Település - Szlovákia településeinek adatbázisa / Települések (fotóarchívum) / Települések (képeslapok) / Települések (lexikon) / Települések (szervezetek) / Települések (vizuális kétnyelvűség)

Gúta [Kolárovo] /település/

hivatalos megnevezés: Kolárovo, magyar megnevezés: Gúta (település), kód: [501204], járás: Komárom [401], kerület: Nyitrai kerület [4]

Város a Komáromi járásban, a Kisalföldön, a Csallóköz K-i peremén, a Kis-Duna és a Vág találkozásánál, Komáromtól É–ÉNy-ra. L: [1921] – 9676, ebből 9479 (98,0%) magyar, 102 (1,0%) zsidó, 63 (0,6%) szlovák; [2011] – 10 696, ebből 8201 76,7%) magyar, 2083 (19,5%) szlovák, 67 (0,6%) roma, 1 (0,01%) zsidó nemzetiségű. A: [2011] – 8395 (78,5%) magyar, 1532 (14,3%) szlovák, 112 (1,1%) roma, 1 (0,01%) jiddis. V: [2011] – 7252 r. k., 335 ref., 273 ev., 18 gör. kat., 3 (0,03%) izr. – A kiterjedt tanyavilággal rendelkező (lakosságának egyharmada még a 20. sz. első felében is tanyákon élt) ~ lakóinak fő megélhetési forrása a halászat mellett a gyümölcs- és gabonatermesztés, valamint a szénával való kereskedelem volt. Sokat szenvedett az árvizek pusztításától, városi rangot az 1965. évi árvíz utáni újjáépítését követően, 1967-ben kapott. A második vh. után magyar lakosainak egyötödét, több mint 2000 személyt áttelepítettek Mo.-ra, helyükre magyarországi, főleg mezőberényi és pitvarosi szlovákok települtek. R. k. (Szűz Mária mennybevétele) temploma az 1715-ben elpusztult gótikus templom helyén 1723–24-ben, r. k. (Szt. Rozália-) temetőkápolnája a 18. sz. közepén épült barokk stílusban. A Kis-Duna és a Vág összefolyásánál egy korábbi földvár helyén 1662–64-ben emelt erődítmény alapjai láthatók. A Kis-Dunán egykor számos hajómalom dolgozott, ezek emlékét őrzi a dunaradványi hajómalom 1990-es évek elején elkészített, s ~ mellett a Kis-Dunán múzeumként szolgáló másolata. ~n működik Szl. legmodernebb malma. Malomipara mellett kerékpárok, robogók és autóalkatrészek gyártására szolgáló gépjárműipara jelentős. Határának D-i része az 1955-ben létrehozott 9218 ha kiterjedésű túzokrezervátumhoz tartozik. A 21. sz. elején két magyar tanítási nyelvű alapiskolával (II. Rákóczi Ferenc, ill. Corvin Mátyás Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola), magyar tanítási nyelvű speciális alapiskolával, művészeti alapiskolával, 1992-ben alapított nyolcéves r. k. egyházi gimnáziummal (Nagyboldogasszony Nyolcéves Egyházi Gimnázium), 1991-ben alapított szakmunkásképző magániskolával és 2002-ben alapított magán szakközépiskolával rendelkezett. 1996 óta jelenik meg ~n a Gútai Újság c. közéleti és információs lap. ~ határának É-i, mátyusföldi részén 1949-ben alapított Ifjúságfalvát 1954-ben önálló községgé szervezték. – Ir. Fehérváry Magda (szerk.): Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. sz. első felében (1992); Juhász Árpád: Gúta és környéke a múlt századokban (1996); Angyal Béla: Gúta és környéke 1848–1849-ben (1997); Angyal Béla:Gúta 1945–1949 (1997); Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza (2012).

