Társadalom, szociális kérdés.: 1. évf. 1932. február – 2. sz., 67–72. p. Benne: A Kat. Munkásliga Belgiumban. Quadragesimo anno és az osztrák munkásság. A munkanélküliek száma Csehszlovákiában 1931 (Politika folyóirat) Csicserin volt külügyi szovjet-népbiztos mint utcai koldus. Verdier kardinális. Ingyenes autótanfolyam munkások és munkanélküliek számára. A két világhírű katolikus író Chesterton és Sigrid Unset is aláírták a PEN Klub kiáltványát. A Kolping egyesületek. Katolikusok a világbékéért. A hadügyminiszter feladata. Szocjetorosz [Szovjetorosz] előretörés-t mutat az a táblázat, amelyet a Reichspost ismertet… Egy ír munkás boldoggáavatási pöre. Öngyilkosok statisztikája. Serédi Jusztinián Magyarország hercegprímása karácsony alkalmával nagyszerű cikket irt a Korunk Szavába. A szovjet állami bankjainak bankjegyforgalma… P. Bangha Béla S. J. a kiváló kat. publicista… Aalberse holland munkaügyi miniszter. Az Osztrák Kat. Népszövetség. A jelenlegi kettős morál. A Tökéletes hitvesi ideál, mint az uj kor szentségi tipusa. Az elválások száma Katolikus nőszövetséget akarunk! Korunk Szava-ról emlékeztünk meg első számban. AQU. Szt. Tamás summájának cseh forditását adják ki az olmützi dominikánusok. Új francia katolikus napilap indul Párisban/ Louis Veuillot (1813–1883). Ölvedi Lászlónak… pályafutását ismerteti a Magyar Kultúrában Gábor Géza. Szinház és a kat. szociális propaganda. Egy kat. film sikere Japánban. Francia kat. filmmunka. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg 50 rádióleadó állomás van. Szovjet vezetők a katolicizmusról….: 1. évf. 1932. február – 2. sz., 67–72. p. Benne: A Kat. Munkásliga Belgiumban. Quadragesimo anno és az osztrák munkásság. A munkanélküliek száma Csehszlovákiában 1931 (Politika folyóirat) Csicserin volt külügyi szovjet-népbiztos mint utcai koldus. Verdier kardinális. Ingyenes autótanfolyam munkások és munkanélküliek számára. A két világhírű katolikus író Chesterton és Sigrid Unset is aláírták a PEN Klub kiáltványát. A Kolping egyesületek. Katolikusok a világbékéért. A hadügyminiszter feladata. Szocjetorosz [Szovjetorosz] előretörés-t mutat az a táblázat, amelyet a Reichspost ismertet… Egy ír munkás boldoggáavatási pöre. Öngyilkosok statisztikája. Serédi Jusztinián Magyarország hercegprímása karácsony alkalmával nagyszerű cikket irt a Korunk Szavába. A szovjet állami bankjainak bankjegyforgalma… P. Bangha Béla S. J. a kiváló kat. publicista… Aalberse holland munkaügyi miniszter. Az Osztrák Kat. Népszövetség. A jelenlegi kettős morál. A Tökéletes hitvesi ideál, mint az uj kor szentségi tipusa. Az elválások száma Katolikus nőszövetséget akarunk! Korunk Szava-ról emlékeztünk meg első számban. AQU. Szt. Tamás summájának cseh forditását adják ki az olmützi dominikánusok. Új francia katolikus napilap indul Párisban/ Louis Veuillot (1813–1883). Ölvedi Lászlónak… pályafutását ismerteti a Magyar Kultúrában Gábor Géza. Szinház és a kat. szociális propaganda. Egy kat. film sikere Japánban. Francia kat. filmmunka. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg 50 rádióleadó állomás van. Szovjet vezetők a katolicizmusról….: 1. évf. 1932. február – 2. sz., 67–72. p. Benne: A Kat. Munkásliga Belgiumban. Quadragesimo anno és az osztrák munkásság. A munkanélküliek száma Csehszlovákiában 1931 (Politika folyóirat) Csicserin volt külügyi szovjet-népbiztos mint utcai koldus. Verdier kardinális. Ingyenes autótanfolyam munkások és munkanélküliek számára. A két világhírű katolikus író Chesterton és Sigrid Unset is aláírták a PEN Klub kiáltványát. A Kolping egyesületek. Katolikusok a világbékéért. A hadügyminiszter feladata. Szocjetorosz [Szovjetorosz] előretörés-t mutat az a táblázat, amelyet a Reichspost ismertet… Egy ír munkás boldoggáavatási pöre. Öngyilkosok statisztikája. Serédi Jusztinián Magyarország hercegprímása karácsony alkalmával nagyszerű cikket irt a Korunk Szavába. A szovjet állami bankjainak bankjegyforgalma… P. Bangha Béla S. J. a kiváló kat. publicista… Aalberse holland munkaügyi miniszter. Az Osztrák Kat. Népszövetség. A jelenlegi kettős morál. A Tökéletes hitvesi ideál, mint az uj kor szentségi tipusa. Az elválások száma Katolikus nőszövetséget akarunk! Korunk Szava-ról emlékeztünk meg első számban. AQU. Szt. Tamás summájának cseh forditását adják ki az olmützi dominikánusok. Új francia katolikus napilap indul Párisban/ Louis Veuillot (1813–1883). Ölvedi Lászlónak… pályafutását ismerteti a Magyar Kultúrában Gábor Géza. Szinház és a kat. szociális propaganda. Egy kat. film sikere Japánban. Francia kat. filmmunka. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg 50 rádióleadó állomás van. Szovjet vezetők a katolicizmusról….
1 2 3 14
134 találat

Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis : Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis

Részletek

Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis
Rövid URL
ID580353
Módosítás dátuma2022. január 27.

