák (2001); Népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta vidékein (2007); Az árgyélus kismadár. Martos falu népzenei hagyománya (2006); Tiszán innen, Bodrogközben (2009); Csillagoknak teremtője. Mátyusföldi népdalok (2009); Nem szánt-vet az égi madár. Egy gömöri nótafa monográfiája (2010) – Ir. Liszka József (szerk.): „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok.” Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére (1993); Liszka József (szerk.): Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére (1998).|Ág Tibor; ObenauArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) [1] => Array ( [id] => 26420 [code] => 501522 [shortcode] => DS-NM [latitude] => 47.8553 [longitude] => 17.7709 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Nagymegyer [title2011_sk] => Veľký Meder [exp_title2011_hu] => Nagymegyer [exp_title2011_sk] => Veľký Meder [territorial_unit] => 1 [szid] => 126 ) ) |LJ - |2005-03-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e571'

END

16. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370533|https://adatbank.sk/lexikon/agcsernyo-cierna/|Község a Tőketerebesi járásban, az Alföldön, a Bodrogközben, a Latorca és a Tisza folyása között, Királyhelmectől K-re, a szlovák–magyar–ukrán hármashatár közelében.L: [1921] – 497, ebből 423 (85,1%) magyar, 1 (0,2%) szlovák; [2011] – 486, ebből 443 (91,2%) magyar, 41 (8,4%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 462 (95,1%) magyar, 24 (4,9%) szlovák. V: [2011] – 249 ref., 184 r. k., 35 gör. kat. – Klasszicista stílusú ref. temploma 1838–42 között, r. k. temploma 1998-ban épült. Határában bronz- és vaskori régészeti leleteket, valamint honfoglalás kori magyar lovassírokat tártak fel. A Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolását (1945) követően ~ közelében létrehozott vasúti átrakodó állomást Tiszacsernyő néven 1957-ben önálló községgé szervezték.|Ágcsernyő (Čierna)Array ( [0] => Ágcsernyő [Čierna] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Ágcsernyő [Čierna]%' OR post_title LIKE '%[Ágcsernyő [Čierna]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15293 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 15293 [code] => 528285 [shortcode] => TV-AC [latitude] => 48.4301 [longitude] => 22.1095 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Tőketerebes [district_sk] => Trebišov [title2011_hu] => Ágcsernyő [title2011_sk] => Čierna [exp_title2011_hu] => Ágcsernyő [exp_title2011_sk] => Čierna [territorial_unit] => 1 [szid] => 2682 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e572'

END

17. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370536|https://adatbank.sk/lexikon/ago-agov/|1942-ben Ágónyír néven Nyírrel egyesített község a Lévai járásban, a Garam folyó völgyében, Zseliztől DNy-ra. L: [1921] – 392, ebből 386 (98,5%) magyar, 5 (1,3%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 284 ref., 104 r. k., 2 ev.|Ágó (Agov)Array ( [0] => Ágó [Agov] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Ágó [Agov]%' OR post_title LIKE '%[Ágó [Agov]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481838 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481838 [code] => 502600 [shortcode] => [latitude] => 48.0203 [longitude] => 18.5835 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Léva [district_sk] => Levice [title2011_hu] => Ágó [title2011_sk] => Agov [exp_title2011_hu] => Ágónyír (Ágó) [exp_title2011_sk] => Nýrovce (Agov) [territorial_unit] => 2 [szid] => 2020 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e573'

END

18. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370539|https://adatbank.sk/lexikon/agocs-gergely/|(* 1969. okt. 27. Érsekújvár) Népzenekutató, népzenei szakíró, népzenész. A budapesti ELTE-en szerzett néprajzból diplomát (1997), ugyanitt összehasonlító folklorisztikából doktorált (2012). Az MTA Zenetudományi Intézetében, ill. a Hagyományok Házában dolgozott. Főleg a hangszeres magyar és közép-európai népzene kutatásával foglalkozik. 1999 márc.-ától 2000 nyaráig a Fonó Budai Zeneház „Utolsó Óra” népzenegyűjtő programjának vezetője volt. Fonó Zenekar tagjaként hivatásos zenész. 2005-ben jelent meg első, Kilencz Ballada c. szólólemeze – Díj: Magyarország Érdemes Művésze díj (2022). – Fm. Agócs Gergely – Gombai Tamás: Kürti bandák. A Vág–Garam köze népzenéje (2004).|Agócs GergelyArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 21680 [code] => 503011 [shortcode] => NZ-UV [latitude] => 47.9852 [longitude] => 18.1646 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Érsekújvár [district_sk] => Nové Zámky [title2011_hu] => Érsekújvár [title2011_sk] => Nové Zámky [exp_title2011_hu] => Érsekújvár, Újvár [exp_title2011_sk] => Nové Zámky [territorial_unit] => 1 [szid] => 952 ) ) |LJ - |2005-03-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e574'

END

19. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370542|https://adatbank.sk/lexikon/agocs-zoltan/|(* 1938. ápr. 24. Fülek, † 2018. febr. ) Építészmérnök, egyetemi tanár. A losonci Építőipari Középiskolában érettségizett 1957-ben, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett építészmérnöki oklevelet (1962). 1962-től a Szlovák Műszaki Egyetem oktatója (1982: docens, 1990: egyetemi tanár, az Építészmérnöki Kar dékánhelyettese, 1994–2000: tanszékvezető professzor). Kutatási területe a kötélszerkezetek elméleti és szerkezeti kérdései, valamint az acélszerkezetek építészeti alkalmazása. Számos csehszlovákiai és külföldi híd és acélszerkezet tervezésében vett részt. Egyik kezdeményezője volt a Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria-híd újjáépítésének. Több tankönyv, ill. mon. szerzője, a Magyar Televízió Mindentudás Egyeteme c. sorozatának első szlovákiai magyar előadója (2005). Több szakmai és tudományos társaság tagja, 1998-tól a temesvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli professzora. A legnagyobb elismerést – mérnöktársaival közösen – a legújabb pozsonyi híd, az Apolló-híd szerkezetének megtervezéséért kapta. Főbb kitüntetései: Jedlik Ányos-díj (2000); Ľudovít Štúr díj III. fokozat (2000); Magyar Művészetért Díj (2002); Szent Gorazd Nagy Emlékplakett (2003). – Fm. Torsion of Steel Beams (társszerző: Iványi M., Balázs I., 1990); Diagnostikovanie a rekonštrukcia oceľových konštrukcií (társszerzők: J. Brodniansky, J. Vielan, 2004).|Agócs ZoltánArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 16292 [code] => 511391 [shortcode] => LC-FK [latitude] => 48.2699 [longitude] => 19.8233 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Losonc [district_sk] => Lučenec [title2011_hu] => Fülek [title2011_sk] => Fiľakovo [exp_title2011_hu] => Fülek [exp_title2011_sk] => Fiľakovo [territorial_unit] => 1 [szid] => 1842 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e575'

END

20. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370545|https://adatbank.sk/lexikon/agonyir-nyirago-nyrovce/|Ágó és Nyír egyesítésével 1942-ben létrejött község a Lévai járásban, a Garam folyó völgyében, Zseliztől DNy-ra. L: [2011] – 563, ebből 351 (62,3%) magyar, 198 (35,2%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 370 (65,8%) magyar, 174 (30,9%) szlovák. V: [2011] – 349 r. k., 98 ref., 4 ev., 4 gör. kat. – A második vh. után magyar lakosainak mintegy egyötödét áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek.|Ágónyír; Nyírágó (Nýrovce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Ágónyír [1] => Nyírágó [Nýrovce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Ágónyír%' OR post_title LIKE '%[Ágónyír]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21740 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2005-04-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b091d5f65a73d557e576'

END

21. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370548|https://adatbank.sk/lexikon/agov/|1942-ben Ágónyír néven Nyírrel egyesített község a Lévai járásban, a Garam folyó völgyében, Zseliztől DNy-ra. L: [1921] – 392, ebből 386 (98,5%) magyar, 5 (1,3%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 284 ref., 104 r. k., 2 ev.|Agov -> Ágó (Agov)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Agov ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Agov%' OR post_title LIKE '%[Agov]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481838 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2007-04-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e577'

END

22. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370551|https://adatbank.sk/lexikon/aha-horny-ohaj/|1975-ben Verebélyhez csatolt község a Nyitrai járásban, a Garammenti-hátság Ny-i lábánál, Verebélytől É–ÉK-re. L: [1921] – 833, ebből 731 (87,8%) magyar, 102 (12,2%) szlovák; [1970] 746, ebből 547 (73,3%) magyar, 197 (26,4%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 833 r. k. – R. k. (Szt. Imre-) temploma az 1749. évi barokk kápolna kibővítésével 1958-ban, a közeli szőlőhegyen álló r. k. (Szt. Orbán-) kápolna 1867-ben épült. |Aha (Horný Ohaj)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Aha [Horný Ohaj] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Aha [Horný Ohaj]%' OR post_title LIKE '%[Aha [Horný Ohaj]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 26696 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2005-04-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e578'

END

23. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370554|https://adatbank.sk/lexikon/aich-peter/|(* 1942. szept. 30. Pozsony) Költő, prózaíró, szerkesztő, tankönyvszerző. Tanári oklevelet szerzett a nagyszombati Pedagógiai Főiskolán (1966). Kezdetben tanított, majd 1972-től különböző szlovák lapok szerkesztője. Költőként az Egyszemű éjszaka c. antológiában (1970) mutatkozott be. A Pozsonyi Casino alapító tagja, választmányi tag. 1998-tól a SZMÍT tagja. – Fm. X. Kálmán viszontagságai (elb., 1998); Honvágy (elb., 2005), Szerelmek (elb., 2005); A harmadik (elb., 2007). Várni (elb., 2014). – Ir. Ki kicsoda Kassától—Prágáig? (1993); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—1995. (1997); Szlovákiai magyar ki kicsoda. (2001); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004. (2004).|Aich PéterArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |VL - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e579'

END

24. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370557|https://adatbank.sk/lexikon/aixinger-laszlo/|(* 1883. aug. 8. Pozsony, † 1944. márc. 22. Pozsony) Jogász, politikus, újságíró. Kolozsvárott szerzett jogi diplomát, majd az államfordulatig a pozsonyi ítélőtábla bírája volt. 1920–1930 között a Híradó c. politikai napilap főszerkesztő-helyettese. 1930-tól az Országos Keresztényszocialista Párt országos főtitkára, 1932-tól pártigazgatója, 1936-tól az Egyesült Magyar Párt országos pártigazgatója. Jelentős szereplője volt a pozsonyi kulturális életnek: a Bartók Béla Dalegylet elnöke, 1925-től a Toldy Kör alelnöke, 1939-től 1944-ig elnöke. – Fm. Pozsony (1938); A Pozsonyi Hajósegylet (1941).|Aixinger LászlóArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |SA - |2005-04-13 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57a'

END

25. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370560|https://adatbank.sk/lexikon/aj-haj/|Község a Kassa-környéki járásban, a Gömör–Tornai-karszt DK-i részén, a 3,3 km hosszú kanyonszerű Áji-völgy bejáratánál, Szepsitől Ny-ra. L: [2011] – 290, ebből 242 (83,5%) magyar, 35 (12,1%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 255 (87,9%) magyar, 21 (7,2%) szlovák. V: [2011] – 210 r. k., 59 ref., 8 gör. kat., 1 ev. – R. k. (Szt. József-) temploma 1764-ben épült barokk-klasszicista, ref. temploma a 19. sz.-ban klasszicista stílusban. – 1964-ben közigazgatásilag Tornával egyesítették Tornaváralja (Turnianske Podhradie) néven, 1990 óta ismét önálló község. – Ir. Vargyas Lajos: Áj falu zenei élete (1941); Vargyas Lajos: Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 (1999). |Áj (Háj)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Áj [Háj] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Áj [Háj]%' OR post_title LIKE '%[Áj [Háj]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 16526 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57b'

END

26. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370563|https://adatbank.sk/lexikon/ajnacsko-hajnacka/|Község a Rimaszombati járásban, a Cseres-hegységben a Gortva-patak felső folyása mentén, Fülektől DK-re. L: [1921] – 1024, ebből 881 (86,0%) magyar, 115 (11,2%) szlovák; [2011] – 1193, ebből 972(81,5%) magyar, 183 (15,3%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 1025 (85,9%) magyar, 147 (12,3%) szlovák. V: [2011] – 1117 r. k., 14 ref. – A klasszicista Kubinyi-kúria 1810–20 között, r. k. temploma 1992–94-ben épült. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. A falutól É-ra fekvő bazaltsziklán a 18. sz. derekán elpusztult Ajnácskő várának romjai láthatók: a 335 m magas Várhegy melegkedvelő flórája, az 578 m magas Pogányvár bazaltkrátere és az 537 m magas Ragács bazaltfennsík 1964 óta természetvédelmi terület. A község közelében gyógyhatású kénes-savanyú ásványvízforrások és Szl. legnagyobb bazaltbányái találhatók, a Csontos-árok későharmadkori emlősök leggazdagabb szlovákiai lelőhelye.|Ajnácskő (Hajnáčka)Array ( [0] => Ajnácskő [Hajnáčka] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Ajnácskő [Hajnáčka]%' OR post_title LIKE '%[Ajnácskő [Hajnáčka]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 16535 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 16535 [code] => 514811 [shortcode] => RS-AJ [latitude] => 48.2163 [longitude] => 19.9527 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Ajnácskő [title2011_sk] => Hajnáčka [exp_title2011_hu] => Ajnácskő [exp_title2011_sk] => Hajnáčka [territorial_unit] => 1 [szid] => 1575 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57c'

END

27. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370566|https://adatbank.sk/lexikon/aktivizmus/|Az első Csehszlovák Köztársaságban a kormánypolitika iránt lojális politikai és közéleti magatartás. Noha a szlovákiai magyar szellemi élet képviselői között, különös tekintettel a magyarországi emigránsokra, elterjedt magatartásnak számított, a politikai életben nem tudott nagyobb teret hódítani. Az aktivista politikát folytató magyar politikai pártok (Köztársasági Magyar Földmíves Párt; Országos Magyar Kisgazda, Iparos és Munkáspárt; Országos Parasztpárt) többsége a csehszlovák kormánypártok kezdeményezésére jött létre, a magyar választók körében azonban nem tudtak nagyobb népszerűségre szert tenni. A húszas évek végére az önálló magyar aktivista pártok eltűntek a politikai színtérről, s csupán a csehszlovák pártok keretén belül működtek tovább. A csehszlovák kormánypártok általában mindig indítottak listáikon egy-két aktivista magyar politikust, akik azonban a magyar kisebbség érdekképviselete helyett a kormánypolitika iránti szervilizmusukkal tűntek ki. A legjelentősebb aktivista erők az Agrárpárt és a Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt magyar szekciói (Csehszlovák Köztársaság Magyar Szociáldemokrata Munkáspártja) voltak. Noha az aktivista erők megpróbálták a saját eredményeikként feltüntetni a csehszlovák kormányzat által 1937-38-ban a kisebbségek felé tett engedményeket, az 1938-as községi választások során korábbi választóik jelentős része az Egyesült Magyar Pártra szavazott. A szlovákiai magyar ~ véglegesen 1938 őszén veszítette el létjogosultságát, amikor a Mo.-hoz való visszacsatolás reményében élő magyar lakosság teljesen elfordult tőle.|aktivizmus
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Történelem ) |||SA - |2004-06-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57d'

END

28. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370569|https://adatbank.sk/lexikon/alaban-ferenc/|(* 1951. febr. 25. Guszona) Irodalomkritikus, egyetemi tanár. A füleki gimnáziumban érettségizett (1969), a budapesti ELTE BTK-án magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1974). 1974-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanára, 1990–1996 között tanszékvezetője, 1994–1996 között dékánhelyettes is volt. 1998-tól a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztikai Tanszékének vezetője, 2006-tól egyetemi tanár. – Fm. Folytatás és változás (tan., 1984); Irodalomközelben (tan., 1992); Két költő nyomában. Cselényi László és Tőzsér Árpád költészetéről. (tan., 1995); Interpretáció és integráció (tan., 2002); Irodalmi értékek és sajátosság (tan., 2003), Az identitás és az irodalmi érték kontextusai (tan., 2009); Az emancipált kontextus (tan., 2010); Hungarológia és önismeret (tan., 2012); Fordítás és nyelvi kultúra (tan., 2014).|Alabán FerencArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 17507 [code] => 514942 [shortcode] => RS-GU [latitude] => 48.3410 [longitude] => 19.8767 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Guszona [title2011_sk] => Husiná [exp_title2011_hu] => Guszona [exp_title2011_sk] => Husiná [territorial_unit] => 1 [szid] => 1580 ) [1] => Array ( [id] => 21320 [code] => 500011 [shortcode] => NR-NY [latitude] => 48.3138 [longitude] => 18.0879 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Nyitra [district_sk] => Nitra [title2011_hu] => Nyitra [title2011_sk] => Nitra [exp_title2011_hu] => Nyitra [exp_title2011_sk] => Nitra [territorial_unit] => 1 [szid] => 687 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57e'

END

29. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370575|https://adatbank.sk/lexikon/alapmuveltseg/|Az egyetemes kultúra mindazon része, amely lényeges és elengedhetetlen az egyén eligazodásához a műveltség legfőbb területein. Az egyén számára lehetővé teszi a további tanulási folyamatban való részvételt és az általános, ill. szakmai képzettség megszerzését, a későbbi önművelődést. Megítélése, tartalmának és mértékének meghatározása az egyes neveléstörténeti korszakok során a társadalmi elvárások következtében jelentősen módosult. Megszerzésének biztosítása minden tanuló számára elsősorban az alapiskola feladata. Az európai országok többségében a tudástartalmat az alaptanterv taglalja, s elsajátítását vizsga formájában mérik.|alapműveltség
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Oktatásügy ) |||ASzL - |2007-05-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e57f'

