Szlovákiai Magyar Adatbank » Bačová, Viera – Endrödiová, Lenka: Benešove dekréty v historickej pamäti. (Výsledky prvej etapy sociálno-psychologického výskumu vnímania slovensko-maďarskem histórie študent/ka/mi práva). In: Štefan Šutaj (ed.): Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Prešov, Univerzum, 2004, 111-117. p. [ Beneš, Edvard; jogfosztottság; kollektív emlékezet ] Bačová, Viera – Endrödiová, Lenka: Benešove dekréty v historickej pamäti. (Výsledky prvej etapy sociálno-psychologického výskumu vnímania slovensko-maďarskem histórie študent/ka/mi práva). In: Štefan Šutaj (ed.): Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Prešov, Univerzum, 2004, 111-117. p. [ Beneš, Edvard; jogfosztottság; kollektív emlékezet ] – Szlovákiai Magyar Adatbank
Bibliográfiák - A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel.

Bačová, Viera – Endrödiová, Lenka: Benešove dekréty v historickej pamäti. (Výsledky prvej etapy sociálno-psychologického výskumu vnímania slovensko-maďarskem histórie študent/ka/mi práva). In: Štefan Šutaj (ed.): Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Prešov, Univerzum, 2004, 111-117. p. [ Beneš, Edvard; jogfosztottság; kollektív emlékezet ]

Benešove dekréty v historickej pamäti. (Výsledky prvej etapy sociálno-psychologického výskumu vnímania slovensko-maďarskem histórie študent/ka/mi práva). In: Štefan Šutaj (ed.): Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Prešov, Univerzum, 2004, 111-117. p.
[ Beneš, Edvard; jogfosztottság; kollektív emlékezet ]

KategóriaA szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)
Címkejogfosztottság / Beneš, Edvard / kollektív emlékezet
Kiadás éve2004
SzerzőBačová, Viera – Endrödiová, Lenka
Rövid URL
ID914
Módosítás dátuma2019. augusztus 8.

Hibát talált?

Üzenőfal