Feldolgozásra került Szabó Béla író, költő, újságíró hagyatéka : Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 – 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát...
Bővebben

Részletek

Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 – 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát...
Bővebben
Rövid URL
ID580234
Módosítás dátuma2021. december 20.

Szabó Béla hagyatéka : Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 - 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát is írt. Ez a sokrétűség jellemzi írói hagyatékát is, mely 2004-ben került a Fórum Intézet levéltárába. A mintegy 15 doboznyi letéti anyagban külön csoportot képeznek a kéziratok és az azokhoz kapcsolódó jegyzetek, a levelezése és a személyes dokumentumok.

Részletek

Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 - 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát is írt. Ez a sokrétűség jellemzi írói hagyatékát is, mely 2004-ben került a Fórum Intézet levéltárába. A mintegy 15 doboznyi letéti anyagban külön csoportot képeznek a kéziratok és az azokhoz kapcsolódó jegyzetek, a levelezése és a személyes dokumentumok.
Rövid URL
ID580231
Módosítás dátuma2021. december 20.

Feldolgozásra került Ébert Tibor pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész hagyatéka : Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése...
Bővebben

Részletek

Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése...
Bővebben
Rövid URL
ID580210
Módosítás dátuma2021. december 17.

Fábry Zoltán hagyatéka : Fábry Zoltán (1897 - 1970) író, irodalomkritikus publicista Hagyatéka 95 levéltári dobozt tölt meg. Az anyag egy jelentős része Fábry irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből és újságcikkekből áll, másik részét a magánéletével kapcsolatos dokumentumok, levelek, fotók alkotják. A hagyaték különálló csoportját képezi Fábry Zoltán kiterjedt levelezése. A hagyatékban megtalálhatók még a Fábry életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok is.

Részletek

Fábry Zoltán (1897 - 1970) író, irodalomkritikus publicista Hagyatéka 95 levéltári dobozt tölt meg. Az anyag egy jelentős része Fábry irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből és újságcikkekből áll, másik részét a magánéletével kapcsolatos dokumentumok, levelek, fotók alkotják. A hagyaték különálló csoportját képezi Fábry Zoltán kiterjedt levelezése. A hagyatékban megtalálhatók még a Fábry életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok is.
Rövid URL
ID580206
Módosítás dátuma2021. december 17.

Ébert Tibor hagyatéka : Ébert Tibor (1926 - 2015) pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész. Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése is, melyekben az író megidézi szülővárosa szellemiségét, diákéveit, családi és baráti köreinek tagjait és más, jeles pozsonyi személyiségeket.

Részletek

Ébert Tibor (1926 - 2015) pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész. Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése is, melyekben az író megidézi szülővárosa szellemiségét, diákéveit, családi és baráti köreinek tagjait és más, jeles pozsonyi személyiségeket.
Rövid URL
ID580201
Módosítás dátuma2021. december 17.

Teljes egészében feldolgozott és kutatható Fábry Zoltán hagyatéka a Fórum Kisebbségkutató Intézetben : Fábry Zoltán egykor a szlovákiai magyar irodalom és közélet megkerülhetetlen alakja volt. Ma már alig emlegetjük nevét. Pedig a teljes Fábry-hagyaték, amely egyrészt az irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből...
Bővebben

Részletek

Fábry Zoltán egykor a szlovákiai magyar irodalom és közélet megkerülhetetlen alakja volt. Ma már alig emlegetjük nevét. Pedig a teljes Fábry-hagyaték, amely egyrészt az irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből...
Bővebben
Rövid URL
ID580132
Módosítás dátuma2021. december 15.

A 2021-es évben digitalizáltuk a Szabad Földműves hetilap 1950–1988 közötti összes példányát : Szabad Földműves – 1950. márc. 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilap, később 1951-től a csehszlovákiai magyar dolgozó parasztok hetilapja, 1960-tól a mezőgazdasági dolgozók lapja. 1953-tól a Földművelésügyi Megbízott...
Bővebben

Részletek

Szabad Földműves – 1950. márc. 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilap, később 1951-től a csehszlovákiai magyar dolgozó parasztok hetilapja, 1960-tól a mezőgazdasági dolgozók lapja. 1953-tól a Földművelésügyi Megbízott...
Bővebben
Rövid URL
ID580023
Módosítás dátuma2021. november 18.

1 2 3 14
134 találat