END

30. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370578|https://adatbank.sk/lexikon/alaptanterv/|A tanterv egyik típusa, az alapműveltség lényegi elemeit magában foglaló követelményrendszer. Az ~ az összes tanuló számára a tankötelezettség ideje alatt kötelezően elsajátítandó tananyagok kerete, amely a tartalmi alapok, valamint a tantárgyak, ill. műveltségterületek pótolhatatlan ismerethalmazának meghatározását szolgáló eszköz. A 20. sz. 80-as éveiben terjedt el az országos szintek definiálása és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A gyakorlatban háromféle ~et különböztetünk meg, melyek elsősorban tartalmi szempontból mutatnak eltéréseket. Egyesek a tudásanyagot helyezik előtérbe, mások a tanulói tevékenységre, ill. a teljesítményekre helyezik a fő hangsúlyt. Az ~re szinte mindenhol sajátos elemeket tartalmazó helyi tantervek épülnek, amelyek lehetővé teszik az iskolai, települési, regionális vagy nemzetiségi jellegzetességek megjelenését az oktatásban. Alkalmazása a jogszabályokban előírt módon történik, melynek hatékonyságát általában országos szintű vizsgákkal mérik. A szlovák oktatási rendszerben ezt az elemet mindezidáig többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült bevezetni.|alaptanterv
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Oktatásügy ) |||ASzL - |2007-05-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e580'

END

31. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370581|https://adatbank.sk/lexikon/alapy-gyula-alapi/|(* 1872. okt. 20. Komárom, † 1936. jan. 20. Komárom) Történész, levéltáros, muzeológus, lapszerkesztő. Középiskolába Komáromban kezdett járni, Esztergomban érettségizett, majd Budapesten végzett jogot és bölcsészetet. Tanulmányai elvégzése után Budapesten a Földművelési Minisztérium tisztviselője, majd 1898-tól Komáromban a városnál, ill. a megyénél töltött be különféle tisztségeket; 1903-tól nyugdíjazásáig (1921) a megye levéltárosa. Közben a Múzeum Egyesület titkára (1904–1911), a Jókai Egyesület főtitkára (1912–1931), a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület főtitkára, a Jókai Egyesület múzeumának az igazgatója (1913–1936). Néprajztudomány területén is hasznosítható levéltári kutatásokat végzett, levéltári forrásokat tett közzé, régészeti feltárásokban vett részt. A Nemzeti Kultúra szerkesztője (1933–1935). – Fm. Bűbájosok és boszorkányok Komárom vármegyében (1914); A szülőföld Jókai regényeiben (1925); A csallóközi halászat története (1933, 1994). – Ir. Balogh Edgár: Hét próba. (visszaemlékezés, 1965); Csanda Sándor: Első nemzedék. (tan., 1968); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995. (1997); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004. (2004).|Alapy Gyula; AlapiArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18512 [code] => 501026 [shortcode] => KN-KM [latitude] => 47.7574 [longitude] => 18.1295 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Komárom [district_sk] => Komárno [title2011_hu] => Komárom [title2011_sk] => Komárno [exp_title2011_hu] => Komárom [exp_title2011_sk] => Komárno [territorial_unit] => 1 [szid] => 123 ) ) |LJ - |2004-02-03 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e581'

END

32. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370584|https://adatbank.sk/lexikon/albar-dolny-bar/|Község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől DK-re. L: [1921] – 518, ebből 498 (96,1%) magyar, 10 (1,9%) szlovák; [2011] – 597, ebből 468 (78,4%) magyar, 119 (19,9%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 495 (82,9%) magyar, 84 (14,1%) szlovák. V: [2011] – 483 r. k., 33 ref., 19 ev. – A második vh. után magyar lakosainak közel egyharmadát áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek. R. k. (Szt. Anna-) temploma a 18. sz. végén épült klasszicista, kastélya a 19. sz. végén neoklasszicista stílusban. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. 1960–90 között közigazgatásilag hozzá tartozott Nagymad. |Albár (Dolný Bar)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Albár [Dolný Bar] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Albár [Dolný Bar]%' OR post_title LIKE '%[Albár [Dolný Bar]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15863 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e582'

END

33. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370587|https://adatbank.sk/lexikon/albert-sandor/|(* 1943. máj. 24. Nagykapos) Egyetemi tanár, politikus. A kassai magyar tanítási nyelvű ipariskolában érettségizett (1961), a kassai Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet (1966). 1966–1990-ben a kassai magyar tanítási nyelvű ipariskola tanára. 1990–2004-ben a kassai Műszaki Egyetem tanszékvezető docense, 2002–2006-ban a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője (MKP). A komáromi Selye János Egyetem rektora (2004–2008). A Nyugat-magyarországi Egyetem díszdoktora (2008). Kutatóként fő szakterülete a gépészettan oktatásának módszertana. Pedagógiai szakcikkek, tankönyvek, módszertani könyvek szerzője, fordítója. – Főbb díjak: Szlovák Kormány Ezüstérme (2002); Magyar Köztársaság Országgyűlésének Emlékérme (2007); Magyar Köztársaság Elnökének Emlékérme (2008); Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2013); Pro Probitate - Helytállásért díj (2015); Jedlik Ányos-díj (2021). – Fm. Zbierka príkladov zo stavby a prevádzky strojov (tankönyv, 1974); Konštrukčné cvičenia pre 2. roč. SPSŠ (tankönyv, 1982).|Albert SándorArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 26201 [code] => 543853 [shortcode] => MI-NK [latitude] => 48.5534 [longitude] => 22.0752 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Nagymihály [district_sk] => Michalovce [title2011_hu] => Nagykapos [title2011_sk] => Veľké Kapušany [exp_title2011_hu] => Nagykapos [exp_title2011_sk] => Veľké Kapušany [territorial_unit] => 1 [szid] => 2713 ) [1] => Array ( [id] => 18512 [code] => 501026 [shortcode] => KN-KM [latitude] => 47.7574 [longitude] => 18.1295 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Komárom [district_sk] => Komárno [title2011_hu] => Komárom [title2011_sk] => Komárno [exp_title2011_hu] => Komárom [exp_title2011_sk] => Komárno [territorial_unit] => 1 [szid] => 123 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e583'

END

34. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370593|https://adatbank.sk/lexikon/alistal-dolny-stal/|1940-ben Tőnyeistál, 1945-től ~ néven Felistállal és Tőnyével egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől DK-re. L: [1921] – 1095, ebből 1063 (97,1%) magyar, 12 (1,1%) szlovák; [2011] – 1894, ebből 1742 (92%) magyar, 134 (7,1%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 1787 (94,4%) magyar, 89 (4,7%) szlovák. V: [2011] – 1055 r. k., 669 ref., 8 ev., 5 gör. kat. – Magyar lakosainak egy részét a második vh. utáni lakosságcsere keretében áttelepítették Mo.-ra. R. k. (Szt. Márton-) temploma a 15. sz.-ban épült késő gótikus, ref. temploma 1786-ban klasszicista stílusban; a csallóközi falvak lakáskultúráját és használati eszközeit bemutató tájháza 1975-ben létesült. A 21. sz. elején magyar tanítási nyelvű állami és magyar tanítási nyelvű ref. egyházi alapiskolával rendelkezett. – Ir. Presinszky Lajos: Múltunkról a jelennek. Alistál, Felistál, Tőnye (2004).|Alistál (Dolný Štál)Array ( [0] => Alistál [Dolný Štál] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alistál [Dolný Štál]%' OR post_title LIKE '%[Alistál [Dolný Štál]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15932 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 15932 [code] => 501611 [shortcode] => DS-AI [latitude] => 47.9339 [longitude] => 17.7144 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Alistál [title2011_sk] => Dolný Štál [exp_title2011_hu] => Alistál [exp_title2011_sk] => Dolný Štál [territorial_unit] => 1 [szid] => 387 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e584'

END

35. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370596|https://adatbank.sk/lexikon/alistali-tajhaz/|Kulturális, közművelődési és egyéb hagyományőrzési tevékenységet végez. A tájházat a falu közepén található parasztházból alakították ki. A mestergerendába vésett évszám tanúskodik arról, hogy 1848-ban épült, eredeti tulajdonosa Németh Gyula alistáli lakos volt. Az épületet a község 1973-ban vásárolta meg, s 1975. jún. 20-án múzeummá alakíttatta. A Szlovák Műemlékvédelmi Alap nyilvántartásában műemlékként szerepel.|Alistáli TájházArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 15932 [code] => 501611 [shortcode] => DS-AI [latitude] => 47.9339 [longitude] => 17.7144 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Alistál [title2011_sk] => Dolný Štál [exp_title2011_hu] => Alistál [exp_title2011_sk] => Dolný Štál [territorial_unit] => 1 [szid] => 387 ) ) |VL - |2005-03-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e585'

END

36. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370599|https://adatbank.sk/lexikon/allamfordulat/|Habár a frissen kikiáltott csehszlovák állam csapatai már 1918 nov.-ének első napjaiban benyomultak a mai Szl. területére (Csehszlovákia megalakulása), a mai dél-szlovákiai területek megszállása csupán a Szl. és Mo. közötti demarkációs vonal (államhatár) kijelölését követően kezdődött el. A Piccione olasz tábornok vezetése alatt álló, Olaszországból hazatért csehszlovák légiók 1918. dec. 29-én Kassa, majd másnap Pozsony elfoglalásával kezdték meg és 1919. jan. közepén fejezték be a mai D-Szl. elfoglalását. A Pozsonytól a Losonc melletti Pinc községig kijelölt nyugati szakaszt az itáliai csehszlovák légiók 7. hadosztálya, az ettől keletre eső térségeket pedig a 6. hadosztály vette birtokába. A D-Szl.-ba bevonuló csehszlovák csapatok sehol sem ütköztek a magyar hadsereg komolyabb katonai ellenállásába, számottevő harcok csupán a nógrádi Rap község mellett zajlottak. A helyi magyarság szembeszegülése Érsekújvár környékén öltött szervezett formát, ahol a Szmrecsányi György és Benyiczky Ödön által szervezett népfelkelők szálltak szembe a légionáriusokkal. A helyi lakosság ellenállásának hiányát leginkább az magyarázza, hogy a magyar lakosság az igazságos békében és egy esetleges népszavazásban bízva, csupán ideiglenesnek tekintette a csehszlovák megszállást. A szlovákiai magyar kisebbség tiltakozását a magyar közigazgatás felszámolása, Pozsonynak Szl. fővárosává való nyilvánítása, a Szlovákia Teljhatalmú Minisztériumának Pozsonyba költözése, valamint a legionáriusoknak a magyar lakosság nemzeti önérzetét sértő magatartása indította el. 1919. febr. 4-én szinte Szl. egész területén sztrájkba kezdtek a vasutasok és a postások, valamint több városban is általános sztrájkba kezdett a lakosság. A pozsonyi magyar és német szociáldemokrácia által febr. 12-én Pozsonyban szervezett nagygyűlés résztvevői nemcsak szociális követeléseket hangoztattak, hanem Pozsony Csehszl.-hoz való csatolása ellen is tiltakoztak. A cseh katonaság a tüntetést csak a tömegből hét halálos áldozatot követelő sortűzzel tudta feloszlatni (pozsonyi sortűz). A Vavro Šrobár által irányított Szlovákia Teljhatalmú Minisztériuma a következő hetekben is kemény kézzel tört le minden magyar jellegű megmozdulást, s újabb sortüzektől sem riadt vissza (zselizi sortűz, kassai sortűz). A csehszlovák közigazgatás megszervezésével párhuzamosan megkezdődött a magyar intézményrendszer felszámolása és a magyar emlékművek, szobrok lerombolása, eltávolítása. A Magyar Tanácsköztársaság 1919. márc. 21-i megalakulása ismét új helyzetet teremtett. A csehszlovák kormány Szl. egész területén szükségállapotot hirdetett, majd fegyveres támadást intézett Mo. ellen, amelynek célja az ún. második demarkációs vonal megszállása volt (államhatár). A Vörös Hadsereg máj. 30-án megindított ellentámadása során azonban a magyar csapatok mélyen a mai Szl. területére hatoltak, s közben D-Szl. magyarok által lakott területeinek a Bodrogköztől Érsekújvárig húzódó szakaszát is visszafoglalták. Mivel Versailles-ban közben megszületett az államhatár vonalát érintő megegyezés, a békekonferencián elnöklő Georges Clemenceau 1919. jún. 13-án jegyzékben szólította fel a magyar kormányt, hogy csapatait vonja vissza az előző napon megállapított határvonal mögé. Ez jún. utolsó napjaiban meg is történt, s a csehszlovák hatalom immár véglegesen birtokba vette a neki kijelölt területeket. Ezzel a demarkációs vonal által kijelölt észak-magyarországi területetek csehszlovák megszállása befejeződött.|államfordulat
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Történelem ) |||SA - |2006-02-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e586'

END

37. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370602|https://adatbank.sk/lexikon/allami-faluszinhaz-magyar-tagozata/|A szlovák Állami Faluszínház 1949-ben alakult, elsősorban a hivatásos (és hivatalos) színjátszás megszervezését és a vidék, a falu kapcsolatának szorosabbra fűzését tekintette küldetésének. 1950. szept. 1-jével megalakult a pozsonyi ~, a háború befejezése után az első hivatásos magyar színtársulat Szl.-ban. A társulatnak elsősorban politikai feladatai voltak. 1959-ben az Állami Faluszínházat felszámolták, tagjai az addigra már kiépült kerületi színházakba, a magyar tagozat munkatársai zömmel a Magyar Területi Színházhoz kerültek.|Állami Faluszínház magyar tagozataArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |VL - |2008-04-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e587'

END

38. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370608|https://adatbank.sk/lexikon/allo-gyula/|(* 1901. ápr. 4. Csentőfa, † 1984. szept. 3. Kritzendorf, [Ausztria]) Festő, restaurátor. Fiatalon kovácsként és gépészként dolgozott. Gustáv Mallý pozsonyi festőiskolájában, ill. a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult. 1931-ben tanulmányúton járt Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Svájcban. Hazatérve Szunyogdin telepedett le. 1939–1945 között Pozsonyban festőiskolát létesített. A második vh. után elismert restaurátor volt. 1960-ban kivándorlási engedéllyel Ausztriába, Kritzendorfba költözött, ahol folytatta restaurátori tevékenységét, s részt vett az alsó-ausztriai képzőművészeti életben. – Fm. Restaurátori munkássága: Bogoszló, Maulpertsch-freskók az Erdődy kastélyban (1954–1955, Staudt Mihállyal); Kassa: a színház mennyezeti festményei; Zselíz: a katolikus templom középkori freskói, a pozsonyi Klarissza-templom falfestményei. – Ir. Fogarassy László: Álló Gyula, ISZ. 1975/8.|Álló GyulaArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481778 [code] => 501581 [shortcode] => [latitude] => 48.0144 [longitude] => 17.4805 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Csentőfa [title2011_sk] => Čentovo [exp_title2011_hu] => Cséfalva (Csentőfa) [exp_title2011_sk] => Čechová (Čentovo) [territorial_unit] => 2 [szid] => 341 ) [1] => Array ( [id] => 481784 [code] => 529311 [shortcode] => [latitude] => 48.1313 [longitude] => 17.2027 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony II [district_sk] => Bratislava II [title2011_hu] => Szunyogdi [title2011_sk] => Komárov [exp_title2011_hu] => Pozsony - Pozsonypüspöki (Szunyogdi) [exp_title2011_sk] => Bratislava - Podunajské Biskupice (Komárov) [territorial_unit] => 2 [szid] => 434 ) ) |KKK - |2004-01-15 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e588'

END

39. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370611|https://adatbank.sk/lexikon/alma-mater/|Negyedévente megjelenő ingyenes, országos diáklap (Pozsony, 2004–). A Diákhálózat jelenteti meg. Olyan kommunikációs, információs és tájékoztató médium, mely 11 városban (Prágában, Brünnben, Nagyszombatban, Pozsonyban, Kassán, Nyitrán, Komáromban, Budapesten, Párkányban, Somorján és Dunaszerdahelyen) és azok egyetemi közösségeiben érhető el.|Alma MaterArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Intézmények ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |TK - |2008-01-19 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e589'

END

40. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370614|https://adatbank.sk/lexikon/almagy-gemersky-jablonec/|Község a Rimaszombati járásban, a Cseres-hegységben, a Gortva-patak völgyében, Fülektől DK-re, a szlovák–magyar határ közelében. L: [1921] – 726, ebből 722 (99,4%) magyar, 4 (0,5%) szlovák; [2011] – 693, ebből 536 (77,3%) magyar, 77 (11,1%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 636 (91,8%) magyar, 33 (4,8%) szlovák. V: [2011] – 639 r.k., 12 ref., 2 ev. – R. k. (Szt. Abdon és Szennen-) temploma a 13. sz.-ban épült román stílusban, a 18. sz.-ban barokkosították, fa karzata 1815-ben készült. A 21. sz. elején közös, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. Az 1980-as években a Rimaszombati járási nyári művelődési táborok színhelye volt.|Almágy (Gemerský Jablonec)Array ( [0] => Almágy [Gemerský Jablonec] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Almágy [Gemerský Jablonec]%' OR post_title LIKE '%[Almágy [Gemerský Jablonec]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 16430 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 16430 [code] => 514781 [shortcode] => RS-AL [latitude] => 48.1942 [longitude] => 19.9761 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Almágy [title2011_sk] => Gemerský Jablonec [exp_title2011_hu] => Almágy [exp_title2011_sk] => Gemerský Jablonec [territorial_unit] => 1 [szid] => 1554 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e58a'

