Szlovákiai Magyar Adatbank » Liszka József: Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938). Slovenský národopis, 38 (1990), 4. sz. 568-574. p.[ Liszka József; kutatás; néprajz ] Liszka József: Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938). Slovenský národopis, 38 (1990), 4. sz. 568-574. p.[ Liszka József; kutatás; néprajz ] – Szlovákiai Magyar Adatbank
Bibliográfiák - A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel.

Liszka József: Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938). Slovenský národopis, 38 (1990), 4. sz. 568-574. p.[ Liszka József; kutatás; néprajz ]

Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938). Slovenský národopis, 38 (1990), 4. sz. 568-574. p.
[ Liszka József; kutatás; néprajz ]

Hibát talált?

Üzenőfal