Szociális–Gazdasági –Kulturális kérdések.: 2. évf. 1933. július–augusztus – 7. (18.) sz., 397–399. p. Benne: Sinkó: Ikon és tejszeparátor. A bennszülött papság. K.I.P.A: [Buenos Aires városi tanácsának szavazása.] Zürich katolizálódásában is nagy haladás mutatkozik. K.I.P.A.: A kat. munkanélküliek közép angliai telepítési akciója megindult. Kommentár nélkül. K.I.P.A.: A holland püspöki kar az 1933. február 1-én kiadott pásztorlevelében betiltja a liberális, kommunista és szociális egyesületekbe való belépést. K.I.P.A.: [Msgr. Dr. Downey, Liverpool érseke Seedsben tartott beszédében a konvertitákat martyroknak nevezte.] Bandrillart püspök az “Augsburger Zeitungban” a következőket mondja a vallás hanyatlásáról… K.I.P.A.: [A “Krisztus a munkás” nevű mozgalom Rómában központot kapott.] Egy nagyvárosi építész a világvárosok jövőjéről. Japán missziós statisztikája. (A svájci bencés missziók évkönyvéből) K.I.P.A.: A belga kat. szociális akció a legujabb statisztikai adatok szerint. Kolombus-lovagok néven kat. laikus rend működik Észak-Amerikában. Tavaly Magyarországon 5796 ember lett öngyilkos. Az amerikai irodalom “nagy neveinek” alkonya. (Vasárnap): 2. évf. 1933. július–augusztus – 7. (18.) sz., 397–399. p. Benne: Sinkó: Ikon és tejszeparátor. A bennszülött papság. K.I.P.A: [Buenos Aires városi tanácsának szavazása.] Zürich katolizálódásában is nagy haladás mutatkozik. K.I.P.A.: A kat. munkanélküliek közép angliai telepítési akciója megindult. Kommentár nélkül. K.I.P.A.: A holland püspöki kar az 1933. február 1-én kiadott pásztorlevelében betiltja a liberális, kommunista és szociális egyesületekbe való belépést. K.I.P.A.: [Msgr. Dr. Downey, Liverpool érseke Seedsben tartott beszédében a konvertitákat martyroknak nevezte.] Bandrillart püspök az “Augsburger Zeitungban” a következőket mondja a vallás hanyatlásáról… K.I.P.A.: [A “Krisztus a munkás” nevű mozgalom Rómában központot kapott.] Egy nagyvárosi építész a világvárosok jövőjéről. Japán missziós statisztikája. (A svájci bencés missziók évkönyvéből) K.I.P.A.: A belga kat. szociális akció a legujabb statisztikai adatok szerint. Kolombus-lovagok néven kat. laikus rend működik Észak-Amerikában. Tavaly Magyarországon 5796 ember lett öngyilkos. Az amerikai irodalom “nagy neveinek” alkonya. (Vasárnap): 2. évf. 1933. július–augusztus – 7. (18.) sz., 397–399. p. Benne: Sinkó: Ikon és tejszeparátor. A bennszülött papság. K.I.P.A: [Buenos Aires városi tanácsának szavazása.] Zürich katolizálódásában is nagy haladás mutatkozik. K.I.P.A.: A kat. munkanélküliek közép angliai telepítési akciója megindult. Kommentár nélkül. K.I.P.A.: A holland püspöki kar az 1933. február 1-én kiadott pásztorlevelében betiltja a liberális, kommunista és szociális egyesületekbe való belépést. K.I.P.A.: [Msgr. Dr. Downey, Liverpool érseke Seedsben tartott beszédében a konvertitákat martyroknak nevezte.] Bandrillart püspök az “Augsburger Zeitungban” a következőket mondja a vallás hanyatlásáról… K.I.P.A.: [A “Krisztus a munkás” nevű mozgalom Rómában központot kapott.] Egy nagyvárosi építész a világvárosok jövőjéről. Japán missziós statisztikája. (A svájci bencés missziók évkönyvéből) K.I.P.A.: A belga kat. szociális akció a legujabb statisztikai adatok szerint. Kolombus-lovagok néven kat. laikus rend működik Észak-Amerikában. Tavaly Magyarországon 5796 ember lett öngyilkos. Az amerikai irodalom “nagy neveinek” alkonya. (Vasárnap)
1 2 3 14
134 találat

Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis : Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis

Részletek

Közel 12 000 helytörténeti jelentőségű cikk adataival bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusában található helytörténeti cikkadatbázis
Rövid URL
ID580353
Módosítás dátuma2022. január 27.

Feldolgozásra került Szabó Béla író, költő, újságíró hagyatéka : Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 – 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát...
Bővebben

Részletek

Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 – 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát...
Bővebben
Rövid URL
ID580234
Módosítás dátuma2021. december 20.