END

41. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370617|https://adatbank.sk/lexikon/almas/|Község a Rozsnyói járásban, az Alsó- és a Felső-hegy között, a Torna-patak völgyében, a Szoroskői-nyereg alatt, Rozsnyótól DK-re, a szlovák–magyar határon. L: [1921] – 921, ebből 862 (93,6%) magyar, 42 (4,6%) szlovák; [2011] – 808, ebből 650 (80,4%) magyar, 129 (16,0%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 681 (84,3%) magyar, 95 (11,8%) szlovák. V: [2011] – 378 ref., 335 r. k., 10 gör. kat., 4 ev. – A csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok 1971-ben ~on és a szomszédos Körtvélyesen rendezték meg az utolsó, VII. Nyári Ifjúsági Találkozót. R. k. (Szentháromság-) temploma a 14. sz. második felében gótikus, ref. temploma a 18. sz. végén klasszicista stílusban épült. A 21. sz. elején közös, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett.|Almás -> Szádalmás; Almás (Jablonov nad Turňou)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Almás ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Almás%' OR post_title LIKE '%[Almás]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 17774 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2008-03-18 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e58b'

END

42. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370620|https://adatbank.sk/lexikon/almasi-robert/|(* 1948. jan. 28. Mórockarcsa, † 2018. máj. 20.) Festő, grafikus. 1967-ben a brünni Iparművészeti Középiskola grafikai szakán végzett. 1968–1974-ben a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán tanult, majd Dunaszerdahelyen működött. A nyárasdi képzőművészeti alkotótáborok kezdeményezője. Főleg falfestészettel, táblafestészettel és grafikával foglalkozik.|Almási RóbertArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18686 [code] => 501697 [shortcode] => DS-KR [latitude] => 47.9700 [longitude] => 17.5632 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Mórockarcsa [title2011_sk] => Moravské Kračany [exp_title2011_hu] => Egyházkarcsa (Mórockarcsa) [exp_title2011_sk] => Kostolné Kračany (Moravské Kračany) [territorial_unit] => 2 [szid] => 360 ) ) |KKK - |2004-01-15 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e58c'

END

43. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370623|https://adatbank.sk/lexikon/also-csallokoz/|Néprajzi tájegység. A Csallóköz keleti, Altájként is emlegetett, az egykori Komárom vármegyéhez tartozó területe. Természetföldrajzi adottságainak köszönhetően és a török háborúk pusztításainak következtében nagy határú, nagy lélekszámú, halmazos települések alakultak ki a térségben. Ezen a területen gyakran kiterjedt tanyarendszer is létrejött, pl. Gúta környékén (kisalföldi tanyák). Itt először az állattenyésztés velejárójaként alakultak ki huzamosabb ott tartózkodásra alkalmas tanyák. Mivel a döntően szarvasmarha-tenyésztésből élő gútaiak állataikat az óriási határnak csak a magasabban fekvő, víz nem járta területein tudták legeltetni, gyakran előfordult, hogy a belvizek elvágták a visszatérési lehetőséget. A 19. sz. végétől, ám főleg a 20. sz. első évtizedeiben, a földművelés egyre fontosabbá válása, valamint a belterület túlnépesedése következtében egy másik jelentős kiköltözés, tanyásodási folyamat indult meg. Lényegében ettől az időtől kezdve kísérhető nyomon az ún. ártéri tanyák kialakulása is (kisalföldi tanyák). A Kis-Duna és a Vág árterében, mesterséges dombokon épített lakóházakba a szegényebb lakosok költöztek ki. Csak gyümölcstermesztéssel és halászattal foglalkoztak. E folyamatok következtében 1933-ban Gúta összlakosságának mintegy 35%-a élt tanyán. Az ártéri tanyák a második vh. után folyamatos hanyatlásnak indultak, s napjainkra gyakorlatilag teljesen fölszámolódtak. – Ir. Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza (2012); Fehérváry Magda: Parasztgazdaság a XX. sz. első felében. Gútai példa (1988).|Alsó-Csallóköz
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2005-12-02 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e58d'

END

44. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370626|https://adatbank.sk/lexikon/alsobalog-nizny-blh/|1943-ban Vámosbalog néven Felsőbaloggal egyesített község a Rimaszombati járásban, a Rima-medencében, a Balog-patak völgyében, Rimaszombattól ÉK-re. L: [1921] –624, ebből 607 (97,3%) magyar, 11 (1,8%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 484 ref., 123 r. k., 11 izr., 5 ev. – Ref. templomát 1740-ben emelték.|Alsóbalog (Nižný Blh)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsóbalog [Nižný Blh] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóbalog [Nižný Blh]%' OR post_title LIKE '%[Alsóbalog [Nižný Blh]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481824 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b092d5f65a73d557e58e'

END

45. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370629|https://adatbank.sk/lexikon/alsobodok-dolne-obdokovce/|Község a Nyitrai járásban, a Zsitvamenti-hátságon, a Nyitra és a Zsitva folyók között, a Zoboralján, Nyitrától K-re. L: [1921] –760, ebből 708 (93,2%) magyar, 44 (5,8%) szlovák; [2011] – 1188, ebből 699 (58,8%) magyar, 452 (38%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 739 (62,2%) magyar, 410 (34,5%) szlovák. V: [2011] – 1108 r. k., 1 ref. – R. k. (Keresztelő Szt. János-) temploma a 12. sz. második felében épült román stílusban, a 18. sz. végén barokk stílusban alakították át. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os vegyes, szlovák–magyar tanítási nyelvű alapiskolával, s 2001-ben alapított magyar tanítási nyelvű magán szakközépiskolával (Zoboraljai Magyar Tanítási nyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola) rendelkezett. – Ir. Fehér Sándor: Alsóbodok. Monográfia (1997).|Alsóbodok (Dolné Obdokovce)Array ( [0] => Alsóbodok [Dolné Obdokovce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóbodok [Dolné Obdokovce]%' OR post_title LIKE '%[Alsóbodok [Dolné Obdokovce]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15812 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 15812 [code] => 500194 [shortcode] => NR-AB [latitude] => 48.3103 [longitude] => 18.2109 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Nyitra [district_sk] => Nitra [title2011_hu] => Alsóbodok [title2011_sk] => Dolné Obdokovce [exp_title2011_hu] => Alsóbodok [exp_title2011_sk] => Dolné Obdokovce [territorial_unit] => 1 [szid] => 688 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e58f'

END

46. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370632|https://adatbank.sk/lexikon/alsocsitar-csitar-stitare/|Község a Nyitrai járásban, a Zsibrice hegy lábánál, a Zoboralján, Nyitrától ÉK-re. L: [1921] – 462, ebből 423 (91,6%) magyar, 37 (8,0%) szlovák; [2011] – 707, ebből 487 (68,9%) szlovák, 191 (27%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 463 (65,5%) szlovák, 208 (29,4%) magyar. V: [2011] – 550 r. k., 8 ev., 3 gör. kat., 1 ref. – R. k. (Szt. Imre-) temploma 1785-ben épült klasszicista stílusban egy korábbi templom alapjain. Határában, a Zsibrice D-i lejtőin 1954-ben 24,5 ha-on természetvédelmi területet létesítettek. – 1975–2002 között közigazgatásilag Nyitrához tartozott.|Alsócsitár; Csitár (Štitáre)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsócsitár [1] => Csitár [Štitáre] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsócsitár%' OR post_title LIKE '%[Alsócsitár]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 25091 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e590'

END

47. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370635|https://adatbank.sk/lexikon/alsocsopony-dolny-cepen/|1944- ben Szeredhez csatolt község a Galántai járásban, a Kisalföldön, a Vág folyó jobb partján, Galántától É-ra. L: [1921] – 343, ebből 286 (83,4%) szlovák, 48 (14,0%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 326 r. k., 12 izr. – R. k. (Szűz Mária mennybevétele) kápolnája 1781-ben épült barokk, nemesi kúriája a 19. sz. közepén klasszicista stílusban.|Alsócsöpöny (Dolný Čepeň)Array ( [0] => Alsócsöpöny [Dolný Čepeň] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsócsöpöny [Dolný Čepeň]%' OR post_title LIKE '%[Alsócsöpöny [Dolný Čepeň]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481787 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481787 [code] => 504009 [shortcode] => [latitude] => 48.2947 [longitude] => 17.7324 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Galánta [district_sk] => Galanta [title2011_hu] => Alsócsöpöny [title2011_sk] => Dolný Čepeň [exp_title2011_hu] => Szered (Alsócsöpöny) [exp_title2011_sk] => Sereď (Dolný Čepeň) [territorial_unit] => 2 [szid] => 473 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e591'

END

48. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370638|https://adatbank.sk/lexikon/alsofalu-polina/|Község a Nagyrőcei járásban, a Gömör–Szepesi-érchegység D-i részén, a Ratkói-Túróc-patak völgyében, Tornaljától ÉNy-ra. L: [1921] – 268, ebből 225 (83,9%) magyar, 22 (8,2%) szlovák; [2011] – 126, ebből 83 (65,9%) magyar, 35 (27,8%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 90 (71,4%) magyar, 31 (24,6%) szlovák. V: [2011] – 60 ref., 29 r. k., 5 ev., 2 gör. kat. – Nemesi kúriája a 19. sz. elején épült klasszicista stílusban.|Alsófalu (Polina)Array ( [0] => Alsófalu [Polina] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsófalu [Polina]%' OR post_title LIKE '%[Alsófalu [Polina]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 22724 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 22724 [code] => 515311 [shortcode] => RA-AF [latitude] => 48.4933 [longitude] => 20.2124 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Nagyrőce [district_sk] => Revúca [title2011_hu] => Alsófalu [title2011_sk] => Polina [exp_title2011_hu] => Alsófalu [exp_title2011_sk] => Polina [territorial_unit] => 1 [szid] => 2406 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e592'

END

49. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370641|https://adatbank.sk/lexikon/alsofegyvernek-dolne-zbrojniky/|1944-ben Kétfegyvernek néven Felsőfegyvernekkel egyesített község a Lévai járásban, az Ipolymenti-hátság Ny-i peremén, a Szikince-patak bal partján, Zseliztől É–ÉK-re. L: [1921] – 366, ebből 363 (99,2%) magyar, 1 (0,3%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 316 ref., 49 r. k. Klasszicista stílusú ref. temploma 1806-ban épült egy korábbi, 18. sz.-i templom alapjain.|Alsófegyvernek (Dolné Zbrojníky)Array ( [0] => Alsófegyvernek [Dolné Zbrojníky] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsófegyvernek [Dolné Zbrojníky]%' OR post_title LIKE '%[Alsófegyvernek [Dolné Zbrojníky]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481839 [code] => 502979 [shortcode] => [latitude] => 48.1110 [longitude] => 18.7015 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Léva [district_sk] => Levice [title2011_hu] => Alsófegyvernek [title2011_sk] => Dolný Feďvernek [exp_title2011_hu] => Kétfegyvernek (Alsófegyvernek) [exp_title2011_sk] => Zbrojníky (Dolný Feďvernek) [territorial_unit] => 2 [szid] => 2026 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e593'

END

50. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370644|https://adatbank.sk/lexikon/alsogeller-dolne-holiare/|1940-ben Gellér néven Felsőgellérrel egyesített község a Komáromi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz K-i részén, Nagymegyertől DK-re. L: [1921] – 416, ebből 414 (99,5%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 372 ref., 36 r. k., 6 izr., 2 ev.|Alsógellér (Dolné Holiare)Array ( [0] => Alsógellér [Dolné Holiare] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsógellér [Dolné Holiare]%' OR post_title LIKE '%[Alsógellér [Dolné Holiare]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481758 [code] => 580911 [shortcode] => [latitude] => 47.8256 [longitude] => 17.8175 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Komárom [district_sk] => Komárno [title2011_hu] => Alsógellér [title2011_sk] => Dolný Geller [exp_title2011_hu] => Gellér (Alsógellér) [exp_title2011_sk] => Holiare (Dolný Geller, Dolné Holiare) [territorial_unit] => 2 [szid] => 117 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e594'

END

51. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370647|https://adatbank.sk/lexikon/alsogyorod-dolny-dur/|1960-ban Nagygyőröd (Veľký Ďur) néven Felsőgyőröddel (Horný Ďur) és Kisgyékényessel egyesített község a Lévai járásban, a Garammenti-hátság K-i részén, Lévától Ny-ra. L: [1921] – 426, ebből 341 (80,0%) szlovák, 81 (19,0%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 422 r. k., 4 izr. – Barokk stílusú r. k. (Szt. Márton-) temploma 1723-ban épült középkori gótikus alapokon. Határának egy részén értékes erdei madárvilágának megőrzése érdekében 1949-ben 27 ha területen Patyi cseres néven természetvédelmi területet hoztak létre.|Alsógyőröd (Dolný Ďur)Array ( [0] => Alsógyőröd [Dolný Ďur] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsógyőröd [Dolný Ďur]%' OR post_title LIKE '%[Alsógyőröd [Dolný Ďur]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 26375 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 26375 [code] => 502936 [shortcode] => LV-FG [latitude] => 48.2060 [longitude] => 18.4465 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Léva [district_sk] => Levice [title2011_hu] => Alsógyőröd [title2011_sk] => Dolný Ďur [exp_title2011_hu] => Nagygyőröd (Alsógyőröd) [exp_title2011_sk] => Veľký Ďur (Dolný Ďur) [territorial_unit] => 2 [szid] => 902 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e595'

END

52. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370650|https://adatbank.sk/lexikon/alsohatar-dolny-chotar/|Község a Galántai járásban, a Kisalföld mátyusföldi részén, a Fekete-víz bal partján, Gútától ÉNy-ra. L: [2011] – 403, ebből 185 (45,9%) magyar, 137 (34,0%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 205 (50,9%) magyar, 115 (28,5%) szlovák. V: [2011] – 167 r. k., 54 ev., 5 gör. kat., 2 ref. – A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. 1960-ban az Alsószeli határának D-i részén található tanyacsoportból szervezték önálló községgé. |Alsóhatár (Dolný Chotár)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsóhatár [Dolný Chotár] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóhatár [Dolný Chotár]%' OR post_title LIKE '%[Alsóhatár [Dolný Chotár]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15878 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e596'

END

53. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370653|https://adatbank.sk/lexikon/alsojanyok-dolne-janiky/|1940-ben Jányok néven Felsőjányokkal és Bústelekkel egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz É-i részén, a Kis-Duna jobb partján, Szenctől D-re. L: [1921] – 239, ebből 234 (97,9%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 239 r. k.|Alsójányok (Dolné Janíky)Array ( [0] => Alsójányok [Dolné Janíky] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsójányok [Dolné Janíky]%' OR post_title LIKE '%[Alsójányok [Dolné Janíky]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 17846 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 17846 [code] => 501662 [shortcode] => DS-JK [latitude] => 48.1342 [longitude] => 17.4048 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Alsójányok [title2011_sk] => Dolné Janíky [exp_title2011_hu] => Jányok (Alsójányok) [exp_title2011_sk] => Janíky (Dolné Janíky) [territorial_unit] => 2 [szid] => 430 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e597'

END

54. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370656|https://adatbank.sk/lexikon/alsokalosa-nizna-kalosa/|1964-ben Kálosa néven Felsőkálosával egyesített község a Rimaszombati járásban, a Rima-medence É-i részén, a Kálosa-(Vály-) patak völgyében, Tornaljától Ny-ra. L: [1921] – 512, ebből 472 (92,2%) magyar, 8 (1,6%) szlovák; [1961] – 612, ebből 476 (77,8%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 256 r. k., 238 ref., 11 ev., 6 izr., 1 gör. kat. – Magyar lakosainak egy részét 1947–48-ban áttelepítették Mo.-ra, helyükre É-gömöri szlovák telepesek költöztek. A Hevessy-kúria a 19. sz. első felében klasszicista, ref. temploma 1889-ben neoklasszicista stílusban épült.|Alsókálosa (Nižná Kaloša)Array ( [0] => Alsókálosa [Nižná Kaloša] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsókálosa [Nižná Kaloša]%' OR post_title LIKE '%[Alsókálosa [Nižná Kaloša]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 18086 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18086 [code] => 515027 [shortcode] => RS-KL [latitude] => 48.4195 [longitude] => 20.2214 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Alsókálosa [title2011_sk] => Nižná Kaloša [exp_title2011_hu] => Kálosa (Alsókálosa) [exp_title2011_sk] => Kaloša (Nižná Kaloša) [territorial_unit] => 2 [szid] => 2389 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e598'

END

55. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370659|https://adatbank.sk/lexikon/alsolanc-nizny-lanec/|Község a Kassa-környéki járásban, a Kassai-medence DNy-i részén, a Cserehát É-i lábánál, az Ida-patak völgyében, Szepsitől DK-re, a szlovák–magyar határ közelében. L: [1921] – 292, ebből 287 (98,3%) magyar, 1 (0,3%) szlovák; [2011] – 423, ebből 256 (60,5%) magyar, 110 (26,0%) roma, 53 (12,5%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 371 (87,7%) magyar, 32 (7,6%) szlovák, 1 (0,2%) roma. V: [2011] – 198 r. k., 161 ref., 10 gör. kat., 2 ev. – A Lánczy-kastély a 19. sz. elején, a ref. templom 1836-ban, a r. k. (Szt. Péter és Pál-) templom 1842-ben épült klasszicista stílusban. A 21. sz. elején 1-4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. |Alsólánc (Nižný Lánec)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsólánc [Nižný Lánec] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsólánc [Nižný Lánec]%' OR post_title LIKE '%[Alsólánc [Nižný Lánec]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21494 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e599'

END

56. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370665|https://adatbank.sk/lexikon/alsomihalyi-mihalyi-michalany/|Község a Tőketerebesi járásban, a Zempléni-hegység K-i lábánál, a Ronyva-patak bal partján, Tőketerebestől DNy-ra, a szlovák–magyar határon. L: [1921] – 836, ebből 430 (51,4%) szlovák, 312 (37,3%) magyar; [2011] – 1918, ebből 1512 (78,8%) szlovák, 24 (1,3%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 1526 (79,6%) szlovák, 39 (2,0%) magyar. V: [2011] – 888 r. k., 423 gör. kat., 140 ref., 11 ev. – A 20. sz. első feléig még magyar jellegű falu nagyrészt kétnyelvű lakossága a sz. közepére szlovákká vált. R. k. (Szentháromság-) temploma régebbi alapokon az 1870-es években, ref. temploma 1785-ben, a klasszicista stílusú Nedeczky-kúria a 19. sz. elején épült. Jelentős vasúti csomópont. |Alsómihályi; Mihályi (Michaľany)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsómihályi [1] => Mihályi [Michaľany] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsómihályi%' OR post_title LIKE '%[Alsómihályi]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 20744 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59a'