Települési adatok 1880 és 2011 között

A népesség számának változása

A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása

Közigazgatási változás


NépszámlálásokNemzetisegi megoszlasAnyanyelvi megoszlásVallási megoszlás


Rövid URL
ID18467
Módosítás dátuma2015. október 22.
HAGYOMÁNYOK
P. Palau Gábor S. J.: „A társadalmi kérdések megoldásának legjobb…”: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 171. p.0
Mécs László írja: „Grandiózus tett az „Új Élet”…: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 166. p.0
[Dr. Pfeiffer Miklós kassai kanonok húsvét előtti körútja]: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 145. p.0
Magyar, katolikus Intellektuellek!: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 167. p.0
[A salzburgi főiskolás hetet a tavalyi sikerek után ismét megtartják]: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 164. p.0
Chesterton, G. K.: A kapitalizmusról.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 143 – 144. p.0
Nadezsda A. Lappo-Danilevszkaja.: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 173. p.0
Rády Elemér: Sorok között.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 115–116. p. Benne: Leszerelési konferencia Genfben. A jezsuitákat kiutasították Spanyolországból. Adatok kommentár nélkül. Gyárfás Elemér cikke a magyar Kultúra számában a propagandáról, amelyet a Szovjet a kisebbségek között folytat.0
JELEK
Ifjúsági kérdések.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 105–106. p. Benne: [Duka Zólyomi Norbert a Nap 1932/február7.-i számban megjelent cikkére reagálnak – Határozzuk meg és szögezzük le…] Pacelli bíboros a fiatalság politikai szerepéről. A francia kat. ifjúsági szövetség 35. évi közgyűlése. A francia katolikus diákszövetség és a spanyol katolikus diákszövetség… A clevelandi katolikus középiskolások katolikus sajtópropaganda kampánya. A katolikus ifjúsági szervezkedés a brazíliai Amazon-vidéki félvad indiánusok között. Katolikus propagandista ifjak szervezete alakult Nagasaki Japán városban.találat: 18
Társadalom Szociális kérdés.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 149–153. p. Benne: [Korompai József dr.a szerkesztőség munkatársa lett] Angliában a katolikus akció a legjobban van szervezve. (Erdélyi Tudósító) Az Amer. Egyes. Államok területén jelenleg 27 millió a kat. száma. [Róma és latium munkásszervezetei tiltakozása] Az alsó ausztriai keresztény szakszervezetek kimutatása. [New-York állam egészségügyi hivatala fölhívást tesz közzé a tejtermelőkhöz]. [ A Karitasz kassai fiókja beszámolója] [Verdier Párisi biboros érsek megkezdte az ünnepélyes szentmisék sorozatát] [A kat. lengyel írók gyűlést tartottak] [A szabadgondolkodó Unamuno tiltakozása] Szlovenszkó, mint adófizető Az európai szocializmus parlamenti erejéről hoz érdekes kimutatást a délamerikai „Criterio” lap. Bolseviki körök véleménye XI. Pius pápa tevékenységéről A lengyelek harca a katolikus jogokért. Regnum a cime a kalocsai gimnázium ifjúsági lapjának. [Grieger Miklós sóstói plébános felszólalása] [VOX cimen a cseh katolikus írók szövetsége kiadásában lap indul.]0
P. Csávossy Elemér S. J.: A mai kapitalizmus és annak szelleme.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 122–127. p.0
Venczel József: Erdély magyar ifjúsága.: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 161–164. p.0
Czinder Jenő S. J.: Börtöntől a sírig (De Mun). „A szfinksz arcába nézett”. (Nitti).: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 92–95. p.találat: 1
Leo, XIII.: „Valamint az okozat az okot…”: 1. évf. 1932. május – 5. sz., 157. p.találat: 1
KÖZÖSSÉGEK
Nagy Töhötöm S. J.: A magyar tanyavilág gazdasági problémái..: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 97–100. p.0
Riccabona S. J. (Németország): Heinrich Brüning.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 89–90. p.találat: 1
Czvank László: Egyesületi és katolikus akció.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 140–142. p.találat: 2
Róma szava.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 102–104. p.0
P. Király Pacifik O. F. M.: A prágai perifériák lelki gondozása.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 134–138. p.0
Film/Rádió/Zene.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 110–111. p. Benne: Északsarki missziós tevékenység filmen. Krisztus életéről szóló film pergett le Perzsia fővárosában. A legfontosabb filmvállalat Olaszországban a „Luce”. Filmhonoráriumok. (a „Der Qwerschnitt” c. lap cikke.) A németországi Leó-film részvénytársaság működése (Korunk Szava cikke). A modern embernek ma már elválhatatlan utitársa a gramofon. Belgiumban a Gent-i fegyház rabjai ebédidőben rádiót hallgatnak. Az Egyesült Államok rádióbizottsága nemrégiben beszüntetett egy állomást. A szovjet kormány Moszkvában radio-palotát épitetett.0
SZEMÉLYISÉGEK
Mozgalmaink.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 147–148. p. Benne: Sinkó Ferenc: Prága. Vass Lajos: Érsekújvár. Schleicher: Losonc. Hegyessy Sándor: Kassa.0
Marcus v. Riccabona S. J.: Heinrich Brüning. II.: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 127–129. p.0
Claudel, Paul: Ecce sto ad ostium et pulso. /fordította Just Béla.: 1. évf. 1932. március – 3. sz., 85–86. p.0
Prohászka Ottokár: „A gazdasági állapotok fogcsikorgató diszharmóniáit…”, „Akcióinknak minden áron a kapitalista…”: 1. évf. 1932. április – 4. sz., 132. p.találat: 3

Hibát talált?

[gravityform id=”1″]