Bibliográfiák - A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel.

Brandes, Detlef – Ivančíková, Edita – Pešek, Jiří (ed.): Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava, Veda, Vydavateľstvo SAV, 1999, 260 p.

Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava, Veda, Vydavateľstvo SAV, 1999, 260 p.

Hibát talált?

Üzenőfal