END

57. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370668|https://adatbank.sk/lexikon/alsonemeti-nizne-nemecke/|Község a Szobránci járásban, az Alföldön, Szobránctól D–DK-re, a szlovák-ukrán határon. L: [1921] – 417, ebből 266 (63,8%) szlovák, 99 (23,7%) magyar, 51 (12,2%) ruszin; [2011] – 336, ebből 288 (85,7%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 283 (84,2%) szlovák. V: [2011] – 184 r. k., 67 gör. kat., 20 ref. – Nemesi kúriája a 19. sz. elején épült klasszicista stílusban. |Alsónémeti (Nižné Nemecké)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsónémeti [Nižné Nemecké] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsónémeti [Nižné Nemecké]%' OR post_title LIKE '%[Alsónémeti [Nižné Nemecké]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21467 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59b'

END

58. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370671|https://adatbank.sk/lexikon/alsonyarasd-dolne-topolniky/|Nyárasd néven Felsőnyárasddal 1940-ben egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz ÉK-i részén, a Kis-Duna jobb partján, Dunaszerdahelytől K-re. L: [1921] – 1547, ebből 1523 (98,4%) magyar, 5 (0,3%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 1498 r. k., 30 ref., 19 izr. R. k. (Szűz Mária születése) temploma 1307-ben épült gótikus stílusban, 1852-ben késő klasszicista stílusban alakították át.|Alsónyárasd (Dolné Topoľníky)Array ( [0] => Alsónyárasd [Dolné Topoľníky] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsónyárasd [Dolné Topoľníky]%' OR post_title LIKE '%[Alsónyárasd [Dolné Topoľníky]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481779 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481779 [code] => 501921 [shortcode] => [latitude] => 47.9651 [longitude] => 17.7879 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Alsónyárasd [title2011_sk] => Dolné Topoľníky [exp_title2011_hu] => Nyárasd (Alsónyárasd) [exp_title2011_sk] => Topoľníky (Dolné Topoľníky) [territorial_unit] => 2 [szid] => 371 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59c'

END

59. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370674|https://adatbank.sk/lexikon/alsopel-dolny-pial/|Község a Lévai járásban, a Garammenti-hátság K-i részén, Lévától DNy-ra. L: [1921] – 1345, ebből 1077 (80,1%) szlovák, 225 (16,7%) magyar; [2011] – 961, ebből 869 (90,4%) szlovák, 38 (4,0%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 795 (82,7%) szlovák, 46 (4,8%) magyar. V: [2011] – 807 r.k., 16 ref., 8 ev., 1 gör. kat. – A 18. sz.-ban szlovákokkal újranépesített település a 20. sz. első felében még részben magyar lakossága a sz. közepére beolvadt a helyi szlovákságba. Barokk stílusú r. k. (Urunk mennybemenetele) temploma 1720-ban épült gótikus alapokon, a Hunyady-kastélyt a 19. sz. közepén emelték klasszicista stílusban. |Alsópél (Dolný Pial)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsópél [Dolný Pial] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsópél [Dolný Pial]%' OR post_title LIKE '%[Alsópél [Dolný Pial]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15929 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59d'

END

60. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370677|https://adatbank.sk/lexikon/alsopokoragy-nizna-pokoradz/|1975-ben Rimaszombathoz csatolt község a Rimaszombati járásban, a Rima-medencében, a Rima-folyó völgyében, Rimaszombattól É-ra. L: [1921] – 349, ebből 347 (99,4%) magyar; [1970] – 291, ebből 194 (66,7%) magyar, 97 (33,3%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 316 ref., 29 r. k., 2 ev., 2 izr. – A második vh. után magyar lakosainak mintegy egyötödét áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek. Régebbi alapokon álló ref. temploma 1891-ben épült neoklasszicista stílusban.|Alsópokorágy (Nižná Pokoradz)Array ( [0] => Alsópokorágy [Nižná Pokoradz] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsópokorágy [Nižná Pokoradz]%' OR post_title LIKE '%[Alsópokorágy [Nižná Pokoradz]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 23543 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 23543 [code] => 514462 [shortcode] => RS-RS [latitude] => 48.4083 [longitude] => 20.0272 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Alsópokorágy [title2011_sk] => Nižná Pokoradz [exp_title2011_hu] => Rimaszombat (Alsópokorágy) [exp_title2011_sk] => Rimavská Sobota (Nižná Pokoradz) [territorial_unit] => 2 [szid] => 1933 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59e'

END

61. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370680|https://adatbank.sk/lexikon/alsosajo-nizna-slana/|Község a Rozsnyói járásban, a Gömör–Szepesi-érchegységben, a Sajó folyó völgyében, Rozsnyótól ÉNy-ra. L: [1921] – 711, ebből 562 (79,0%) szlovák, 106 (14,9%) magyar; [2011] – 1210, ebből 1109 szlovák (91,7%), 56 (4,6%) roma, 9 (0,7%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 1040 (86,0%) szlovák, 114 (9,4%) roma, 10 (0,8%) magyar. V: [2011] – 296 ev., 260 r. k., 27 gör kat. – Ev. temploma a 14. sz. második felében épült gótikus stílusban, 1594-ben reneszánsz, a 18. sz.-ban barokk stílusban alakították át. Határában találhatók a husziták által a 15. sz.-ban emelt Kismurány várának romjai. ~ az utolsó szlovákiai bányászfalu, ahol a mai napig fennmaradt a vasércbányászat. |Alsósajó (Nižná Slaná)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsósajó [Nižná Slaná] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsósajó [Nižná Slaná]%' OR post_title LIKE '%[Alsósajó [Nižná Slaná]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21452 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e59f'

END

62. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370683|https://adatbank.sk/lexikon/alsoszalank-nizne-slovinky/|1943- ban Szalánk (Slovinky) néven Felsőszalánkkal (Vyšné Slovinky) egyesített község az Iglói járásban, a Gömör–Szepesi-érchegység É-i részén, a Hernád folyó jobb oldali mellékvölgyében, Gölnicbányától Ny–ÉNy-ra. L: [1921] – 1472, ebből 953 (64,7%) szlovák, 115 (7,8%) német, 102 (6,9%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 636 r. k., 594 gör. kat., 174 ev., 43 ref., 20 izr. – Gör. kat. (Szt. György-) temploma 1799–1808 között épült klasszicista stílusban. Alsó- és Felsőszalánk 19. sz.-ban feltárt, s több mint száz éven át üzemelő vasércbányái a 20. sz. végére kimerültek.|Alsószalánk (Nižné Slovinky)Array ( [0] => Alsószalánk [Nižné Slovinky] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsószalánk [Nižné Slovinky]%' OR post_title LIKE '%[Alsószalánk [Nižné Slovinky]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481862 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481862 [code] => 543535 [shortcode] => [latitude] => 48.8809 [longitude] => 20.8422 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Szepesigló [district_sk] => Spišská Nová Ves [title2011_hu] => Alsószalánk [title2011_sk] => Nižné Slovinky [exp_title2011_hu] => Szalánk (Alsószalánk) [exp_title2011_sk] => Slovinky (Nižné Slovinky) [territorial_unit] => 2 [szid] => 2561 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b093d5f65a73d557e5a0'

END

63. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370686|https://adatbank.sk/lexikon/alsoszecse-dolna-sec/|Község a Lévai járásban, a Kisalföld ÉK-i részén, a Garam folyó bal partján, Lévától DNy-ra. L: [1921] – 552, ebből 527 (95,5%) magyar, 17 (3,1%) szlovák; [2011] – 417, ebből 366 (87,8%) szlovák, 38 (9,1%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 340 (81,5%) szlovák, 49 (11,8%) magyar. V: [2011] – 143 r. k., 90 ev., 17 ref., 4 gör. kat. – Nagyrészt ref. vallású magyar lakosságának túlnyomó többségét 1947-ben áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek. Ref. temploma 1784-ben épült klasszicista stílusban. |Alsószecse (Dolná Seč)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsószecse [Dolná Seč] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsószecse [Dolná Seč]%' OR post_title LIKE '%[Alsószecse [Dolná Seč]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15749 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a1'

END

64. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370689|https://adatbank.sk/lexikon/alsoszeli-dolne-saliby/|Község a Galántai járásban, a Kisalföld mátyusföldi részén, a Dudvág folyó jobb partján, Vágsellyétől DNy-ra. L: [1921] – 2349, ebből 2335 (99,4%) magyar, 12 (0,5%) szlovák; [2011] – 1933, ebből 1383 (71,5%) magyar, 530 (27,4%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 1441 (74,5%) magyar, 464 (24,0%) szlovák. V: [2011] – 828 r. k., 376 ev., 32 ref. – A második vh. után magyar lakosságának közel egyharmadát áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi, nagyrészt tótkomlósi szlovákok települtek. R. k. (Keresztelő Szt. János-) temploma 1875-ben épült eklektikus, ev. temploma 1874–78 között historizáló stílusban. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. Külterületi lakott helyeinek egy részét 1960-ban Alsóhatár néven önálló községgé szervezték. – Ir. Pukkai László (szerk.): Alsószeli község története 1217–2007 (2007); Szarka László – Tóth Károly (szerk.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. (2010) |Alsószeli (Dolné Saliby)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsószeli [Dolné Saliby] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsószeli [Dolné Saliby]%' OR post_title LIKE '%[Alsószeli [Dolné Saliby]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15824 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a2'

END

65. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370692|https://adatbank.sk/lexikon/alsoszemered-dolne-semerovce/|Község a Lévai járásban, az Ipolymenti-hátságon, az Ipoly jobb oldali mellékvölgyében, Ipolyságtól ÉNy-ra. L: [1921] – 611, ebből 522 (85,4%) magyar, 82 (13,4%) szlovák; [2011] – 542, ebből 264 (48,7%) szlovák, 212 (39,1%) magyar, 65 (12,0%) roma nemzetiségű. A: [2011] – 230 (42,4%) magyar, 195 (36,0%) roma, 115 (21,2%) szlovák. V: [2011] – 521 r. k., 10 ev., 2 ref. – A 18. sz. első felében épült barokk nemesi kúriáját később az irgalmas nővérek kolostorává alakították át, neoklasszicista stílusú r. k. (Keresztelő Szt. János-) templomát 1884-ben emelték. A 21. sz. elején 1–4. évf.-os magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett. Gazdag régészeti lelőhely, határában 1934-ben két 5. sz.-i népvándorlás kori aranybevonatú ezüstsisakot találtak.|Alsószemeréd (Dolné Semerovce)Array ( [0] => Alsószemeréd [Dolné Semerovce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsószemeréd [Dolné Semerovce]%' OR post_title LIKE '%[Alsószemeréd [Dolné Semerovce]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 15827 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 15827 [code] => 502189 [shortcode] => LV-AD [latitude] => 48.1134 [longitude] => 18.8496 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Léva [district_sk] => Levice [title2011_hu] => Alsószemeréd [title2011_sk] => Dolné Semerovce [exp_title2011_hu] => Alsószemeréd [exp_title2011_sk] => Dolné Semerovce [territorial_unit] => 1 [szid] => 1721 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a3'

END

66. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370695|https://adatbank.sk/lexikon/alsoszolos-dolny-vinodol/|1960- ban Szőlős néven Felsőszőlőssel (Horný Vinodol) egyesített község a Nyitrai járásban, a Kisalföldön, a Nyitra folyó bal partján, Verebélytől DNy-ra. L: [1921] – 770, ebből 535 (69,5%) szlovák, 220 (28,6%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 615 r. k., 124 ref., 31 izr. – A 20. sz. első felében még magyar ref. lakossága a sz. második felére nagyrészt beolvadt a helyi szlovák lakosságba. Ref. temploma 1790-ben épült klasszicista stílusban.|Alsószőlős (Dolný Vinodol)Array ( [0] => Alsószőlős [Dolný Vinodol] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsószőlős [Dolný Vinodol]%' OR post_title LIKE '%[Alsószőlős [Dolný Vinodol]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 26516 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 26516 [code] => 500917 [shortcode] => NR-SL [latitude] => 48.1796 [longitude] => 18.2090 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Nyitra [district_sk] => Nitra [title2011_hu] => Alsószőlős [title2011_sk] => Dolný Vinodol [exp_title2011_hu] => Szőlős (Alsószőlős) [exp_title2011_sk] => Vinodol (Dolný Vinodol, Dolný Sileš) [territorial_unit] => 2 [szid] => 947 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a4'

END

67. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370698|https://adatbank.sk/lexikon/alsotereny-dolne-terany/|1944-ben Terény (Terany) néven Felsőterénnyel (Horné Terany) egyesített község a Korponai járásban, az Ipolymenti-hátságon, a Selmec-patak jobb partján, Ipolyságtól É–ÉNy-ra. L: [1921] – 211, ebből 173 (82,0%) szlovák, 25 (11,8%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 117 ev., 74 r. k., 18 izr. – Ev. temploma régebbi alapokon 1810–11-ben épült klasszicista stílusban.|Alsóterény (Dolné Terany)Array ( [0] => Alsóterény [Dolné Terany] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóterény [Dolné Terany]%' OR post_title LIKE '%[Alsóterény [Dolné Terany]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 481831 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481831 [code] => 518867 [shortcode] => [latitude] => 48.1801 [longitude] => 18.8948 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Korpona [district_sk] => Krupina [title2011_hu] => Alsóterény [title2011_sk] => Dolné Terany [exp_title2011_hu] => Terény (Alsóterény) [exp_title2011_sk] => Terany (Dolné Terany) [territorial_unit] => 2 [szid] => 1773 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a5'

END

68. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370701|https://adatbank.sk/lexikon/alsotur/|1967- ben Nagytúr néven Középtúrral egyesített község a Lévai járásban, az Ipolymenti-hátság K-i peremén, a Korpona-patak bal partján, Ipolyságtól É-ra. L: [1921] – 365, ebből 305 (83,6%) magyar, 50 (13,7%) szlovák; [1961] 423, ebből 321 (75,9%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 349 r. k., 13 ev., 3 ref. – Az Ivánka-kastély a 18. sz. második felében késő barokk, kúriája a 19. sz. végén szecessziós stílusban épült.|Alsótúr -> Kistúr; Alsótúr (Dolné Turovce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsótúr ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsótúr%' OR post_title LIKE '%[Alsótúr]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 25724 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2008-03-13 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a6'

END

69. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370704|https://adatbank.sk/lexikon/alsovaly-nizne-valice/|1971-ben Vály néven Felsővállyal és Gömörmihályfalvával egyesített község a Rimaszombati járásban, a Rima-medence É-i peremén, a Vály- (Kálosa) patak völgyében, Tornaljától ÉNy-ra. L: [1921] – 265, ebből 260 (98,1%) magyar; [1970] – 245, ebből 172 (70,2%) magyar, 71 (29,0%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 131 r. k., 125 ref., 9 ev. – ~ba a második vh. utáni belső telepítések során közép-szlovákiai szlovák telepesek költöztek. A 18. sz. közepén eredetileg barokk stílusban épült Beélik-kastélyt 1843-ban empire stílusban alakították át; a klasszicista Bodon-kúriát a 19. sz. közepén építették. – Ir. B. Kovács István: Vály-völgy (1991).|Alsóvály (Nižné Valice)Array ( [0] => Alsóvály [Nižné Valice] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóvály [Nižné Valice]%' OR post_title LIKE '%[Alsóvály [Nižné Valice]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 26003 [code] => 515795 [shortcode] => RS-AV [latitude] => 48.4490 [longitude] => 20.1965 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Rimaszombat [district_sk] => Rimavská Sobota [title2011_hu] => Alsóvály [title2011_sk] => Valice [exp_title2011_hu] => Alsóvály [exp_title2011_sk] => Valice [territorial_unit] => 1 [szid] => 2415 ) ) |PÁ - |2005-04-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a7'

END

70. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370707|https://adatbank.sk/lexikon/alsovarad-dolny-tekovsky-hradok/|1944-ben Barsvárad néven Felsőváraddal egyesített község a Lévai járásban, a Kisalföld ÉK-i részén, a Garam folyó jobb partján, Lévától DNy-ra. L: [1921] – 373, ebből 298 (79,9%) magyar, 49 (13,1%) szlovák nemzetiségű. V: [1921] – 224 ref., 135 r. k., 9 ev., 2 izr. – A 13. sz. végén eredetileg gótikus stílusban épült r. k. templomát 1761-ben barokkosították. A visszavonuló német csapatok 1945 febr.-jában felrobbantották (csakúgy, mint a reformátust). Ref. temploma 1999-ben épült az elpusztult templom helyén. A falu mellett honfoglalás kori földsáncok nyomai láthatók.|Alsóvárad (Dolný Tekovský Hrádok)Array ( [0] => Alsóvárad [Dolný Tekovský Hrádok] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsóvárad [Dolný Tekovský Hrádok]%' OR post_title LIKE '%[Alsóvárad [Dolný Tekovský Hrádok]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 481842 [code] => 502847 [shortcode] => [latitude] => 48.1642 [longitude] => 18.5547 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Léva [district_sk] => Levice [title2011_hu] => Alsóvárad [title2011_sk] => Dolný Hrádok [exp_title2011_hu] => Barsvárad (Alsóvárad) [exp_title2011_sk] => Tekovský Hrádok (Dolný Hrádok) [territorial_unit] => 2 [szid] => 2052 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a8'

