Bibliográfiák - A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel.

Fremal, Karol: KSČ vo svetle výsledkov parlamentných volieb v rokoch 1925, 1929, 1935 a 1946 na strednom Slovensku. In: Šmigeľ, Michal et. al (ed.): Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici – Historický ústav SAV, 2007. 68-86. p.[ CSKP; választások; Közép-Szlovákia; 1925–1946 ]

KSČ vo svetle výsledkov parlamentných volieb v rokoch 1925, 1929, 1935 a 1946 na strednom Slovensku. In: Šmigeľ, Michal et. al (ed.): Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici – Historický ústav SAV, 2007. 68-86. p.
[ CSKP; választások; Közép-Szlovákia; 1925–1946 ]

KategóriaA szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)
Címkeválasztások / CSKP / Közép-Szlovákia / 1925-1946
Kiadás éve2007
SzerzőFremal, Karol
Rövid URL
ID1015
Módosítás dátuma2019. augusztus 8.

Hibát talált?

Üzenőfal