Jogszabályok - A kisebbségeket érintő jogszabályok / A SzK Külügyminisztériuma / Értesítés

Oznámenie | Announcement

Oznámenie č. 212/1993 o uzavretí zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.
So Zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 1. júlom 1993 na základe jej článku 21.

Csatolmányok:

KategóriaA kisebbségeket érintő jogszabályok / Értesítés / A SzK Külügyminisztériuma
CímkeTéma / Jogi területek struktúrái / Közjog / nemzetiségi kisebbségek / nemzetközi egyezmények / nemzetközi jog
Törvény száma212
A törvény kelte1993-07-01
RészletTeljes
Hatálybalépés dátuma1993-07-01
Aláírás Za Slovenskú republiku: Vladimír Mečiar v.r. Za Českú republiku: Ivan Kočárník v.r.
Rövid URL
ID397822
Módosítás dátuma2013. június 5.

Hibát talált?

Üzenőfal