END

71. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370710|https://adatbank.sk/lexikon/alsozello-kiszello-male-zlievce/|Község a Nagykürtösi járásban, az Ipoly-medence K-i részén, Nagykürtöstől K–DK-re. L: [1921] – 301, ebből 256 (85,0%) szlovák, 36 (12,0%) magyar; [2011] – 291, ebből 247 (84,9%) szlovák, 10 (3,4%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 245 (84,2%) szlovák, 11 (3,8%) magyar. V: [2011] – 154 r. k., 75 ev., 4 gör. kat. – Reneszánsz stílusú ev. temploma gótikus alapokon a 17. sz.-ban, a barokk Prónay-kastély 1709-ben, a klasszicista Prónay-kúria és Ivánka-kúria a 18. sz. végén, a r. k. (Jézus szíve) kápolna 1942-ben épült. A Várhegyen későközépkori föld-fa vár maradványai láthatók. |Alsózellő; Kiszellő (Malé Zlievce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Alsózellő [1] => Kiszellő [Malé Zlievce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Alsózellő%' OR post_title LIKE '%[Alsózellő]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 20468 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5a9'

END

72. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370713|https://adatbank.sk/lexikon/altaj/|Néprajzi tájegység. A Csallóköz keleti, Altájként is emlegetett, az egykori Komárom vármegyéhez tartozó területe. Természetföldrajzi adottságainak köszönhetően és a török háborúk pusztításainak következtében nagy határú, nagy lélekszámú, halmazos települések alakultak ki a térségben. Ezen a területen gyakran kiterjedt tanyarendszer is létrejött, pl. Gúta környékén (kisalföldi tanyák). Itt először az állattenyésztés velejárójaként alakultak ki huzamosabb ott tartózkodásra alkalmas tanyák. Mivel a döntően szarvasmarha-tenyésztésből élő gútaiak állataikat az óriási határnak csak a magasabban fekvő, víz nem járta területein tudták legeltetni, gyakran előfordult, hogy a belvizek elvágták a visszatérési lehetőséget. A 19. sz. végétől, ám főleg a 20. sz. első évtizedeiben, a földművelés egyre fontosabbá válása, valamint a belterület túlnépesedése következtében egy másik jelentős kiköltözés, tanyásodási folyamat indult meg. Lényegében ettől az időtől kezdve kísérhető nyomon az ún. ártéri tanyák kialakulása is (kisalföldi tanyák). A Kis-Duna és a Vág árterében, mesterséges dombokon épített lakóházakba a szegényebb lakosok költöztek ki. Csak gyümölcstermesztéssel és halászattal foglalkoztak. E folyamatok következtében 1933-ban Gúta összlakosságának mintegy 35%-a élt tanyán. Az ártéri tanyák a második vh. után folyamatos hanyatlásnak indultak, s napjainkra gyakorlatilag teljesen fölszámolódtak. – Ir. Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza (2012); Fehérváry Magda: Parasztgazdaság a XX. sz. első felében. Gútai példa (1988).|Altáj -> Alsó-Csallóköz
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2004-06-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5aa'

END

73. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370716|https://adatbank.sk/lexikon/alternativ-oktatas/|Azon iskolák tevékenységének megnevezése, melyek pedagógiai programjai és működési keretei eltérnek a szokásostól, ily módon alternatívát kínálnak a hagyományos tömegoktatással szemben. Ide sorolhatók a teljesség igénye nélkül pl. a Waldorf-, Kolping-, Montessori-, Freinet-, Rogers-, Dalton-iskolák és pedagógiák. Szlovákiában az ~ fogalmának tartalma a kilencvenes évek második felében gyökeresen eltért a megszokottól. Az újítás, kísérletezés, új, választható módszerek tartalommal szemben a magyar nyelvoktatás alternatíváját jelentette a Slavkovská oktatási miniszterasszony idejében (1994–1998). A magyar tanítási nyelvű iskolák elszlovákosítására irányuló kormányszinten megfogalmazott törekvés volt, mellyel szemben a pedagógusok, a szülők és a diákok tömegtüntetéseken tiltakoztak. Az ~t a tiltakozásoknak köszönhetően nem sikerült bevezetni Szl. magyar tanítási nyelvű iskoláiban.|alternatív oktatás
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Oktatásügy ) |||ASzL - |2004-06-16 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5ab'

END

74. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370719|https://adatbank.sk/lexikon/alternativ-tankonyv/|Az oktatási minisztérium illetékes osztályai által jóváhagyott tankönyv, amely a hivatalos tankönyv helyett vagy azzal párhuzamosan használható iskolai tansegédeszköz. A közoktatási törvény ugyancsak lehetővé teszi, hogy az oktatásban a pedagógus felhasználjon bármilyen tankönyvet, amely összhangban van az előírt tanterv-vel. Az ~ek Szl. területén elsősorban a magyar tanítási nyelvű iskolákban és az idegen nyelvek oktatása során használatosak, és általában külföldről származnak. Az iskolák munkáját azonban megnehezíti, hogy csak a központilag engedélyezett tansegédeszközök ingyenesek, mivel csupán azok részesülnek állami támogatásban.|alternatív tankönyv
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Oktatásügy ) |||ASzL - |2007-05-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5ac'

END

75. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370722|https://adatbank.sk/lexikon/amadeho-kracany/|1940-ben ~, majd 1948-tól Egyházkarcsa néven Egyházkarcsával, Göncölkarcsával, Mórockarcsával és Pinkekarcsával egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől DNy-ra. L: [1921] – 265, ebből 265 (100%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 260 r. k., 5 izr. – Ir. Somogyi Mátyás: Karcsai olvasókönyv. Fejezetek a csallóközi Karcsa nevű falvak történetéből (1997).|Amadeho Kračany -> Amadékarcsa (Amadeho Kračany)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Amadeho Kračany ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Amadeho Kračany%' OR post_title LIKE '%[Amadeho Kračany]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 18677 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2007-04-18 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5ad'

END

76. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370725|https://adatbank.sk/lexikon/amadekarcsa-amadeho-kracany/|1940-ben ~, majd 1948-tól Egyházkarcsa néven Egyházkarcsával, Göncölkarcsával, Mórockarcsával és Pinkekarcsával egyesített község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz központi részén, Dunaszerdahelytől DNy-ra. L: [1921] – 265, ebből 265 (100%) magyar nemzetiségű. V: [1921] – 260 r. k., 5 izr. – Ir. Somogyi Mátyás: Karcsai olvasókönyv. Fejezetek a csallóközi Karcsa nevű falvak történetéből (1997).|Amadékarcsa (Amadeho Kračany)Array ( [0] => Amadékarcsa [Amadeho Kračany] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Amadékarcsa [Amadeho Kračany]%' OR post_title LIKE '%[Amadékarcsa [Amadeho Kračany]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 18677 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18677 [code] => 501697 [shortcode] => [latitude] => 47.9641 [longitude] => 17.5760 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Amadekarcsa [title2011_sk] => Amadeho Kračany [exp_title2011_hu] => Egyházkarcsa (Amadekarcsa) [exp_title2011_sk] => Kostolné Kračany (Amadeho Kračany) [territorial_unit] => 2 [szid] => 352 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5ae'

END

77. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370731|https://adatbank.sk/lexikon/amerikasok/|Elsősorban a 19. sz. utolsó évtizedeitől nagyjából az első vh.-ig kereseti lehetőség végett a tengerentúlra (főleg az USA-ba, ill. Kanadába) kivándorló, majd onnan néhány év múlva hazatérők megnevezése. D-Szl. szegényebb térségeit érintette (Gömör, Abaúj-Torna, Ung-vidék, Bodrogköz). Az ~ a tengerentúlon megkeresett és megtakarított pénzből földeket, modern mezőgazdasági gépeket vásároltak, jelentősebb lakóházakat építettek. Az Ung-vidék ekkor épült jellegzetes amerikás házai L-alakúak és tornácosak, ami az adott településen belül presztízsnövekedést jelentett (migráció).|amerikások
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2007-06-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5af'

END

78. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370734|https://adatbank.sk/lexikon/andod-andovce/|Község az Érsekújvári járásban, a Kisalföldön, a Vág és a Nyitra folyó folyása között, Érsekújvártól Ny-ra. L: [1921] – 1109, ebből 1062 (95,8%) magyar, 45 (4,1%) szlovák; [2011] – 1358, ebből 714 (52,6%) magyar, 548 (40,4%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 786 (57,9%) magyar, 473 (34,8%) szlovák. V: [2011] – 976 r. k., 40 ev., 19 ref. – A második vh. után magyar lakosságának közel egyharmadát áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek. R. k. (Szt. Rozália-) temploma 1858-ban épült késő klasszicista stílusban, 1910-ben neogótikus stílusban alakították át, a templom előtti téren áll az ~i születésű Czuczor Gergely 1998-ban felavatott mellszobra. A költő emlékének ápolása és a Czuczor Gergely-díj odaítélése céljával 2000-ben alakult meg az Andódi Czuczor Gergely Társaság, 2002-ben nyílt meg a Czuczor Gergely Múzeum. – Ir. Vágvölgyi Szilárd: Cergát-parti tűnődések. Andód keletkezése és fejlődése (1998).|Andód (Andovce)Array ( [0] => Andód [Andovce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Andód [Andovce]%' OR post_title LIKE '%[Andód [Andovce]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 13742 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 13742 [code] => 503029 [shortcode] => NZ-AN [latitude] => 47.9939 [longitude] => 18.1066 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Érsekújvár [district_sk] => Nové Zámky [title2011_hu] => Andód [title2011_sk] => Andovce [exp_title2011_hu] => Andód [exp_title2011_sk] => Andovce [territorial_unit] => 1 [szid] => 932 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5b0'

END

79. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370737|https://adatbank.sk/lexikon/andovce/|Község az Érsekújvári járásban, a Kisalföldön, a Vág és a Nyitra folyó folyása között, Érsekújvártól Ny-ra. L: [1921] – 1109, ebből 1062 (95,8%) magyar, 45 (4,1%) szlovák; [2011] – 1358, ebből 714 (52,6%) magyar, 548 (40,4%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 786 (57,9%) magyar, 473 (34,8%) szlovák. V: [2011] – 976 r. k., 40 ev., 19 ref. – A második vh. után magyar lakosságának közel egyharmadát áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi szlovákok települtek. R. k. (Szt. Rozália-) temploma 1858-ban épült késő klasszicista stílusban, 1910-ben neogótikus stílusban alakították át, a templom előtti téren áll az ~i születésű Czuczor Gergely 1998-ban felavatott mellszobra. A költő emlékének ápolása és a Czuczor Gergely-díj odaítélése céljával 2000-ben alakult meg az Andódi Czuczor Gergely Társaság, 2002-ben nyílt meg a Czuczor Gergely Múzeum. – Ir. Vágvölgyi Szilárd: Cergát-parti tűnődések. Andód keletkezése és fejlődése (1998).|Andovce -> Andód (Andovce)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Andovce ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Andovce%' OR post_title LIKE '%[Andovce]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 13742 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2007-04-18 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5b1'

END

80. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370740|https://adatbank.sk/lexikon/andras-karoly/|(* 1917. aug. 20. Felsőlászlófalva, † 2004. júl. 9. München, [Németország]) Újságíró, lapszerkesztő, politológus. Kassán érettségizett, 1938–1941 között Prágában és Budapesten magyar–francia–szlavisztikai egyetemi tanulmányokat folytatott. Az Új Élet c. hetilap vezető szerkesztője volt (1939–1944). 1945-ben emigrált. 1951- ig Ausztriában, 1951–1956 között az USA-ban élt, 1957-ben Münchenben telepedett le. 1951-től a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa. Főleg a szlovákiai magyar kisebbség kérdéseivel és Eduard Beneš politikájával foglalkozott.|András KárolyArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 26960 [code] => 521027 [shortcode] => [latitude] => 49.0390 [longitude] => 21.8903 [region_hu] => Eperjesi kerület [region_sk] => Prešovský kraj [district_hu] => Homonna [district_sk] => Humenné [title2011_hu] => Felsőlászlófalva [title2011_sk] => Vyšné Ladičkovce [exp_title2011_hu] => Felsőlászlófalva [exp_title2011_sk] => Vyšné Ladičkovce [territorial_unit] => 1 [szid] => 2655 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5b2'

END

81. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370743|https://adatbank.sk/lexikon/andrasy-tibor/|(* 1932. máj. 29. Tornalja) Grafikus, festő. 1953-ben érettségizett a pozsonyi Iparművészeti Középiskolában; 1953–1959-ben a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola grafikai és könyvillusztrátori szakán tanult. 1970 óta Somorján él. 1959-ben a lipcsei nemzetközi könyvkiállításon aranyérmet nyert.|Andrásy TiborArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 25403 [code] => 515612 [shortcode] => RA-TO [latitude] => 48.4224 [longitude] => 20.3235 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Nagyrőce [district_sk] => Revúca [title2011_hu] => Tornalja [title2011_sk] => Tornaľa [exp_title2011_hu] => Tornalja [exp_title2011_sk] => Tornaľa [territorial_unit] => 1 [szid] => 2414 ) [1] => Array ( [id] => 24863 [code] => 501905 [shortcode] => DS-SO [latitude] => 48.0281 [longitude] => 17.3087 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Somorja [title2011_sk] => Šamorín [exp_title2011_hu] => Somorja [exp_title2011_sk] => Šamorín [territorial_unit] => 1 [szid] => 454 ) ) |KKK - |2004-01-15 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5b3'

END

82. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370746|https://adatbank.sk/lexikon/andreanszky-istvan/|(* 1911. jún. 17. Mezőlaborc, † 1989. okt. 12. Brüsszel) Újságíró, lapszerkesztő. Sárospatakon érettségizett, s már diákként verseket közölt Kassák Lajos Munka c. folyóiratában. Kommunista szervezkedés vádjával kétszer is letartóztatták, emiatt 1934 szeptemberében Csehszlovákiába emigrált. Írásai a Magyar Újságban és a Csehszlovákiai Népszavában jelentek meg. A második világháború idején Budapesten újságíró; 1945 után fontos politikai tisztségeket viselt. 1948-ban Belgiumba emigrált.|Andreánszky István
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) |||LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b094d5f65a73d557e5b4'

END

83. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370749|https://adatbank.sk/lexikon/angermayer-karoly/|(* 1877. márc. 9. Pozsony, † 1938. máj. 18. Pozsony) Lapkiadó, szerkesztő, nyomdatulajdonos. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban és Lipcsében végezte. 1918–1938 között pozsonyi lapok főszerkesztője, ill. kiadója (Magyar Újság, Képes Világ, Pressburger Zeitung stb.), elnöke a Szlovenszkói és Podkarpatszkáruszi Nyomdatulajdonosok Grémiumai Országos Szövetségének.|Angermayer KárolyArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5b5'

END

84. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370752|https://adatbank.sk/lexikon/angyal-bela/|(* 1958. máj. 22. Gúta) Néprajzi gyűjtő, hely- és politikatörténeti szakíró. A komáromi magyar tanítási nyelvű gimnáziumban érettségizett (1977), majd a prágai Cseh Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki oklevelet. Képesítésének megfelelően először több gútai és komáromi vállalatnál is dolgozott, majd különféle társadalmi-politikai posztokat töltött be (Gúta alpolgármestere 1994–1998; a Kormányhivatal Kisebbségi Osztályának vezetője 1999–2000; a Szlovák Mezőgazdasági Minisztérium hivatalvezetője 2002–2005; a Közbeszerzési Hivatal vezetője 2005–2010). Írásai hazai és magyarországi szaklapokban, évkönyvekben jelennek meg. – Fm. Gúta és környéke 1848–1849-ben (1997); Gúta 1945–1949 (1997); Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938 (2002); Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936 (2004); Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza (2012).|Angyal BélaArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18467 [code] => 501204 [shortcode] => KN-GU [latitude] => 47.9149 [longitude] => 17.9991 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Komárom [district_sk] => Komárno [title2011_hu] => Gúta [title2011_sk] => Kolárovo [exp_title2011_hu] => Gúta [exp_title2011_sk] => Kolárovo [territorial_unit] => 1 [szid] => 119 ) ) |LJ - |2004-06-21 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5b6'

END

85. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370755|https://adatbank.sk/lexikon/angyal-geza/|(* 1888. dec. 24. Körmöcbánya, † 1956. nov. 23. Körmöcbánya) Festő, grafikus. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult 1906–1911 között, majd 1914–1919 között Besztercebányán tanított. Ezután élete végéig Körmöcbányán élt. Alapító tagja a besztercebányai Szlovenszkói Képzőművészek Egyesületének, tagja a Kunstvereinnek, a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságnak, a kassai Kazinczy Társaságnak, a párizsi Société Nationale des Beaux Arts társaságnak. Több nyugat-európai országban járt tanulmányúton. – Ir. Ferdinandy Alina: Angyal (mon., 1950); Kubičková K.: Gejza Angyal 1888–1956 (katalógus, tan., 1973).|Angyal GézaArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 19073 [code] => 516970 [shortcode] => [latitude] => 48.7055 [longitude] => 18.9156 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Garamszentkereszt [district_sk] => Žiar nad Hronom [title2011_hu] => Körmöcbánya [title2011_sk] => Kremnica [exp_title2011_hu] => Körmöcbánya [exp_title2011_sk] => Kremnica [territorial_unit] => 1 [szid] => 1066 ) ) |KKK - |2004-01-15 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5b7'

END

86. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370758|https://adatbank.sk/lexikon/angyel-miklos/|(* 1925. okt. 28. Nyitra † 2007. jún. 7. Udvard) Néprajzi, helytörténeti író. Érsekújváron érettségizett (1944), majd vasutas lett (1944–1945). Később a Fűszerpaprika Szövetkezet, ennek államosítása után az érsekújvári konzervgyár tisztviselője, ill. igazgatója. 1963-ban diplomát szerzett a prágai Vegyipari Egyetemen. 1986-tól nyugdíjas. Lakóhelye, Udvard község múltjával és néprajzával ezt követően kezdett foglalkozni. Fm: Udvard múltja és jelene (1993); Udvard nevezetességei (1994).|Angyel MiklósArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 21320 [code] => 500011 [shortcode] => NR-NY [latitude] => 48.3138 [longitude] => 18.0879 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Nyitra [district_sk] => Nitra [title2011_hu] => Nyitra [title2011_sk] => Nitra [exp_title2011_hu] => Nyitra [exp_title2011_sk] => Nitra [territorial_unit] => 1 [szid] => 687 ) [1] => Array ( [id] => 16268 [code] => 503177 [shortcode] => NZ-UD [latitude] => 47.9935 [longitude] => 18.2639 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Érsekújvár [district_sk] => Nové Zámky [title2011_hu] => Udvard [title2011_sk] => Dvory nad Žitavou [exp_title2011_hu] => Udvard [exp_title2011_sk] => Dvory nad Žitavou [territorial_unit] => 1 [szid] => 592 ) ) |LJ - |2005-03-18 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5b8'

