Lexikonok - A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Egyéb

Népművészet Mestere

Népművészet Mestere
Potta Géza (FI)

A ~ cím Mo. állami kitüntetése, melyet a saját közösségükön belül elismert, a környezetükre hatást gyakorló, mintaadó alkotó egyéniségek kapnak, akik jelentős hagyomány-átörökítő és értékmentő tevékenységet végeznek. A ~ cím szlovákiai magyar birtokosai: Sós Antal (*1896. Nagyszarva, † 1975. Pusztasomorja), dudás, dudakészítő. A kárpát-medencei dudáshagyomány egyik különleges dialektusát képviselő csallóközi dudás tradíció jeles képviselője volt. A címet 1974-ben kapta. Potta Géza (* 1933. febr. 25 Abaújszina, † 2007. nov. 22 Abaújszina) prímás. Ötéves korától muzsikált, tudását a neves cigányprímások idősebb generációjától szerezte. Magabiztosan hegedült, virtuóz módon játszott, remekül énekelt. Nemcsak Abaújszinán volt igen kedvelt és foglalkoztatott muzsikus, hanem a széles környéken is nagy népszerűségnek örvendett. A helyi tánccsoportot és a magyarbődi hagyományőrzőket hosszú éveken kísérte zenekarával. Az 1990-es évektől rendszeres vendége volt a különböző népzenei fesztiváloknak és táboroknak, széles repertoárját a gyűjtők – elsősorban Agócs Gergely – sok órányi hangfelvételen rögzítették. Örök zenésztársa és brácsása, Dzsuga Géza „Pimasz” (*1930 – † 2003) volt. 2003-ban jelent meg a Születtem, mint prímás c. CD-je. A ~ címet 2003-ban vehette át. Darmo István (*1913. Rozsnyó † 2007. Pelsőc) mesemondó, hagyományőrző pásztor. Ősei hosszú generációkra visszamenőleg pásztorkodásból éltek, maga is egész életében pásztorkodással foglalkozott a Rozsnyói-medencében, illetve a környező szlovák lakta vidékeken. Krasznahorkaváralján nevelkedett, 1963-ban költözött a Sajóháza melletti „Darmo-tanyára”. Darmo István a tradicionális gömöri pásztorság emblematikus egyénisége: a környéken haláláig tudós pásztor hírében állt, akit állatgyógyítás és rontáselhárítás céljából is sokan felkerestek. Hiedelemtudását archaizmusok sokasága fémjelzi. Mint történetmondó egyike a magyar folklórtörténet legjelentősebb adatközlőinek: egyéniségmonográfiájában 340 tőle származó epikus alkotás szerepel. 2004-ben kapta meg a ~ címet. A nyitragesztei Brath Margit énekes, 1933. febr. 27-én született. Sok népdalkutató, etnográfus és érdeklődő adatközlője. A Nyitra vidéki népdalkincs egyedi hangú, gazdag repertoárral rendelkező tolmácsolója. Számos díj és kitüntetés, köztük a 2006-ban adományozott ~ díj tulajdonosa. Estéji csillagok c. CD-je 2014-ben jelent meg. Cselényi József, pásztor, néptáncos (1932-2014), Lőkösön, Gömör-Kishont vármegyében egy pásztorcsalád gyermekeként látta meg a napvilágot. Cselényi Józsefkörnyezetének és korosztályának kiemelkedő tánctudással rendelkező képviselője, a tánc mellett énektudásával is hitelesen reprezentálta a gömöri pásztorság hagyományos szellemi kultúráját. A gömöri pásztorbotoló hagyományának kiemelkedő képviselője volt. A ~ kitüntetést 2010-ben vehette át. Anyalai Sándor „Pepes”, népzenész, prímás (*1927 – † 2013, Kürt). A Vág-Garam közén tevékenykedő egyik leghíresebb zenészdinasztia szülötte. Élete végéig aktív szereplője volt a szlovákiai magyar zenei életnek, küldetésének tekintette az általa őrzött népzenei kincs továbbadását a fiatalabb generációnak. Több népzenei gyűjtőút célszemélye, muzsikáját számos hangfelvétel őrzi. A ~ címet 2011-ben adományozták neki. Vaszil Imre, néptáncos (*1940. – † 2014. Magyarbőd). A szlovákiai magyarság kulturális életében halálig jelentős szerepet töltött be. A táncházmozgalom fiataljai tőle kaphattak ízelítőt a falujára jellemző csárdás figurakészletének legszebb elemeiből. Az 1980-as évektől aktívan részt vett különböző fesztiválokon, tánctáborokban, Szl.-ban és Mo.-n egyaránt. A kelet-szlovákiai szórványmagyarság olyan reprezentatív táncos képviselője, aki egész életét a népi hagyomány megismerésének, összegyűjtésének és továbbadásának áldozta. 2012-ben megkapta a ~ címet. Holecz Ferencné Gyepes Ilona, énekes (*1944. Alsóbodok). A Nyitra-vidéki Zoboralja magyar nyelvsziget helyi népdalkinckülönösen balladáinak gyűjtője és megőrzője. Különleges csengő hangját számtalan hangfelvétel őrzi, gyakori és közkedvelt adatközlője sok népzenegyűjtőnek. A ~ díjat 2014-ben vehette át.

KategóriaA (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig / Egyéb
SzerzőNM - Nagy Myrtil
Rövid URL
ID488481
Módosítás dátuma2014. december 29.

Hibát talált?

Üzenőfal