Bibliográfiák - A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel.

Břeňová, Věra – Rohlíková, Slavěna – Tůma, Oldřich (zost.): Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995. 2. Vyběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997, 396 p.

Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995. 2. Vyběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997, 396 p.

Hibát talált?

Üzenőfal