END

87. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370761|https://adatbank.sk/lexikon/antal-sandor/|(* 1882. nov. 28. Nagyvárad, † 1944. koncentrációs tábor) Költő, író, szerkesztő, műfordító, publicista, szerkesztő, képzőművészeti szak- és tankönyvíró, szobrász. Jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott Budapesten 1902–1903 között, majd szobrászatot is tanult. 1904-től a Nagyváradi Napló szerkesztője volt, majd 1908 és 1913 között Németországban és Skandináviában élt.  1913-tól ismét Nagyváradra kerül, sajtó alá rendezte és előszóval látta el a A Holnap című irodalmi antológia első kötetét 1908-ban. 1917-ben a Váradi Hét szerkesztője volt, 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Újság munkatársa. A tanácshatalom bukása után Pozsonyba menekült. 1920-tól a Bécsi Magyar Újság pozsonyi szerkesztője, 1921-től a Nemzeti Kisebbségek főszerkesztője. Munkatársa A Reggelnek, A Napnak. 1923-tól 1938-ig a pozsonyi Népújság főszerkesztője lett. 1942-ben írás jelent meg róla egy német nyelvű helyi lapban, és ezután a németek a családjával együtt elhurcolták. Sokat fordított svédből, például Selma Lagerlöf regényeit és August Strindberg több munkáját. Írásai a második világháború előtt budapesti lapokban (Népszava, Szocializmus, Világ) jelentek meg, s ezekben elsősorban a szocialista szellemiségű irodalommal foglalkozott. – Fm. Mozaik (elb., 1904); Akik ma élnek (v., 1905); A trondhejmi herceg kíséretében (r., 1913); Jorru története (elb., 1913); A mester (színmű, 1914); A magyar zsidóság jövendője (esszé, 1917); A csudálatos szemű katona (elb., 1917); Garabonciás ének (v., 1924); A mai rajztanítás tanmenete (tankönyv,  1928); Betűstílus (tankönyv, 1930). – Ir. Csanda Sándor: Első nemzedék (tan., 1968, 1982); Fónod Zoltán: Üzenet (mon., 1993, 2002); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 19181995. (1997); A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 19182004. (2004).  

.

|Antal SándorArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |LT - |2004-05-06 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5b9'

END

88. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370764|https://adatbank.sk/lexikon/antalffy-miklos/|(* 1878. máj. 19. Kassa, † 1946. jún. 2. Pozsony) Tanár, karmester, zeneszerző. Budapesten klasszikafilológiát, ill. zeneszerzést és éneklést tanult. 1901-től a pozsonyi magyar gimnázium tanára, 1921–1946 között a pozsonyi jezsuita templom Salvator énekkarának karnagya volt. Kritikákat, recenziókat írt, egyházi zeneművei kéziratban maradtak. A pozsonyi jezsuita templomban emléktáblája van.|Antalffy VilmosArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 18737 [code] => 599981 [shortcode] => KE [latitude] => 48.7210 [longitude] => 21.2557 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Kassa város [district_sk] => Košice mesto [title2011_hu] => Kassa [title2011_sk] => Košice [exp_title2011_hu] => Kassa [exp_title2011_sk] => Košice [territorial_unit] => 1 [szid] => 2734 ) [1] => Array ( [id] => 14480 [code] => 582000 [shortcode] => [latitude] => 48.1427 [longitude] => 17.1081 [region_hu] => Pozsonyi kerület [region_sk] => Bratislavský kraj [district_hu] => Pozsony város [district_sk] => Bratislava mesto [title2011_hu] => Pozsony [title2011_sk] => Bratislava [exp_title2011_hu] => Pozsony [exp_title2011_sk] => Bratislava [territorial_unit] => 1 [szid] => 1 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5ba'

END

89. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370767|https://adatbank.sk/lexikon/antologiak-19181989/|A szépirod. antológiák többsége a szlovákiai magyar líra vagy próza java terméséről nyújt áttekintést, más részük pedig csoportosan jelentkezőket, a leggyakrabban egy-egy új írói nemzedéket mutat be, s vitát kiváltva élénkíti az irodalmi életet. – Lírai antológia Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból (1926). Szerk.: Sziklay Ferenc. A csehszlovákiai magyar költészet első összefoglaló antológiája; 26 költőt mutat be. A legtöbb verssel (20) Mécs László szerepel, Győry Dezsőnek 13, Komlós Aladárnak és Márai Sándornak 6-6 verse jelent meg benne. – Nyitott könyv. Prágai magyar költők antológiája (1930). Az Új Munka Társaság kiadásában jelent meg Dzurányi László rövid előszavával. Négy, ekkor főként a Prágai Magyar Hírlapban publikáló költő (Darvas János, Győry Dezső, Szemes Erzsi, Vozári Dezső) verseiből közöl válogatást. – Hegyvidéki bokréta. A szlovenszkói és ruszinszkói magyar írók prózai antológiája (1934). Összeállította: ifj. Wallentinyi Samu. – Szlovenszkói magyar elbeszélők (1935). A szlovákiai magyar irodalmat bemutató tízkötetes sorozat részeként jelent meg. Szvatkó Pál írt hozzá a szlovákiai magyar irodalom értékelésében új szempontokat felvető előszót. – Szlovenszkói magyar írók antológiája I-IV (1936–1937). A két vh. közötti szlovákiai magyar irodalom legterjedelmesebb antológiája. Összeállította: Dallos István és Mártonvölgyi László. – Új magyar líra. A szlovenszkói és kárpátaljai magyar költők lírai antológiája 1919–1936 (1937). Szerk.: Wallentinyi Samu. Szalatnai Rezső A szlovenszkói magyar líra címmel tartalmas tanulmányt írt hozzá. – Tátra almanach. Szlovenszkói városképek (1938). Szerk. és előszó: Tamás Mihály. A bevezető esszét Szlovenszkói városok címmel Szvatkó Pál írta. Öt eredeti művelődéstörténeti és szociográfiai jellegű tanulmányt közöl. – Szlovákiai magyar írók antológiája (1942). A szerkesztő neve nincs feltüntetve, de a kurta előszóból kitűnik, hogy Pozsonyban állították össze az 1938 után Szlovákiában maradt írók bemutatására. – Új hajtások. Szlovákiai magyar írók és költők antológiája (1953). Az 1948 után feltűnt fiatal írók, újságírók verseinek és prózai írásainak gyűjteménye. – Három fiatal költő (1954). Ozsvald Árpád, Török Elemér és Veres János verseit tartalmazza. – Megalkuvás nélkül (1954). Válogatás az első Csehszlovák Köztársaság haladó szellemű magyar íróinak munkáiból. Összeállította, az előszót és az életrajzi jegyzeteket írta: Szűcs Béla . – Fiatal szlovákiai magyar költők (1958). Válogatta és a bevezetőt írta Turczel Lajos. A kötet a „nyolcak” antológiájaként vált nevezetessé, lényegében az ötvenes évek közepétől fellépő költők (Cselényi László, Fecsó Pál, Gyüre Lajos, Kulcsár Tibor, Zs. Nagy Lajos, Petrik József, Simkó Tibor, Tőzsér Árpád) együttes jelentkezése volt. – Szlovákiai magyar elbeszélők (1961). Válogatta és a bevezetőt írta: Turczel Lajos. Az összeállító a szlovákiai magyar novellairodalom akkori állapotáról kívánt áttekintést nyújtani. – Szélkiáltó. Csehszlovákiai magyar költők antológiája (1966). A válogató Koncsol László neve nincs feltüntetve. Tizennégy költő verseiből közöl válogatást. – Örökség. Válogatás az első köztársaság magyar novelláiból (1968). Válogatta és a bevezetőt írta: Turczel Lajos. A kötet az adott időszak novellatermésének javából válogat. – Egyszemű éjszaka. Fiatal szlovákiai magyar költők (1970). Összeállította és az előszót írta: Tőzsér Árpád. A sok vitát kiváltó antológia az Irodalmi Szemle Vetés c. rovatában feltűnt költők verseit tartalmazza. – Fekete szél. Fiatal szlovákiai magyar prózaírók antológiája (1972). Válogatta és az előszót írta: Duba Gyula. – Az éhség legendája (1975). Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta: Turczel Lajos. A két vh. közötti csehszlovákiai magyar „valóságirodalmat” mutatja be. – Jelenlét (1979). Válogatás a felszabadulás utáni szlovákiai magyar líra terméséből. Összeállította: Fónod Zoltán és Zalabai Zsigmond ; az előszót Fónod Zoltán írta. – Megközelítés. Fiatal szlovákiai magyar költők és képzőművészek antológiája (1980). Összeállította: Tóth László és Kulcsár Ferenc, az előszót Tóth László írta. A hetvenes évek második felében feltűnt fiatal lírikusok antológiája. – Szlovenszkói vásár (1980). Összeállította és az előszót írta: Turczel Lajos. Válogatás a két vh. közötti szlovákiai magyar irodalom legjobb elbeszéléseiből. – Rejtett ösvény (1980). Válogatás a két vh. közötti lírából. Összeállította és az előszót írta: Varga Imre. – Családi krónika (1981). Összeállította és az utószót írta Zalabai Zsigmond. – Mužný vek (1981). Szlovákiai magyar költők antológiája; válogatta és fordította: Vojtech Kondrót, az előszót Ľubomír Feldek írta. – Szép Angéla háza (1984). Az első köztársaság magyar kisregényeiből válogatta és az előszót írta: Turczel Lajos. – Ének az éjben (1986). A szlovák államban született magyar elbeszélésekből, versekből és tanulmányokból, esszékből válogatta Turczel Lajos. – Próbaút (1986). Az újabb írónemzedék írásait bemutató, a Főnix Füzetek sorozatban megjelent vers- és prózai antológia. Válogatta: Balla Kálmán és Grendel Lajos.|antológiák 1918–1989
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Egyéb ) |||CsG - |2006-06-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5bb'

