Bibliográfiák - Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában készült a Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia szinte teljes feldolgozása 1819-től napjainkig. Az internetes feldolgozás lehetővé teszi a gyors keresést időrend, helynevek, személynevek, tárgymutató, szerzők és kifejezések alapján. (összeállították: L. Juhász Ilona, Liszka József)

19 találat

HÁLA József: Adalékok az Ipoly és a Garam menti gyógyforrások és szent kutak ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis der Heilquellen und heiligen Brunnen entlang der Flusse Ipoly und Garam (Zusammenfassung). Néprajzi Látóhatár 9 (2000), 3-4. sz., 323-354. p., bibl. 351-353. p.

19 találat