Szabó Béla hagyatéka : Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 - 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát is írt. Ez a sokrétűség jellemzi írói hagyatékát is, mely 2004-ben került a Fórum Intézet levéltárába. A mintegy 15 doboznyi letéti anyagban külön csoportot képeznek a kéziratok és az azokhoz kapcsolódó jegyzetek, a levelezése és a személyes dokumentumok.

Részletek

Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 - 1980), író, költő, újságíró. Noha pályája elején verseket írt, prózai műveivel vált ismertté. A publicisztikai műfajok mellett rövid prózát, regényt és drámát is írt. Ez a sokrétűség jellemzi írói hagyatékát is, mely 2004-ben került a Fórum Intézet levéltárába. A mintegy 15 doboznyi letéti anyagban külön csoportot képeznek a kéziratok és az azokhoz kapcsolódó jegyzetek, a levelezése és a személyes dokumentumok.
Rövid URL
ID580231
Módosítás dátuma2021. december 20.

Feldolgozásra került Ébert Tibor pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész hagyatéka : Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése...
Bővebben

Részletek

Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése...
Bővebben
Rövid URL
ID580210
Módosítás dátuma2021. december 17.

Fábry Zoltán hagyatéka : Fábry Zoltán (1897 - 1970) író, irodalomkritikus publicista Hagyatéka 95 levéltári dobozt tölt meg. Az anyag egy jelentős része Fábry irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből és újságcikkekből áll, másik részét a magánéletével kapcsolatos dokumentumok, levelek, fotók alkotják. A hagyaték különálló csoportját képezi Fábry Zoltán kiterjedt levelezése. A hagyatékban megtalálhatók még a Fábry életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok is.

Részletek

Fábry Zoltán (1897 - 1970) író, irodalomkritikus publicista Hagyatéka 95 levéltári dobozt tölt meg. Az anyag egy jelentős része Fábry irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből és újságcikkekből áll, másik részét a magánéletével kapcsolatos dokumentumok, levelek, fotók alkotják. A hagyaték különálló csoportját képezi Fábry Zoltán kiterjedt levelezése. A hagyatékban megtalálhatók még a Fábry életművével, tárgyi és szellemi hagyatékával kapcsolatos írásos dokumentumok is.
Rövid URL
ID580206
Módosítás dátuma2021. december 17.

Ébert Tibor hagyatéka : Ébert Tibor (1926 - 2015) pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész. Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése is, melyekben az író megidézi szülővárosa szellemiségét, diákéveit, családi és baráti köreinek tagjait és más, jeles pozsonyi személyiségeket.

Részletek

Ébert Tibor (1926 - 2015) pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész. Hagyatéka 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést a Fórum Intézet levéltárában. Az anyagban a szerző prózai, drámai, költői műveinek kéziratai és azok változatai mellett megtalálhatóak Ébert publicisztikai írásai, fordításai és levelezése is, melyekben az író megidézi szülővárosa szellemiségét, diákéveit, családi és baráti köreinek tagjait és más, jeles pozsonyi személyiségeket.
Rövid URL
ID580201
Módosítás dátuma2021. december 17.

Teljes egészében feldolgozott és kutatható Fábry Zoltán hagyatéka a Fórum Kisebbségkutató Intézetben : Fábry Zoltán egykor a szlovákiai magyar irodalom és közélet megkerülhetetlen alakja volt. Ma már alig emlegetjük nevét. Pedig a teljes Fábry-hagyaték, amely egyrészt az irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből...
Bővebben

Részletek

Fábry Zoltán egykor a szlovákiai magyar irodalom és közélet megkerülhetetlen alakja volt. Ma már alig emlegetjük nevét. Pedig a teljes Fábry-hagyaték, amely egyrészt az irodalmi tevékenységével kapcsolatos kéziratokból, vázlatokból, jegyzetekből...
Bővebben
Rövid URL
ID580132
Módosítás dátuma2021. december 15.

A 2021-es évben digitalizáltuk a Szabad Földműves hetilap 1950–1988 közötti összes példányát : Szabad Földműves – 1950. márc. 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilap, később 1951-től a csehszlovákiai magyar dolgozó parasztok hetilapja, 1960-tól a mezőgazdasági dolgozók lapja. 1953-tól a Földművelésügyi Megbízott...
Bővebben

Részletek

Szabad Földműves – 1950. márc. 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilap, később 1951-től a csehszlovákiai magyar dolgozó parasztok hetilapja, 1960-tól a mezőgazdasági dolgozók lapja. 1953-tól a Földművelésügyi Megbízott...
Bővebben
Rövid URL
ID580023
Módosítás dátuma2021. november 18.

1 2 3 14
134 találat