END

90. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370770|https://adatbank.sk/lexikon/antologiak-1989-utan/|A szabadság szomorúsága. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1980–1988 (1990). Szerk.: Fazekas József, Tóth Károly. Utószó és életrajzi adatok: Fazekas József. A kötet a „szlovákiai magyar novella” sokféleségét kívánja bemutatni, egyrészt a historikus létélmény, másrészt a „belső” megélésű novellák besorolásával. A kötet szerzői: Dobos László, Duba Gyula, Fülöp Antal, Gál Sándor, Grendel Lajos, Márai Sándor, Mács József, Rácz Olivér, Talamon Alfonz, Vajkai Miklós. – Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei (1990). Szerk.: Balla Kálmán, Karsay Katalin. Utószó: Balla Kálmán. A kötet Szabó Gyula rajzaival jelent meg. Az antológia az összeállítók szerint „nem a költők, a versek antológiája”. Az antológia szerzői: Bábi Tibor, Barak László, Bárczi István, Batta György, Berkó Sándor, Bettes István, Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Farkas Jenő, Farnbauer Gábor, Fellinger Károly, Finta László, Forbáth Imre, Földes Sándor, Gál Sándor, Győry Dezső, Gyurcsó István, Hizsnyai Zoltán, Hodossy Gyula, Juhász R. József , Kendi Mária, Keszeli Ferenc, Kmeczkó Mihály, Kövesdi Károly, Krausz Tivadar, Kulcsár Ferenc, Kulcsár Tibor, L. Gály Olga, M. Csepécz Szilvia, Mihályi Ödön, Mikola Anikó, Monoszlóy Dezső, Ozsvald Árpád, Petrik József, Rácz Olivér, Ravasz József, Sáfáry László, Simkó Tibor, Soóky László, Szabó Gyula, Szenes Erzsi, Szitási Ferenc , Tamás Lajos, Tóth Elemér, Tóth László, Török Elemér, Tőzsér Árpád, Varga Erzsébet, Varga Imre, Veres János, Vozári Dezső, Zs. Nagy Lajos. – „Mint fészkéből kizavart madár...” (1990). Szerk.: Molnár Imre , Tóth László. A kötet a hontalanság éveinek irodalmát mutatja be. Az 1945–1949-es években írt versek, naplójegyzetek és levélrészletek érzékeltetik a csehszlovákiai magyarság tragédiáját. Utószó: az összeállítók. – Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1919–1989 (1990). Válogatta, az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta: Tóth László. A kötet szerzői: Antal Sándor, Ásgúthy Erzsébet, Bábi Tibor, Balla Kálmán, Barak László, Bárczi István, Batta György, Berkó Sándor, Bettes István, Cselényi László, Csontos Vilmos, Csulák Mihály, Darvas János, Dénes György, Farnbauer Gábor, Forbáth Imre, Földes Sándor, Gál Sándor, Győry Dezső, Gyurcsó István, Hizsnyai Zoltán, Holbay László, Jarnó József, Juhász Árpád, Juhász R. József, Keszeli Ferenc, Komlós Aladár, Koncsol László, Környei Elek, Kövesdi Károly, Kövesdi László, Krausz Tivadar, Kudlák Lajos, Kulcsár Ferenc, Márai Sándor, Mécs László, Merényi Gyula, Mihályi Ödön, Mikola Anikó, Monoszlóy Dezső, Morvay Gyula, Zs. Nagy Lajos, Ozsvald Árpád, Ölvedi László, Páll Miklós, Palotai Boris, Wimberger Anna, Rácz Olivér, Sáfáry László, Sebesi Ernő, Simkó Tibor, Hunčík Péter, Soóky László, Szabó Béla, Szabó Gyula, Szenes Erzsi, Tamás Lajos, Tóth Elemér, Tóth László, Tőzsér Árpád, Urr Ida , Varga Imre, Veres János, Vozári Dezső.– Tudósítás egy ország elvesztéséről. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1919–1989 (1992). Válogatta, az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta: Tóth László. Az előbbinek prózai párja. A kötet szerzői: Ásgúthy Erzsébet, Bányai Pál, Barak László, Bereck József, Dallos István, Darkó István, Dávid Teréz, Dobos László, Duba Gyula, Egri Viktor, Farkas István, Fülöp Antal, Gál Sándor, Grendel Lajos, Hogya György, N. Jaczkó Olga, Jankó Zoltán, Kaczér Illés, L. Kiss Ibolya, Kovács Endre, Kovács Magda, Lányi Menyhért, Lehocky Teréz, Mács József, Márai Sándor, Mihályi Ödön, Monoszlóy Dezső, Neubauer Pál, Páll Miklós, Palotai Boris, Pálovics László, Pozsonyi Anna, Rácz Olivér, Sebesi Ernő, Sellyei József, Soóky László, Szenes Piroska, Szombathy Viktor, Talamon Alfonz, Tamás Mihály, Tichy Kálmán, Tichy Lajos, Vajkai Miklós. – Piknik a Szaharában. Fiatal írók antológiája (1993). Szerk.: Kulcsár Ferenc. A rövidprózák és elbeszélések szerzői: Czakó József, Fábián Nóra, Győry Attila, Hajdú István , Hajtman Béla, Mórocz Mária, Pálovics László, N. Tóth Anikó. – Nyugtalan indák. Fiatal költők antológiája (1993). Szerk.: Kulcsár Ferenc. Az előbbi antológia lírai párja. Szerzői: Bolemant László, Csehy Zoltán, Fehér Sándor, Gyetvai Zoltán, Lukács Zsolt, Mészáros Ottó, Motesiczky Gábor, Z. Németh István, Patus János, A. Szabó László, Szarka Tamás, Szászi Zoltán , Szűcs Enikő , Zalaba Zsuzsa . – Iródia 1983–1993 (1993). Összeállította: Hodossy Gyula, Kulcsár Ferenc. Költészet, próza, esszé, tanulmány, kritika és az Iródia-mozgalom (1983–1986) néhány éves tevékenységét felölelő dokumentumok találhatók a kötetben. Az antológia lényegében az Iródia-nemzedék fejlődésrajzát is elénk tárja. A kötet az Iródiaról szóló kritikákkal, a vele kapcsolatos dokumentumokkal és bibliográfiával zárul. Előszó: Grendel Lajos. Az antológia szerzői: Bolemant László, Czakó József, Czíria Attila, Csáky Pál, Csanda Gábor, M. Csepécz Szilvia, Csóka Tibor, Farnbauer Gábor, Fellinger Károly, Ferenczi Margit, Hajdú István, Hizsnyai Zoltán, Hodossy Gyula, Hogya György, Juhász R. József, Krausz Tivadar, Lékó István, Mészáros Ottó, Mihályi Molnár László , F. Mráz Olga, Z. Németh István, Pálovics László, Papp Imre, Patus János, Ravasz József, Simon Attila, A. Szabó László, Szászi Zoltán, Szentandrási Tibor, Talamon Alfonz, N. Tóth Anikó, Tóth Károly, Vörös Péter , Zsemberi Etelka. – Kapufa a Parnasszuson (1993). Válogatta: Bettes István. Anyagát az Ifiben megjelent versekből válogatta az összeállító. Előszó: Bettes István. Az Új Főnix Füzetek első köteteként megjelent kiadvány szerzői: Ardamica Zorán, Bott Mária, Czikora Ágnes, Cúth Artúr, Csehy Zoltán, Csütörtöki László, Drenka Gábor, D. Tok Ernő, Ferenczi Norbert, Geiszler Norbert, Hajtman Béla, Harcsa László, Héger Mária, Hornyák Tünde, Juhász Katalin, Korpás Árpád, Madarász Róbert, Mizser Attila , Németh Zoltán, Őrs Babett, Pénzes Tímea , Polgár Anikó, Prékop Mária, Rédey Péter, Sándor Renáta, Sélley Hudina Zsolt, Stubnik Zsuzsa, Szászi Zoltán, Szűcs Enikő, Vankó Attila , Zalaba Zsuzsa. – Kapun kívül. Határon túli magyar írók antológiája. Erdélyi, felvidéki, vajdasági magyar írók antológiája (1993). Szerkesztette (többek közt): Grendel Lajos. Szerzői (többek közt): Fábián Nóra, Grendel Lajos, Győry Attila, Hogya György, Mórocz Mária, Talamon Alfonz. – Magyar jeremiád (1995). Visszaemlékezések, versek, dokumentumok a deportálásról és a kitelepítésről 1946–1948. Összeállította: Zalabai Zsigmond. A dokumentumokat válogatta: Szilvássy József. Bevezető: Janics Kálmán. Szerzői: Balogh László, Budai Béla, Czímer Péter, Csenky Lajos, Duba Lajos, Gunda Klára, id. Klebecska István, Mészáros Sándor, Nagy Béla, Viczén István. – Tölgyerdőre épült város. Felföldi tájak, városok (1996). Válogatta és összeállította Filep Tamás Gusztáv és Szőke Edit. Utószó: Filep Tamás Gusztáv. Esszék, tárcanovellák. Az antológia szerzői: Aradi Zsolt, Borsody István, Dobossy László, Erdélyi Pál, Illés Endre, Jócsik Lajos, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Passuth László, Peéry Rezső, Schöpflin Aladár, Simándy Pál, Cs. Szabó László, Szalatnai Rezső, Szitnyai Zoltán, Szombathy Viktor, Szvatkó Pál, Tichy Kálmán, Vájlok Sándor. – Irodalom és magyarság. Szöveggyűjtemény a (cseh)-szlovákiai magyar irodalomból 1918–1945 (1997). Szerk.: Kovács László, Tóth László. Középiskolások számára készült szöveggyűjtemény bevezetővel, kislexikonnal kiegészítve; a kötet szerkesztői a korral kapcsolatos, 1945 utáni fontosabb irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat és antológiákat is feltüntetik. Kiadói jegyzet tájékoztat a forrásművek lelőhelyeiről; a kötetet helységnévjegyzékkel is kiegészítették. A szemelvények szerzői: Antal Sándor, Darkó István, Egri Viktor, Fábry Zoltán, Forbáth Imre, Győry Dezső, Jócsik Lajos, L. Kiss Ibolya, Környei Elek, Mécs László, Mihályi Ödön, Neubauer Pál, Peéry Rezső, Pozsonyi Anna, Sáfáry László, Szalatnai Rezső, Szenes Erzsi, Szenes Piroska, Szombathy Viktor, Szvatkó Pál, Tamás Mihály, Vozári Dezső. – Angyalzsugor. A Pegazus-nemzedék antológiája (1997). Az 1991-től szerveződő, középiskolás fiatalok alkotta Pegazus Társaság tagjainak antológiája. Összeállította: Balázs F. Attila. A kötet szerzői: Árendás Ildikó, Baranyai Szilvia, Bede Csilla, Chinorai Edit, Csehy Zoltán, Fehér Kriszta, Ferenczi Norbert, Haris Éva, Juhász Katalin, Kantár Csaba , Kasagranda Hedvig, Lelkes Judit, Lőrincz László, Méry Mária, Mizser Attila, Németh Zoltán, Öllős Edit, Pénzes Tímea, Polgár Anikó, Pollágh Péter, Rohály János, Sélley Hudina Zsolt, Száraz Dénes, Szeles Annamária. – Magyar szárnyvonalak. Határon túli prózaírók antológiája (1999). Szlovákiai, ukrajnai, romániai, valamint szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar szerzők prózái; a szlovákiai részt Filep Gusztáv Tamás szerkesztette és válogatta. Ennek szerzői: Darkó István, Dobos László, Ébert Tibor, Fábián Nóra, Grendel Lajos, Hogya György, Jócsik Lajos, Márai Sándor, Monoszlóy Dezső, Peéry Rezső, Pozsonyi Anna, Szalatnai Rezső, Tamás Mihály, Vajkai Miklós. Előszó: Pomogáts Béla. – Gömöri antológia (2000). Gömöri származású szerzők prózái, versei. Előszó: Németh Zoltán. Az antológia szerzői: Bárczi István, Batta György, Bettes István, Czakó József, Cselényi László, Dénes György, Dusza István, Hajdú István, Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin, (Gömöri) Kovács István, Kovács Magda, Kövesdi Károly, Krausz Tivadar, Mács József, Szászi Zoltán, Tóth Elemér, Tőzsér Árpád, Veres János. – Noék az Ararát tetején. A hetvenévesek antológiája (2000). Szerk.: Duba Gyula. Bevezető: Tőzsér Árpád. A jegyzet szerint „az antológia kiadásával a pozsonyi Madách-Posonium Könyvkiadó tiszteleg a hetvenéves Dobos László, Fónod Zoltán, Szeberényi Zoltán és Török Elemér szlovákiai magyar írók előtt, akik ebben az évben töltik be életük hetvenedik esztendejét”. Emlékezik a kötet a „harmincasok nemzedékéhez” tartozó Veres Jánosra is. Az ünnepeltek egy-egy tanulmánnyal, pályaképpel, verssel szerepelnek a kötetben, a barátok, írótársak (Alabán Ferenc, Gál Sándor, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Zs. Nagy Lajos, Zalabai Zsigmond) értékelő, tisztelgő szavakkal-sorokkal köszöntik a sorstársakat. Utószó: Németh Zoltán. – ArtFALatok (2001). A kötet a Kapufa a Parnasszuson szabad folytatása: anyagát az Ifi folyóirat Art-fal rovatában megjelent versekből/prózákból válogatta az összeállító: Juhász Katalin. Szerzők: Adamcsek Csaba, Borbély Borisz, Csizmadia Gabriella, Dóczi Gábor, Farkas Norbert, Jakubecz Soma László, László Krisztián, Lengyel T. Tamás, Nagy Ilona, Szarka Szilvia. Illusztrációk: Cselényi Árpád. – Kor/szak/határok. (2002). Tanulmányok. Szerk.: Benyovszky Krisztián és Keserű József. A Sambucus Irodalomtudományi Társaság tagjainak antológiája. Szerzői: Bárczi Zsófia, Beke Zsolt, Benyovszky Krisztián, Csehy Zoltán, Keserű József, Kocur László, Németh Zoltán, Polgár Anikó, Vida Gergely . A szerkesztők előszavával. – Pf. 2002. Fiatal prózaírók antológiája (2002). Felelős szerk.: Haraszti Mária. Szerzői: Bárczi Zsófia, Buchlovics Péter, Csizmadia Gabriella, Emm Zirig Árpád, Fehér Kriszta, Kantár Csaba, Kozsár Zsuzsanna , Lacza Gergely, Pénzes Tímea, Szűcs Enikő. – 1111–Csallóköz–Partium. Szépirodalmi antológia (2003). Előszó: Pomogáts Béla. Szerzői (többek közt): Barak László, Bereck József, Csehy Zoltán, Csóka Ferenc, Hodossy Gyula, Kulcsár Ferenc, Mészáros András, Polgár Anikó, Vajkai Miklós, Vida Gergely, Zirig Árpád. – Förtelmes Kaszálógép avagy Köszöntés Hiccingából. (Cseh)szlovákiai magyar költők 1918–2003 (2003). Válogatta, szerkesztette, utószóval és életrajzi jegyzetekkel ellátta: Tóth László. Az antológia szerzői: Antal Sándor, Bábi Tibor, Balla Kálmán, Barak László, Bárczi István, Berkó Sándor, Bettes István, Csehy Zoltán, Cselényi László, Dénes György, Farnbauer Gábor, Forbáth Imre, Gál Sándor, Győry Dezső, Gyurcsó István, Hizsnyai Zoltán, Jarnó József, Juhász R. József, Juhász Katalin, Keszeli Ferenc, Koncsol László, Kövesdi Károly, Kövesdi László, Kulcsár Ferenc, Kulcsár Tibor, Márai Sándor, Mécs László, Mihályi Ödön, Mikola Anikó, Mizser Attila, Monoszlóy Dezső, Zs. Nagy Lajos, Z. Németh István, Németh Zoltán, Ozsvald Árpád, Papp Imre, Polgár Anikó, Pozsonyi Anna, Rácz Olivér, Sáfáry László, Sebesi Ernő, Simkó Tibor, Soóky László, Szabó Gyula, Szenes Erzsi, Tóth Elemér, Tóth László, Török Elemér, Tőzsér Árpád, Varga Imre, Veres János, Vozári Dezső. – Válogatott Irodalmi Szemle. Irodalmi Szemle-antológia 1958–2004 (2004). Összeállította: Csanda Gábor, Duba Gyula. Versek és szépprózák. – A képzelet ráfogásai. Szlovákiai magyar széppróza 2004 (2004). Rövidprózát felvonultató válogatás, mely két év terméséből válogatott. A kötetet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága jelentette meg. Összeállította: Keserű József. Szerzők: Aich Péter, Bárczi Zsófia, Gazdag József , Kmeczkó Mihály, Kozsár Zsuzsanna, N. Tóth Anikó, Pénzes Tímea, Tallósi Béla , Vajkai Miklós, Varga Imre. – Zsé arca. Szlovákiai magyar szép versek 2004 (2004). A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának kiadványa (a prózaválogatáshoz hasonlóan) a hagyományteremtés szándékával készült. Összeállította: Csanda Gábor. Szerzők: Ardamica Zorán, Balázs F. Attila, Barak László, Bettes István, Bolemant László, Csehy Zoltán, Dénes György, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Hizsnyai Zoltán, Hodossy Gyula, Juhász Katalin, Kulcsár Ferenc, Leck Gábor, Mizser Attila, Monoszlóy Dezső, Z. Németh István, Németh István, Németh Zoltán, Polgár Anikó, Rácz Vince, Szászi Zoltán, Tóth László, Tőzsér Árpád, Varga Imre, Vida Gergely. Az előző két évben (a sajtóban, néhány esetben kötetben) megjelent versekből készült a válogatás. – Ugrás a semmibe. (Cseh)szlovákiai magyar elbeszélők 1918–2003 (2004). A kötetben szereplő írók: Aich Péter, Ardamica Ferenc, Ásgúthy Erzsébet, Bárczi Zsófia, Bereck József, Cúth János, Czakó József, Dávid Teréz, Darkó István, Dobos László, Duba Gyula, Egri Viktor, Fábián Nóra, Fülöp Antal, Gál Sándor, Gazdag József, Grendel Lajos, Győry Attila, Hajdú István, Hogya György, N. Jaczkó Olga, Jarnó József, L. Kiss Ibolya, Kovács Magda, Kövesdi János, Lehocky Teréz, Lovicsek Béla, Mács József, Márai Sándor, Monoszlóy Dezső, Mórocz Mária, Morvay Gyula, Z. Németh István, Neubauer Pál, Ordódy Katalin, Öllős Edit, Palotai Boris, Rácz Olivér, Sebesi Ernő, Sellyei József, Simkó Tibor, Szabó Béla, Szenes Piroska, Szombathy Viktor, Szőke József, Tamás Mihály, Talamon Alfonz, Tallósi Béla, N. Tóth Anikó, Vajkai Miklós, Wimberger Anna, Wurczel Gábor. Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Fónod Zoltán. – Táj – Kép – Szó. Az Ister–Granum Eurorégió Antológiája 2004 (2004). Válogatta és szerk.: Csicsay Alajos, Ruda Gábor. Szépirodalmi (próza, líra, esszé, műfordítás), publicisztikai és képzőművészeti antológia. Szerzői (többek közt): Barak László, Barta Gyula, Buchlovics Péter, Bugyács Sándor, Czafrangó Sylvia, Csáky Károly , Csanda Sándor, M. Csepécz Szilvia, Csicsay Alajos, Csontos Vilmos, Gyurcsó István, Gyűgyi László, Hajtman Béla, Janiga József, Kantár Csaba, Kocsis Ernő, Lábik János, Németh Zoltán, Ottmár Sándor, Pénzes István, Szűcs Enikő, N. Tóth Anikó, Turczel Lajos, Varga Erzsébet, Vércse Miklós, Zalaba Zsuzsa. – Én ámulok, hogy elmulok. Felvidéki anziksz (2005). Megjelent József Attila 100. születésnapjára. Összeállította: Hodossy Gyula. Irodalmi és képzőművészeti tisztelgések; versek, prózák, tanulmányok József Attiláról, József Attilához. A kötetben szöveggel szereplők: Ardamica Zorán, Barak László, Batta György, Bárczi István, Bettes István, Cselényi László, Csepécz Szilvia, Dénes György, Duba Gyula, Fábry Zoltán, Farkas Jenő, Fellinger Károly, Gál Sándor, H. Nagy Péter, Hodossy Gyula, Juhász Katalin, Juhász R. József Attila, Kozsár Zsuzsanna, Kövesdi Károly, Kulcsár Ferenc, Mihályi Molnár László, Mikola Anikó, Monoszlóy Dezső, Z. Németh István, Németh Zoltán, Szabó Béla, Szászi Zoltán, Szenes Erzsi, Tóth Elemér, Török Elemér, Varga Imre, Veres János, Vida Gergely Zirig Árpád. Utószó gyanánt: Turczel Lajos: József Attila csehszlovákiai kapcsolatai. – Az évi rendszerességgel bővülő antológiasorozatok közt említendő a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által 2004-től megjelentett lírai és prózaantológia második évfolyamának két kötete: – A bámész civil. Szlovákiai magyar szép versek 2005 (2005). Összeállította: Zalán Tibor. Ennek párja: – Honvágy. Szlovákiai magyar szép próza 2005 (2005). Összeállította: Závada Pál. Ezek folytatásai: – Szlovákiai magyar szép versek 2006 (2006). Összeállította: Kukorelly Endre; – Szlovákiai magyar szép próza 2006 (2006). Összeállította: Csaplár Vilmos. A sorozat legutóbbi darabja egy kötetben közli a verseket és a prózát: – Szlovákiai magyar szépirodalom 2007 (2007). Összeállította: Grendel Lajos (a verseket), Tőzsér Árpád (a prózát). – Az antológiasorozatok eddigi legrégibb hagyományát a Vámbéry Antológia cím jegyzi. Ebben a dunaszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházban a rendszeres csütörtöki könyvbemutatók során fellépő szerzők-alkotók szerepelnek szépirodalmi vagy egyéb szövegekkel (2003-ig képzőművészeti alkotásokkal is). Az első kettő (Vámbéry Antológia ’99 és Vámbéry Antológia 2000) összeállítója Kulcsár Ferenc, a többié (Vámbéry Antológia 2001, Vámbéry Antológia 2002, Vámbéry Antológia 2003, Vámbéry Antológia 2004, Vámbéry Antológia 2005, Vámbéry Antológia 20006, Vámbéry Antológia 2007) Hodossy Gyula. Az egyes kötetekben való szereplésnek nem feltétele a szlovákiai illetőség. – Karácsonyi ajándék. Felvidéki írók tollából (2005) c. összeállítás, mely a mai Szlovákia területén élt vagy született magyar szerzők (Szenczi Molnár Alberttől Győry Dezsőn át Csáky Pálig) karácsonnyal kapcsolatos alkotásait adja közre. – A felsoroltakon kívül számos más antológia jelent és jelenik meg 1989 óta, irodalmi, ismeretterjesztő, esetleg szórakoztató jelleggel, kortárs vagy klasszikus szerzőkkel, nem csak szlovákiai magyar illetőségű szerzőkkel, az összeállítás koncepciójától, céljaitól és igényességétől függően rendkívül eltérő jellegű antológiákat eredményezve. Tipikusabb darabjai: – Tornyok és temetők. Magyar írók utazásai a Felvidéken (1999). Összeállította: Filep Tamás Gusztáv, Tóth László. Utószóval, jegyzetekkel, szómagyarázatokkal, helységnévszótárral. Szerzők: Szenczi Molnár Alberttől Vajda Jánoson át Grendel Lajosig. – Haza a magasban. Olvasókönyv a huszadik századi magyar irodalomból (2000). Összeállította és a bevezetőt írta: Pomogáts Béla. Szerzői (többek közt): Cselényi László, Dobos László, Fábry Zoltán, Gál Sándor, Győry Dezső, Márai Sándor, Mécs László, Tőzsér Árpád. – Felső-csallóközi arcképcsarnok. Válogatta és szerk.: Presinszky Lajos. Szépirodalmi részének szerzői: Amadé László, Császár István, Dömötör Teréz, Földes György , Jankó Zoltán, Klimits Lajos, Komjáthy István, Mészáros Ignác, Reininger József, Szitási Ferenc . – Verses magyar Bohémia. Magyar–cseh kapcsolattörténeti olvasókönyv 896–2000 (2001). Összeállította, sajtó alá rendezte, magyarázó jegyzetekkel ellátta: Zalabai Zsigmond. Benne (másokkal együtt): Bábi Tibor, Bolemant László, Czímer Péter, Cselényi László, Csontos Vilmos, Darvas János, Erdőházi Hugó, Farnbauer Gábor, Forbáth Imre, Földes Sándor, Győry Dezső, Gyurcsó István, Hodossy Gyula, Kulcsár Tibor, Mécs László, Monoszlóy Dezső, Morvay Gyula, Moyzes Ilona, Ozsvald Árpád, Ölvedi László, Rácz Olivér, Simkó Tibor, Szabó Béla, Szászi Zoltán, Tóth Elemér, Tóth László, Tőzsér Árpád, Vozári Dezső verse(i).|antológiák 1989 után
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Egyéb ) |||CsG - |2006-06-14 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5bc'

END

91. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370773|https://adatbank.sk/lexikon/anyanyelvi-oktatas/|Szlovákia alkotmánya által biztosított lehetőség, amely főképp intézményes formában (óvodában, iskolában) valósul meg. Az ~ az alapkészségek kialakítására törekvő, kezdetben elsősorban a szókincset, a szövegértést és az önálló szóbeli megnyilvánulásokat megerősítő oktatási folyamat, amelynek célja az alapműveltség anyanyelven történő megszerzése, valamint a személyiség kiegyensúlyozott formálása. A tanulók számára üdvös, ha tanulmányaikat anyanyelvükön kezdik, s csak később választanak egyéb célnyelveket. Az ~ által lehetővé válik a nemzeti közösség kultúrájának és hagyományainak hatékony közvetítése. A nemzeti kisebbségek ~a a nemzetiségi oktatás keretében valósul meg.|anyanyelvi oktatás
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Oktatásügy ) |||ASzL - |2004-06-21 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5bd'

END

92. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370776|https://adatbank.sk/lexikon/anyasok/|Az 1938. nov. 2-ielső bécsi döntés után a visszacsatolt területekre a trianoni Mo. területéről (anyaország) beköltözött magyarok (elsősorban hivatalnokok, állami alkalmazottak stb.) pejoratív értelmű megnevezése. A második vh. után kezdődő magyarüldözések, jogfosztó intézkedések kezdetén a csehszlovák hatóságok elsőként őket toloncolták ki Mo.-ra. Az összesen 31 780 személyt sok esetben erőszakos módon, durva bánásmóddal, mindössze 50 kg-os kézipoggyásszal kényszerítettek távozásra. |anyások
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Történelem ) |||SA - |2008-02-01 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5be'

END

93. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370779|https://adatbank.sk/lexikon/apacaszakallas-opatovsky-sokolec/|1976-ban Ekecshez csatolt község a Dunaszerdahelyi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz K-i részén, Nagymegyertől ÉK-re. L: [1921] – 1206, ebből 1158 (96,0%) magyar, 20 (1,7%) szlovák; [1970] 1326, ebből 1247 (94,0%) magyar, 76 (5,7%) szlovák (1970) nemzetiségű. V: [1921] – 605 ref., 571 r. k., 19 izr., 9 ev. – A második vh. utáni belső telepítések során ~ra szlovák családokat telepítettek. Ref. temploma 1770-ben épült klasszicista, kastélya a 19. sz. közepén késő klasszicista stílusban. A 21. sz. elején magyar tanítási nyelvű bentlakásos speciális alapiskolával rendelkezett. – Ir. Zsigmond Tibor (összeállította): Ekecs. Apácaszakállas (1996).|Apácaszakállas (Opatovský Sokolec)Array ( [0] => Apácaszakállas [Opatovský Sokolec] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Apácaszakállas [Opatovský Sokolec]%' OR post_title LIKE '%[Apácaszakállas [Opatovský Sokolec]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21797 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 21797 [code] => 501824 [shortcode] => DS-EK [latitude] => 47.9002 [longitude] => 17.8049 [region_hu] => Nagyszombati kerület [region_sk] => Trnavský kraj [district_hu] => Dunaszerdahely [district_sk] => Dunajská Streda [title2011_hu] => Apácaszakállas [title2011_sk] => Opatovský Sokolec [exp_title2011_hu] => Ekecs (Apácaszakállas) [exp_title2011_sk] => Okoč (Opatovský Sokolec) [territorial_unit] => 2 [szid] => 111 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5bf'

END

94. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370782|https://adatbank.sk/lexikon/apatujfalu-opatovska-nova-ves/|Község a Nagykürtösi járásban, az Ipoly-medencében, a Csáb-patak völgyében, Nagykürtöstől D–DNy-ra. L: [1921] – 571, ebből 494 (86,5%) magyar, 40 (7,0%) szlovák; [2011] – 719, ebből 394 (54,8%) magyar, 252 (35,0%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 467 (64,6%) magyar, 173 (24,1%) szlovák. V: [2011] – 621 r. k., 8 ev., 1 ref. – A faluba a második vh. utáni belső telepítések keretében szlovák családok települtek. A Gyürky-kastély a 18. sz.-ban barokk, r. k. (Jézus Szíve-) temploma 1923-ban szecessziós stílusban épült, falumúzeuma 2002-ben létesült.|Apátújfalu (Opatovská Nová Ves)Array ( [0] => Apátújfalu [Opatovská Nová Ves] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Apátújfalu [Opatovská Nová Ves]%' OR post_title LIKE '%[Apátújfalu [Opatovská Nová Ves]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 21920 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 21920 [code] => 516279 [shortcode] => VK-AU [latitude] => 48.1154 [longitude] => 19.2760 [region_hu] => Besztercebányai kerület [region_sk] => Banskobystrický kraj [district_hu] => Nagykürtös [district_sk] => Veľký Krtíš [title2011_hu] => Apátújfalu [title2011_sk] => Opatovská Nová Ves [exp_title2011_hu] => Apátújfalu [exp_title2011_sk] => Opatovská Nová Ves [territorial_unit] => 1 [szid] => 1645 ) ) |PÁ - |2004-07-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c0'

END

95. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370785|https://adatbank.sk/lexikon/arany-albert-laszlo/|(* 1909. szept. 19. Betlér, † 1967. okt. 13. Rozsnyó) Nyelvész, tanár, néprajzkutató. Rozsnyón érettségizett, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen szlovák nyelvészetet és filozófiát tanult. 1937-ben doktori címet szerzett, ezután évekig a pozsonyi magyar gimnázium tanára volt. 1937-től a Šafárik Tudós Társaság nyelvtudományi szekciója mellett működő magyar bizottság vezetőjeként a szlovákiai magyar nyelvjárások gyűjtését irányította. 1943–1946 között az SZTA kutatója. Jozef Orlovskýval közösen megírta az első szlovák nyelvű strukturalista grammatikát (Gramatika jazyka slovenského, 1946). 1946-ban magyar nemzetisége miatt elbocsátották állásából. 1947-ben bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség munkájába. 1949-ben letartóztatták, és a jáchymovi munkatáborba nyolc évi kényszermunkára ítélték. 1955-ben elnöki amnesztiával szabadult. 1955 és 1958 között a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója, 1958-tól pozsonyi munkahelyeken egy ideig fizikai munkás, majd a munkatáborban szerzett súlyos betegsége miatt visszaköltözött Rozsnyóra. Utolsó éveiben ismét nyelvészeti kutatásokat folytatott. Érintőlegesen a szlovákiai magyarok néprajzával is foglalkozott. 1942–43-ban több száz szociofotót készített Zoborvidék falvairól. – Fm. Psychologické základy javov bilingvistických (tan., 1939); A szlovákiai magyarság néprajza (1941); Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. Bevezetés a szerkezeti nyelvjárástanba (1944); Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése (tan., 1967). – Ir. Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére (2007).|Arany Albert László; Arany A. LászlóArray ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Személyiségek ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 14180 [code] => 525545 [shortcode] => RV-BT [latitude] => 48.7017 [longitude] => 20.5052 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Rozsnyó [district_sk] => Rožňava [title2011_hu] => Betlér [title2011_sk] => Betliar [exp_title2011_hu] => Betlér [exp_title2011_sk] => Betliar [territorial_unit] => 1 [szid] => 2296 ) [1] => Array ( [id] => 23654 [code] => 525529 [shortcode] => RV-RO [latitude] => 48.6620 [longitude] => 20.5325 [region_hu] => Kassai kerület [region_sk] => Košický kraj [district_hu] => Rozsnyó [district_sk] => Rožňava [title2011_hu] => Rozsnyó [title2011_sk] => Rožňava [exp_title2011_hu] => Rozsnyó [exp_title2011_sk] => Rožňava [territorial_unit] => 1 [szid] => 2335 ) ) |LT - |2004-04-20 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c1'

END

96. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370788|https://adatbank.sk/lexikon/aranykert/|Néprajzi tájegység. A Duna és a Kis-Duna által Pozsony és Komárom között közrezárt terület, Európa legnagyobb folyami szigete. Korábbi elnevezései Aranykert, Komáromi sziget, Kukkónia. Maga a megnevezés minden valószínűség szerint a középkorban létezett Csalló folyó nevét őrzi. A ~ további, földrajzi-közigazgatási gyökerű alegységekre, Alsó-Csallóközre és Felső-Csallóközre is tagolható. Részét képezi továbbá a Csilizköz. Mára gyakorlatilag elfeledett, de a 13. sz.-i oklevelek tanúsága szerint akkor még élő csallóközi tájnév a Vágköz. ~ egykor rendkívül vízjárta, mocsaras, folyóerekkel és tavakkal tarkított terület volt, ami elsősorban a halászatnak, a gyűjtögető gazdálkodásnak, ártéri állattartásnak kedvezett (→kisalföldi tanyák). A Duna fövenyéből évszázadokon keresztül csallóközi aranyászok mosták ki az aranyszemcséket (→aranymosás). A tájegység képe alapvetően a 19. sz. végén létrejött somorjai és komáromi árvízmentesítő társulatok munkájának köszönhetően változott meg. Ekkor lecsapolták a mocsarakat, mederbe szorították a folyókat, így a térség a gabonatermesztésre alkalmas területté vált. A folyók vízierejének kihasználására a Dunán és a Kis-Dunán vízimalmok (hajómalmok) tucatjai működtek még a 20. sz. első harmadában is. Az ellenreformáció időszakától az egyes szentek kultusza nyugat felől érte el a Kárpát-medencét. Ezzel is magyarázható a csallóközi Nepomuki Szent János kultusz virágzása. Mindamellett az is egyértelmű, hogy a víziveszély ellen oltalmat nyújtó szent kultusza a térség természetföldrajzi adottságaival, a halász-, hajós- és vízimolnár élettel is magyarázható. Alig akad a szigeten olyan r. k. település, amelynek területén ne állna a szentnek egy szobra. Amade László, a térség költője, saját védőszentjeként tisztelte Nepomuki Szent Jánost, és több imát, szent éneket is írt hozzá. – Ir. Liszka József: Két Duna keríti… Tanulmányok a Csallóköz néprajzához (2005); Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveiről (1989).|Aranykert -> Csallóköz 1.
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2005-12-02 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c2'

END

97. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370791|https://adatbank.sk/lexikon/aranymosas/|A folyók homokjából sajátos eljárással végrehajtott aranynyerés. A Duna viszonylag nagy mennyiségű aranyszemcsét szállított és rakott le a Csallóköz térségében. A szigetet sokak szerint Aranykertnek is nevezték. Fényes Elek geográfiai szótárában elmondja, Csallóközaranyos „nevét onnan vehette, hogy (...) sok aranyat rak le az iszap a Duna zátonyain, mit az aranyászok kimosván, Győrbe szoktak beváltani vinni.” (1851). A somorjai Városi Honismereti Ház, a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum, valamint a komáromi Duna Menti Múzeum állandó kiállításán is megtekinthetőek az aranymosás eszközei. ~sal általában a vidék szegényebb társadalmi rétegeihez tartozó férfiak foglalkoztak. Az utolsó csallóközi aranymosó, a csallóközaranyosi Zsemlovics Imre (sz. 1929) szórványosan a 20. sz. második felében is gyakorolta mesterségét. – Ir. N. László Endre: A Duna aranya. Aranymosás a Csallóközben (1988).|aranymosás
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2005-12-02 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c3'

END

98. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370794|https://adatbank.sk/lexikon/aranyos/|Község a Komáromi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz DK-i részén, a Duna partján, Komáromtól Ny-ra, a szlovák–magyar határon. L: [1921] – 2081, ebből 2032 (97,6%) magyar, 41 (2,0%) szlovák; [2011] – 2404, ebből 2045 (85,1%) magyar, 282 (11,7%) szlovák nemzetiségű. A: [2011] – 2186 (90,9%) magyar, 156 (6,5%) szlovák. V: [2011] – 1070 r. k., 538 ref., 23 ev., 8 gör. kat. – Magyar lakosságának egy részét a második vh. utáni lakosságcsere keretében áttelepítették Mo.-ra, helyükre magyarországi és ÉNy-szlovákiai szlovákok települtek. Ref. temploma 1794-ben, r. k. (Szt. István-) temploma 1935-ben, a Zichy-kúria 1800 körül épült. A dunai Nagyléli-szigetet a nyárfákon fészkelő értékes vízimadarai miatt 1974-ben természetvédelmi területté (9,14 ha) nyilvánították, s ~ határában terül el az 1955-ben létrehozott 9218 ha kiterjedésű túzokrezervátum egy része is. A 21. sz. elején magyar tanítási nyelvű alapiskolával rendelkezett.|Aranyos -> Csallóközaranyos; Aranyos (Zlatná na Ostrove)
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => Aranyos ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Aranyos%' OR post_title LIKE '%[Aranyos]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 27377 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) |||PÁ - |2008-03-12 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c4'

END

99. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370797|https://adatbank.sk/lexikon/aranyosmarot-zlate-moravce/|Város és járási székhely az Inóc-hegység D-i lábánál, a Zsitva folyó völgyében, Nyitrától K–ÉK-re. L: [1921] – 3394, ebből 2568 (75,7%) szlovák, 448 (13,2%) magyar, 235 (6,9%) zsidó; [2011] – 12 337, ebből 11 714 (95,0%) szlovák, 71 (0,6%) magyar nemzetiségű. A: [2011] – 11 628 (94,3%) szlovák, 88 (0,7%) magyar. V: [2011] – 9541 r. k., 177 ev., 23 gör. kat., 14 ref., 1 izr. – A 18. sz.-tól 1922-ig Bars vármegye székhelye volt. A 19. sz. 2. felében elvesztett városi rangját 1960-ban, 1960-ban elvesztett járási székhelyi rangját 1996-ban szerezte vissza. Az 1630-ban reneszánsz stílusban épült, s a 18. sz. végén barokkosított Paluska-, majd Migazzi-kastély 1947 óta a helytörténeti jellegű Városi Múzeumnak ad helyet. ~ korábbi múzeuma, az 1896-ban alapított Barsmegyei Múzeum a vármegye megszűnte (1922) után, 1924-ben szintén megszűnt. Az egykori Vármegyeháza a 17. sz. elején épült reneszánsz stílusban, 1789-ben barokkosították; klasszicista stílusú r. k. (Szt. Mihály-) temploma 1785-ben épült középkori gótikus alapokon. Ipari létesítményei közül legjelentősebb a Calex hűtőgép- és fagyasztógépgyár (mely a privatizációs viharokat túlélve 2000-től újra üzemel), a téglagyár és cipőgyára. – 1960-ban közigazgatásilag ~hoz csatolták Perlepet (Prílepy), 1970-ben Hizért (Chyzerovce); 1974–2002 között hozzá tartozott Zsitvaapáti (Opatovce nad Žitavou) és Zsitvakenéz (Kňažice).|Aranyosmarót (Zlaté Moravce)Array ( [0] => Aranyosmarót [Zlaté Moravce] ) SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta as metaszid ON wp_posts.ID = metaszid.post_id WHERE wp_posts.post_status = 'publish' AND wp_posts.post_type = 'settlement' AND ( post_title LIKE 'Aranyosmarót [Zlaté Moravce]%' OR post_title LIKE '%[Aranyosmarót [Zlaté Moravce]]%') AND metaszid.meta_key = 'szid' AND metaszid.meta_value != ''

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 150
Array ( [0] => 27350 ) Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Települések ) ||Array ( [0] => Array ( [id] => 27350 [code] => 500968 [shortcode] => ZM-AM [latitude] => 48.3832 [longitude] => 18.3973 [region_hu] => Nyitrai kerület [region_sk] => Nitriansky kraj [district_hu] => Aranyosmarót [district_sk] => Zlaté Moravce [title2011_hu] => Aranyosmarót [title2011_sk] => Zlaté Moravce [exp_title2011_hu] => Aranyosmarót [exp_title2011_sk] => Zlaté Moravce [territorial_unit] => 1 [szid] => 628 ) ) |PÁ - |2004-07-13 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c5'

END

100. ROW|adatbank.sk|1|Szlovákiai Magyar Adatbank|370800|https://adatbank.sk/lexikon/aratounnep/|Gabonatermesztő vidékeken a sikeres aratást lezáró, közösségi jellegű ünnepség, amely eredendően az azévi termésért kifejezett hálaadást és a következő esztendő jó termésének mágikus előkészítését jelentette (szüreti felvonulás). Később inkább a köszönetkifejező jellege domborodott ki. A részesaratók az ~ keretében köszönték meg a munkalehetőséget. A marokszedő lányok az aratás befejezésének a napján (vagy az azt megelőző napon) egy gabonaszárakból és vadvirágból fonott aratókoszorút készítettek, amelyet az aratás befejeztével ünnepélyes menetben vittek a birtokosnak, tiszttartónak vagy intézőnek, aki aztán megvendégelte az aratókat, s kisebb táncmulatsággal zárták le az aratást. Az ~eket meglehetősen régóta igyekeztek különféle rendeletekkel is szabályozni. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter az akkori szociális feszültségek enyhítésére szorgalmazta ezek egységesített, országos megtartását. Szl.-ban a második vh. után az aratókoszorút sok településen a helyi földműves szövetkezet elnökének adták át, ill. magukkal vitték a központilag megszervezett nyitrai aratási ünnepségre. Az érsekújvári porciunkula-búcsú (aug. 2.) ellensúlyozására a kommunista rezsim arra az időszakra tette a járási ~et. A Garam menti Bényben a Nagyboldogasszony-napi búcsú (aug. 15.) egyszersmind ~nek (aratási hálaadó ünnepnek) is számít, amikor népviseletbe öltözött lányok viszik az aratókoszorút és az új kenyeret a templomba, amelyeket a pap megszentel. – Ir. Kovács Ákos: A kitalált hagyomány (2006). |aratóünnep
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/oc017300/www_root/wp-content/themes/adatbank/page-template-lexiconjson.php on line 161
Array ( [0] => A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig [1] => Néprajz ) |||LJ - |2006-01-09 12:00:00|Array|

Inserted with Object ID '6428b095d5f65a73d557e5c6'

END